فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو لوبیا با قارچ کلیدار تی تی کا
تی تی کا

۲۰ %
تخفیف

۲۰,۰۷۰ تومان

۱۶,۰۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان380 گرمی کلیدار تی تی کا
تی تی کا

۲۰ %
تخفیف

۱۳,۴۱۰ تومان

۱۰,۷۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو عدسی 380 گرمی کلیدار تی تی کا
تی تی کا

۲۰ %
تخفیف

۱۳,۴۱۰ تومان

۱۰,۷۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود آبگوشتی کلیدار380گرمی تی تی کا
تی تی کا

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۱۳۰ تومان

۱۱,۳۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزيجات 380گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۵,۹۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ ایزی اوپن400 گرمی مهرام
مهرام

۲۵,۷۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

كنسرو عدسي 380گرمي بهروز
بهروز

۱۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان 420 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت شیرین 380 گرمی بهروز
بهروز

۲۶,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی 390 گرمی بهروز
بهروز

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایه ماکارونی ولازانیا با سویا و قارچ 390 گرمی بهروز
بهروز

۱۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی با سس400 گرمی مهرام
مهرام

۱۹,۱۹۸ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو تن ماهی در روغن گیاهی180 گرمی شیلان

۱۵ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۵,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مايه ماکاروني 380گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۲۰,۳۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا در سس چیلی 390 گرمی بهروز
بهروز

۲۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود فرنگی 380گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۰,۸۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو خوراک بادمجان 380 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو عدسی 380 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۲,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایه ماکارونی با سویا و قارچ 380 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۶,۰۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت 390 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۲,۸۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۱۹,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزیجات380 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۸,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو تن ماهی در روغن زیتون180 گرمی آسان باز شو شیلان

۱۵ %
تخفیف

۳۵,۸۰۰ تومان

۳۰,۴۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۷۵,۹۰۰ تومان

۷۲,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید