فروشگاه اینترنتی مایا

کیسه فریزر آسان باز شو سپید
سپید

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۶,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر100 برگی سپید
سپید

۱۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فریزر 250 برگی رولی نایلون سپید
سپید

۱۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۱۹,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

محافظ غذا(سلفون) 25 متری کهن
کهن

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

محافظ غذا(سلفون) 50 متری کهن
کهن

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزررولی 120عددی جعبه ای کهن
کهن

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر لفاف 80 عددی کهن
کهن

۱۰ %
تخفیف

۸,۶۰۰ تومان

۷,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر رولی 200عددی کهن
کهن

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر 120 عددی گلرنگ
گلرنگ

۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر 120برگ پیلگوش
پیلگوش

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار25*18 30برگ فوسیل

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار25*20 30 برگ فوسیل

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار15*10 60برگ فوسیل

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار16*13 50برگ فوسیل

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار20*15 40برگ فوسیل

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزرزیپ دار 14*18 40برگ فوسیل

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر 120 عددی اسپیف

۵ %
تخفیف

۵,۴۰۰ تومان

۵,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر رولی 250 عددی گلرنگ
گلرنگ

۵ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر رولی 250عددی آیری پلاست
گلرنگ

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر لفاف500گرمی
کهن

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر لفاف 100 عددی
کهن

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۲۰۰ تومان

۹,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کیسه فریزر آسان مصرف 200 عددی آیری پلاست

ناموجود

کیسه فریزر تقویمی چسبی آیری پلاست

ناموجود

کیسه فریزر رولی ضخیم 155 عددی کهن
کهن

ناموجود