فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو ماهی تن در روغن 180 گرمی فوق ممتاز طبیعت
طبیعت

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ماهی تن در روغن فلفل قرمز فوق ممتاز 180 گرمی طبیعت
طبیعت

۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی180 گرمی شیلان

۱۵ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۵,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو تن ماهی در روغن زیتون180 گرمی آسان باز شو شیلان

۱۵ %
تخفیف

۳۳,۸۰۰ تومان

۲۸,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 180 گرمی پردیس
پردیس

۲ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۹,۲۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی کلیددار 150 گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۳,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی فلفلی 180گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی زیتونی 180 گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۱,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 120 گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۱,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی شویدی 180 گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 180 گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۹۰۰ تومان

۲۶,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 120 گرمی کیمبال
کیمبال

ناموجود

کنسرو ماهي تون در روغن با لوبيا چيتي 180 گرمي طبيعت
طبیعت

ناموجود

کنسرو ماهی تن در روغن با طعم شوید فوق ممتاز 180 گرمی طبیعت
طبیعت

ناموجود

تن سالاد ماهی 160 گرمی تحفه
تحفه

ناموجود

قلیه تن ماهی 230گرمی تحفه
تحفه

ناموجود

تن ماهی هوور 180 گرمی شیما
شیما

ناموجود

تن ماهی 180 گرمی شیما
شیما

ناموجود

تن ماهی هوور 150 گرمی شیما
شیما

ناموجود

تن ماهی با لوبیا 230 گرمی کاوردار تحفه
تحفه

ناموجود

تن ماهی رژیمی 180 گرمی تحفه
تحفه

ناموجود

تن ماهی 4 عددی 180گرمی پردیس
پردیس

ناموجود

تن ماهی در روغن سویا 180 گرمی اویلا
اویلا

ناموجود

تن ماهی در روغن سویا 180 گرمی فامیلا
فامیلا

ناموجود