فروشگاه اینترنتی مایا

مرغ منجمد تنظیم بازار

ناموجود

میگو 500 گرمی شارین
شارین

ناموجود

مرغ منجمد تنظیم بازار کیلوگرم(فروشگاه-کوهسنگی)

ناموجود

فیله ماهی حسون 700 گرمی شارین
شارین

ناموجود

شینسل مرغ (کیلوگرم)

ناموجود

سینه مرغ معمولی (کیلوگرم)

ناموجود

ران مرغ معمولی (کیلوگرم)

ناموجود

فیله شوریده اقیانوسیه اروند پروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو51/60 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

فیله سرخو شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو110/150 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو150/200 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

استیک گالیت اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

فیله شوریده اقیانوسیه 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

ماهی شیرنیزه ای500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

فیله حسون شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

ماهي سالمون اروند
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو سوخاری 250گرمی ب.آ

ناموجود

میگو سوخاری 1000گرمی ب.آ

ناموجود

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

میگو 60-51 500 گرمی شارین

ناموجود

میگو پلویی 500گرمی شارین

ناموجود

قزل آلای سالمون ایرانی 500گرمی شارین

ناموجود

میگو سوخاری خانواده مارین
مارین

ناموجود