فروشگاه اینترنتی مایا

چای شکسته خارجی 500گرمی دلنیس

۱۰ %
تخفیف

۹۹,۸۰۰ تومان

۸۹,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سی تی سی کنیا 450 گرمی طبیعت
طبیعت

۵۷,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي ساده 150گرمي مهماندوست

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۸۰۰ تومان

۱۳,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سي تي سي معطر 450 گرمي کيمبال
کیمبال

۲۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۵۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سي تي سي ساده 450 گرمي کيمبال
کیمبال

۲۰ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۵۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ایرانی 400 گرمی طبیعت
طبیعت

۴۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي تي بگ بسته 25 عددي ارل گري طبيعت
طبیعت

۱۲,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي تي بگ بسته 25 عددي ساده طبيعت
طبیعت

۳ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۵۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

چای نفیس ممتاز 500 گرمی سیلان احمد

۷ %
تخفیف

۶۸,۰۰۰ تومان

۶۳,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای خارجه معطر 100 گرمی احمد دادخواه
احمد

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای تی بگ25عددی معطراحمد دادخواه
احمد

۲۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای تی بگ100عددی معطر احمد دادخواه
احمد

۲۰ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۲۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای تی بگ25عددی ساده احمد دادخواه
احمد

۲۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای تی بگ100عددی ساده احمد دادخواه
احمد

۲۰ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۲۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای خارجه ساده 100 گرمی احمد دادخواه
احمد

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۲,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ چای شکسته کلکته 14 عددی زرین
زرین

۱۲ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۱,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سيلان ارل گري 450 گرمي طبيعت
طبیعت

۶۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سيلان ساده 450 گرمي طبيعت
طبیعت

۶۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي سيلان باروتي زرين 450 گرمي طبيعت
طبیعت

۶۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه هل دار25 عددی (BL) گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چای شکسته450گرم ایرانی دلنیس

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه با طعم لیمو25عددی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۵۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان طلایی 500 گرمی گلستان
گلستان

۱۲۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي عطري 150گرمي مهمان دوست
مهمان دوست

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۸۰۰ تومان

۱۳,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید