فروشگاه اینترنتی مایا

فیله زعفرانی مخصوص

رایگان

افزودن به سبد خرید

بال وپاچین زعفرانی

۱۰ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله ماهی حسون 700 گرمی شارین
شارین

۴۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شینسل مرغ (کیلوگرم)

۳۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مرغ کامل (کیلوگرم)

۲ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۵,۱۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ران مرغ معمولی (کیلوگرم)

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سینه مرغ معمولی (کیلوگرم)

۲۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله سرخو شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۷ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک گالیت اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۷ %
تخفیف

۶۶,۵۰۰ تومان

۶۱,۸۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله حسون شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۷ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۹,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهی شیرنیزه ای500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۷ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۵۷,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 250گرمی ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۳,۴۰۰ تومان

۳۱,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۵۵,۲۰۰ تومان

۵۲,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو پلویی 500گرمی شارین

۷ %
تخفیف

۷۴,۱۰۰ تومان

۶۸,۹۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

قزل آلای سالمون ایرانی 500گرمی شارین

۷ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۷۱,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 450 گرمی مارین
مارین

۲۰ %
تخفیف

۶۲,۰۰۰ تومان

۴۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 250 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۳۲,۰۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو 500 گرمی شارین
شارین

ناموجود

مرغ منجمد تنظیم بازار کیلوگرم(فروشگاه-کوهسنگی)

ناموجود

مرغ کامل(کیلوگرم) فروشگاه کلارآباد

ناموجود

فیله شوریده اقیانوسیه اروند پروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو51/60 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

فیله شوریده اقیانوسیه 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود

میگو150/200 اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

ناموجود