فروشگاه اینترنتی مایا

چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان
گلستان

۸ %
تخفیف

۲۴۹,۹۰۰ تومان

۲۲۹,۹۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

چای دستچین ممتاز 450 گرمی گل کیس

۲۰ %
تخفیف

۸۵,۹۰۰ تومان

۶۸,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای هندوستان ممتاز 100 گرمی گلستان
گلستان

۸ %
تخفیف

۵۸,۹۰۰ تومان

۵۴,۱۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری 100 گرمی گلستان
گلستان

۸ %
تخفیف

۵۸,۹۰۰ تومان

۵۴,۱۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي شکسته سياه هل 100 گرمي دو غزال

۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری 500 گرمی دوغزال

۵ %
تخفیف

۲۴۹,۹۰۰ تومان

۲۳۷,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری 100گرمی دوغزال

۵ %
تخفیف

۵۸,۹۰۰ تومان

۵۵,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای ساده 100عددی دو غزال

۵ %
تخفیف

۸۹,۹۰۰ تومان

۸۵,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای ساده آلوفویل25 عددی دو غزال

۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۸,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای هل 500 گرمی دو غزال

۵ %
تخفیف

۲۵۶,۹۰۰ تومان

۲۴۴,۰۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای ساده 25 عددی دو غزال

۵ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۶,۵۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای عطری25 عددی دو غزال

۵ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۶,۵۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان ساده500 گرمی دوغزال

۵ %
تخفیف

۲۴۹,۹۰۰ تومان

۲۳۷,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه عطری 50 عددی گلستان
گلستان

۲۰ %
تخفیف

۷۳,۹۰۰ تومان

۵۹,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ سنتی انگلیسی 100 عددی توینینگز
توینینگز

۸ %
تخفیف

۱۶۹,۹۰۰ تومان

۱۵۶,۳۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ ارل گری 100 عددی توینینگز
توینینگز

۸ %
تخفیف

۱۶۹,۹۰۰ تومان

۱۵۶,۳۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ سنتی انگلیسی 25 عددی توینینگز
توینینگز

۸ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۹,۵۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ سنتی انگلیسی 50 عددی توینینگز
توینینگز

۱۰ %
تخفیف

۹۷,۹۰۰ تومان

۸۸,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ ارل گری 50 عددی توینینگز
توینینگز

۱۰ %
تخفیف

۹۷,۹۰۰ تومان

۸۸,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ ارل گری 25 عددی توینینگز
توینینگز

۸ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۹,۵۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

دم نوش گیاهی چای ترش20 عددی گلستان
گلستان

۲۲ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۰,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه عطری 25 عددی گلستان
گلستان

۸ %
تخفیف

۴۰,۹۰۰ تومان

۳۷,۶۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه قرمز 25 عددی گلستان
گلستان

۸ %
تخفیف

۴۰,۹۰۰ تومان

۳۷,۶۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه قرمز 100 عددی گلستان
گلستان

۸ %
تخفیف

۱۳۱,۹۰۰ تومان

۱۲۱,۳۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید