فروشگاه اینترنتی مایا

کیسه فریزر100 برگی سپید
سپید

۲۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر آسان باز شو سپید
سپید

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

محافظ غذا(سلفون) 50 متری کهن
کهن

۱۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزررولی 120عددی جعبه ای کهن
کهن

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۲,۳۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر لفاف 80 عددی کهن
کهن

۱۵ %
تخفیف

۸,۶۰۰ تومان

۷,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر رولی 200عددی کهن
کهن

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر 120 عددی گلرنگ
گلرنگ

۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر 120برگ پیلگوش
پیلگوش

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار25*20 30 برگ فوسیل

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۴,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار15*10 60برگ فوسیل

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۴,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار16*13 50برگ فوسیل

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۴,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار 14*18 40برگ فوسیل

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۴,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر لفاف 100 عددی
کهن

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۲۰۰ تومان

۸,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فریزر 250 برگی رولی نایلون سپید
سپید

ناموجود

کیسه فریزر آسان مصرف 200 عددی آیری پلاست

ناموجود

محافظ غذا(سلفون) 25 متری کهن
کهن

ناموجود

کیسه فریزر تقویمی چسبی آیری پلاست

ناموجود

کیسه فریزر رولی ضخیم 155 عددی کهن
کهن

ناموجود

کیسه فریزر 100عددی هوم پلاس
هوم پلاس

ناموجود

کیسه فریزر جعبه ای 120عددی گلرنگ
گلرنگ

ناموجود

کیسه فریزرزیپ دار25*18 30برگ فوسیل

ناموجود

کیسه فریزرزیپ دار35*25 20برگ فوسیل

ناموجود

کیسه فریزر 300برگ 35*25جعبه ای فوسیل

ناموجود

کیسه فریزر ضخیم 200برگی رولی فوسیل

ناموجود