فروشگاه اینترنتی مایا

کالباس مرغ و قارچ  ویژه خانواده 55% گوشت مرغ شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس مرغ ویژه خانواده 60% گوشت مرغ شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس خشک ویژه خانواده 60% گوشت قرمز شام شام
شام شام

ناموجود

بيکن ايرلندي 90درصد 250 گرمی سولیکو
سولیکو

ناموجود

کالباس جونه وکیوم 300 گرمی سولیکو
سولیکو

ناموجود

پپرونی دارفرش سولیکو
سولیکو

ناموجود

ژامبون مرغ دودی300گرمی کاله سولیکو
کاله

ناموجود

کالباس مرغ و قارچ 300 گرمی سولیکو کاله
کاله

ناموجود

کالباس 500 گرمی ماتادلا کاله
کاله

ناموجود

کالباس خشگ هلندی خانواده کاله
کاله

ناموجود

کالباس 40 درصد مارتادلا خانواده شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس خشک خانواده فریال آترین

ناموجود

وکیوم رویال چیکو 98/2% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم رویال پالم فیله 98/2% آندره
آندره

ناموجود

پپرونی 60% آندره
آندره

ناموجود

ژامبون نوروزی 90% آندره
آندره

ناموجود

کالباس مرغ و قارچ 60% آندره
آندره

ناموجود

کالباس کراکف پنیر 300 گرمی آندره
آندره

ناموجود

کالباس مرغ 60% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم کالباس مرغ و گوشت بیرشینکن 90% آندره
آندره

ناموجود

کالباس خشک ممتاز 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم ژامبون فیله بوقلمون 90% آندره
آندره

ناموجود

کالباس مرغ پرسی  90% آندره
آندره

ناموجود

ژامبون فیله بوقلمون90% آندره
آندره

ناموجود