فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو تن ماهی در روغن زیتون180 گرمی آسان باز شو شیلان

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۴۰۰ تومان

۱۶,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
برفود

۳۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۲۷,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ذرت کامل سه عددی منجمد نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۶,۲۵۰ تومان

۵,۸۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود فرنگي منجمد400 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۱۱,۸۵۰ تومان

۱۱,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا سبز منجمد400 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۹,۸۵۰ تومان

۹,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 180 گرمی پردیس
پردیس

۵ %
تخفیف

۱۵,۴۵۰ تومان

۱۴,۶۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو جوانه گندم با ذرت 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو رب 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۳,۴۵۰ تومان

۳,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو جوانه ماش 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۳۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط جوانه ها با لوبیا 420گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا سبز 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۸,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا با قارچ 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود فرنگی 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۸,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مایه ماکارونی 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۸,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو جوانه گندم 420 گرمی انتخاب
انتخاب

۱۰ %
تخفیف

۸,۲۰۰ تومان

۷,۳۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی کلیددار 150 گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۸۵۰ تومان

۱۲,۴۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی فلفلی 180گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن سالاد ماهی 160 گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۴,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قلیه تن ماهی 230گرمی تحفه
تحفه

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبيا با قارچ 400 گرمي هپي فارم

۱۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزيجات 400 گرمي هپي فارم

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان 400 گرمی هپی فارم

۱۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا 400 گرمی هپی فارم

۸,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید