فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی180 گرمی شیلان

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۹۵۰ تومان

۱۵,۲۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو تن ماهی در روغن زیتون180 گرمی آسان باز شو شیلان

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۹۵۰ تومان

۱۸,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 180 گرمی پردیس
پردیس

۵ %
تخفیف

۱۷,۶۰۰ تومان

۱۶,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی کلیددار 150 گرمی تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۶,۰۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی فلفلی 180گرمی تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۱۹,۳۰۰ تومان

۱۸,۳۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن سالاد ماهی 160 گرمی تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۱۸,۴۰۰ تومان

۱۷,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قلیه تن ماهی 230گرمی تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی زیتونی 180 گرمی تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۹,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 120 گرمی تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۱۵,۲۵۰ تومان

۱۴,۴۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی با لوبیا 230 گرمی کاوردار تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۱۵,۶۰۰ تومان

۱۴,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی شویدی 180 گرمی تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۱۹,۱۰۰ تومان

۱۸,۱۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی رژیمی 180 گرمی تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۱۸,۳۰۰ تومان

۱۷,۳۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 180 گرمی تحفه
تحفه

۵ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی در روغن سویا 180 گرمی فامیلا
فامیلا

۱۴,۹۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 180گرمی ایلیکا
ایلیکا

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۳۰۰ تومان

۱۳,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی هوور 180 گرمی شیما
شیما

ناموجود

تن ماهی 180 گرمی شیما
شیما

ناموجود

تن ماهی هوور 150 گرمی شیما
شیما

ناموجود

تن ماهی 4 عددی 180گرمی پردیس
پردیس

ناموجود

تن ماهی در روغن سویا 180 گرمی اویلا
اویلا

ناموجود

شیرزعفران پاکتی 200 میلی‎لیتر پگاه
پگاه

ناموجود