فروشگاه اینترنتی مایا

بيکن ايرلندي 90درصد 250 گرمی سولیکو
سولیکو

۵ %
تخفیف

۴۸,۹۰۰ تومان

۴۶,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مرغ و قارچ 300 گرمی سولیکو کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۳۹,۶۰۰ تومان

۳۷,۶۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس 500 گرمی ماتادلا کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۲۴,۸۰۰ تومان

۲۳,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس خشگ هلندی خانواده کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۳۳,۶۰۰ تومان

۳۱,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس 40 درصد مارتادلا خانواده شام شام
شام شام

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۲۰۰ تومان

۱۲,۷۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس خشک خانواده فریال آترین

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۶,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مارتادلا 500 گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۱,۷۵۰ تومان

۱۹,۱۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس لیونر خانواده فریال

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مرغ خانواده60 درصد شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۳۰,۰۵۰ تومان

۲۶,۴۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس خشک تیکه ای خانواده 60% شام شام

۲۰ %
تخفیف

۳۵,۶۵۰ تومان

۲۸,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس قارچ ومرغ خانواده 55 % شام شام

۱۲ %
تخفیف

۳۳,۶۵۰ تومان

۲۹,۶۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس جونه وکیوم 300 گرمی سولیکو
سولیکو

ناموجود

پپرونی دارفرش سولیکو
سولیکو

ناموجود

ژامبون مرغ دودی300گرمی کاله سولیکو
کاله

ناموجود

پپرونی 60% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم رویال چیکو 98/2% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم رویال پالم فیله 98/2% آندره
آندره

ناموجود

کالباس مرغ 60% آندره
آندره

ناموجود

ژامبون نوروزی 90% آندره
آندره

ناموجود

کالباس مرغ و قارچ 60% آندره
آندره

ناموجود

کالباس خشک ممتاز 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم کالباس مرغ و گوشت بیرشینکن 90% آندره
آندره

ناموجود

کالباس کراکف پنیر 300 گرمی آندره
آندره

ناموجود

وکیوم ژامبون فیله بوقلمون 90% آندره
آندره

ناموجود