فروشگاه اینترنتی مایا

شینسل مرغ (کیلوگرم)

۱۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مرغ کامل (کیلوگرم)

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ران مرغ معمولی (کیلوگرم)

۱۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سینه مرغ معمولی (کیلوگرم)

۱۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله شوریده اقیانوسیه اروند پروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۲۰ %
تخفیف

۶۹,۸۰۰ تومان

۵۵,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله سرخو شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۲۰ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله شوریده اقیانوسیه 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۲۰ %
تخفیف

۶۹,۸۰۰ تومان

۵۵,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو150/200 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۲۰ %
تخفیف

۷۹,۵۰۰ تومان

۶۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو110/150 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۲۰ %
تخفیف

۷۵,۰۰۰ تومان

۶۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهی شیرنیزه ای500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک گالیت اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۲۰ %
تخفیف

۶۶,۵۰۰ تومان

۵۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله حسون شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۲۰ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۳,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو پلویی 500گرمی شارین

۷ %
تخفیف

۶۲,۸۰۰ تومان

۵۸,۴۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

قزل آلای سالمون ایرانی 500گرمی شارین

۲۰ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۶۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 450 گرمی مارین
مارین

۳۰ %
تخفیف

۵۳,۴۰۰ تومان

۳۷,۳۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 250 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۲۹,۷۰۰ تومان

۲۷,۶۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل ویژه 80% آندره(کیلوگرم)
آندره

ناموجود

ترشی بندری 670 گرمی انتخاب
انتخاب

ناموجود

میگو51/60 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

ماهي سالمون اروند
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو سوخاری 1000گرمی ب.آ

ناموجود

میگو سوخاری 250گرمی ب.آ

ناموجود

میگو 60-51 500 گرمی شارین

ناموجود