فروشگاه اینترنتی مایا

میگو 500 گرمی شارین
شارین

۱۰ %
تخفیف

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۱۷۸,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله ماهی حسون 700 گرمی شارین
شارین

۱۰ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۶۹,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 1000گرمی ب.آ

۲۳۰,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب.آ

۱۰۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو پلویی 500گرمی شارین

۱۰ %
تخفیف

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱۰۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 450 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۹۸,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری خانواده مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۲۱۲,۰۰۰ تومان

۱۹۷,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مرغ منجمد تنظیم بازار

ناموجود

مرغ منجمد تنظیم بازار کیلوگرم(فروشگاه-کوهسنگی)

ناموجود

شینسل مرغ (کیلوگرم)

ناموجود

سینه مرغ معمولی (کیلوگرم)

ناموجود

ران مرغ معمولی (کیلوگرم)

ناموجود

فیله شوریده اقیانوسیه اروند پروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو51/60 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

فیله سرخو شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

فیله شوریده اقیانوسیه 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو150/200 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو110/150 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

استیک گالیت اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

فیله حسون شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

ماهی شیرنیزه ای500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

ماهي سالمون اروند
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو سوخاری 250گرمی ب.آ

ناموجود

میگو 60-51 500 گرمی شارین

ناموجود