فروشگاه اینترنتی مایا

تی بگ خارجه سبز نسل سوم 25 عددی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۷,۲۵۴ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سبز 200 گرمی چهارفصل
چهارفصل

۵۰ %
تخفیف

۴۰,۵۰۰ تومان

۲۰,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای 1*3 کلاسیک 20 گرمی (5 عدد جایزه)30 عددی علی کافی

۵ %
تخفیف

۹۶,۸۰۰ تومان

۹۱,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای 3 در 1 کلاسیک علی تی

۵ %
تخفیف

۷۳,۴۶۵ تومان

۶۹,۷۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

چای هل تی بگ 20 گرمی 5+25 عددی علی تی

۵ %
تخفیف

۹۵,۶۶۵ تومان

۹۰,۸۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

چای خارجه سیلان طلایی 100 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۴,۹۵۰ تومان

۱۴,۵۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

تي بگ 50 عددي ليدي گري توينينگز
توینینگز

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

چای بهاره ممتاز لاهیجان 450 گرمی گل کیس

۳ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۳۳,۸۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ارل گری 450 گرمی گل کیس

۳ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۸,۶۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

چای دستچین ممتاز 450 گرمی گل کیس

۳ %
تخفیف

۳۹,۸۰۰ تومان

۳۸,۶۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سنتی انگلیسی 100 گرمی توینینگز
توینینگز

۳ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۹۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای هندوستان ممتاز 100 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۳,۹۵۰ تومان

۱۳,۵۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

چای صبحانه 100 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۲,۹۵۰ تومان

۱۲,۵۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری 100 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۴,۹۵۰ تومان

۱۴,۵۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي شکسته سياه هل 100 گرمي دو غزال

۱۷,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان ساده 100گرمی دوغزال

۱۶,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری 100گرمی دوغزال

۱۶,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای ساده 100عددی دو غزال

۳۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای عطری 100عددی دو غزال

۳۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای عطری آلوفویل 25 عددی دوغزال

۱۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای ساده آلوفویل25 عددی دو غزال

۱۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای هل 500 گرمی دو غزال

۷۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي ساده 250 گرمي دو غزال

۳۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي شکسته سياه هل 250 گرمي دو غزال

۴۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید