فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو ذرت کلیددار 350 گرمی خوشاب
خوشاب

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۳,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا کلیددار 350 گرمی خوشاب
خوشاب

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود کلیددار 350 گرمی خوشاب
خوشاب

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا قارچ کلیددار 350 گرمی خوشاب
خوشاب

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرولوبياچيتي باقارچ 380گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو عدسي 420 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كنسرو لوبيا چيتي 380 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو ذرت شيرين 380گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو نخود طلائي 420 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزيجات 420 گرمي بهروز

۳ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو عدسی ایزی اوپن 400 گرمی مهرام
مهرام

۱۳ %
تخفیف

۳,۲۵۰ تومان

۲,۸۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مایه ماکارونی و لازانیا 415گرمی بهروز

۳ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كنسرو نخود فرنگي 420گرمي بهروز

۳ %
تخفیف

۱۱,۳۰۰ تومان

۱۰,۹۶۱ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو عدسی 410گرمی بهروز

۳ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۲۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو لوبیا چیتی با قارچ 380گرمی بهروز

۳ %
تخفیف

۱۱,۴۰۰ تومان

۱۱,۰۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی زیتونی 180 گرمی تحفه
تحفه

۱۵ %
تخفیف

۱۸,۴۰۰ تومان

۱۵,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 120 گرمی تحفه
تحفه

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۴۰۰ تومان

۱۰,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی با لوبیا 230 گرمی کاوردار تحفه
تحفه

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰,۹۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی شویدی 180 گرمی تحفه
تحفه

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی رژیمی 180 گرمی تحفه
تحفه

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۳۰۰ تومان

۱۳,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 180 گرمی تحفه
تحفه

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۲,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی در روغن سویا 180 گرمی اویلا
اویلا

۱۲ %
تخفیف

۱۴,۹۹۰ تومان

۱۳,۱۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی در روغن سویا 180 گرمی فامیلا
فامیلا

۱۲ %
تخفیف

۱۴,۹۹۰ تومان

۱۳,۱۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

تن ماهی 180گرمی ایلیکا
ایلیکا

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۲,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید