فروشگاه اینترنتی مایا

چای سیاه قلم 1 کیلویی مهماندوست

۱۰ %
تخفیف

۱۳۶,۰۰۰ تومان

۱۲۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری جعبه مقوایی 450 گرمی تشریفات
تشریفات

۲۰ %
تخفیف

۱۳۷,۹۰۰ تومان

۱۱۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای هندوستان جعبه مقوایی 450 گرمی تشریفات
تشریفات

۲۰ %
تخفیف

۱۳۷,۹۰۰ تومان

۱۱۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کله مورچه ای کنیا جعبه مقوایی450گرمی تشریفات
تشریفات

۲۰ %
تخفیف

۱۳۷,۹۰۰ تومان

۱۱۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ایرانی بهاره ممتاز قوطی فلزی 450 گرمی تشریفات
تشریفات

۲۰ %
تخفیف

۷۹,۹۰۰ تومان

۶۳,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری قوطی فلزی450گرمی تشریفات
تشریفات

۲۰ %
تخفیف

۱۴۹,۹۰۰ تومان

۱۱۹,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان هل دار قوطی فلزی450گرمی تشریفات
تشریفات

۲۰ %
تخفیف

۱۴۹,۹۰۰ تومان

۱۱۹,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کله مورچه ای هل قوطی فلزی450گرمی تشریفات
تشریفات

۲۰ %
تخفیف

۱۴۳,۹۰۰ تومان

۱۱۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ کلاسیک مانی 25 عددی تشریفات
تشریفات

۲۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۷,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای باروتی زرین قوطی فلزی تشریفات
تشریفات

۲۰ %
تخفیف

۱۹۴,۹۰۰ تومان

۱۵۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي ساده 150گرمي مهماندوست

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ چای شکسته کلکته 14 عددی زرین
زرین

۲۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه با طعم لیمو25عددی گلستان
گلستان

۳۶,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان
گلستان

۱۴۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي دارچين 150گرمي مهمان دوست
مهمان دوست

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سی تی سی کنیا تی بگ 14 عددی
سی تی سی

۲۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای شکسته سلفونی ایرانی 500 گرمی مهمان دوست
مهمان دوست

۱۰ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۳۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ممتاز 450گرمی مهماندوست
مهمان دوست

۱۰ %
تخفیف

۶۸,۵۰۰ تومان

۶۱,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای شکسته عطری ایرانی 450 گرمی مهمان دوست
مهمان دوست

۱۰ %
تخفیف

۵۷,۵۰۰ تومان

۵۱,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای شکسته ایرانی 450 گرمی مهمان دوست
مهمان دوست

۱۰ %
تخفیف

۵۷,۵۰۰ تومان

۵۱,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای بهاره ممتاز لاهیجان 450 گرمی گل کیس

۶۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای هندوستان ممتاز 100 گرمی گلستان
گلستان

۴۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری 100 گرمی گلستان
گلستان

۴۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری 500 گرمی دوغزال

۱۴۷,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید