فروشگاه اینترنتی مایا

ذرت کامل سه عددی منجمد نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۶,۲۵۰ تومان

۵,۸۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود فرنگي منجمد400 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۱۱,۸۵۰ تومان

۱۱,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا سبز منجمد400 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۹,۸۵۰ تومان

۹,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو جوانه گندم با ذرت 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو جوانه ماش 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۳۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو رب 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۳,۴۵۰ تومان

۳,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط جوانه ها با لوبیا 420گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا سبز 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۸,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا با قارچ 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۸,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مایه ماکارونی 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۸,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو جوانه گندم 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۳۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزيجات 400 گرمي هپي فارم

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان 400 گرمی هپی فارم

۱۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا 400 گرمی هپی فارم

۸,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبيا با قارچ 400 گرمي هپي فارم

۱۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو گوجه پوست کنده 380 گرمی روژین تاک

۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۶,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزیجات ایزی اوپن دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایع ماکارونی با قارچ دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت ایزی اوپن دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا با قارچ 400 گرمی دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید