فروشگاه اینترنتی مایا

چاي شکسته سياه هل 100 گرمي دو غزال

۱۷,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری 500 گرمی دوغزال

۶۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای ساده 100عددی دو غزال

۳۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای عطری 100عددی دو غزال

۳۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای عطری آلوفویل 25 عددی دوغزال

۱۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای ساده آلوفویل25 عددی دو غزال

۱۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي شکسته سياه هل 250 گرمي دو غزال

۴۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي ساده 250 گرمي دو غزال

۳۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای هل 500 گرمی دو غزال

۷۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان ساده 100گرمی دوغزال

۱۶,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چایی 450 گرمی لاون استار

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۱,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چاي عطري 250 گرمي دو غزال

۳۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان عطری 100گرمی دوغزال

۱۶,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای ساده 25 عددی دو غزال

۱۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کیسه ای عطری25 عددی دو غزال

۱۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیلان ساده500 گرمی دوغزال

۶۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای داخله قلم بهاره 400 گرمی شاهسون

۷ %
تخفیف

۳۳,۲۰۰ تومان

۳۰,۸۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

چای داخله شکسته بهاره 500 گرمی شاهسون

۷ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۳۱,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه عطری نسل سوم 25 عددی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۷,۶۵۰ تومان

۷,۱۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه پوشش دار زعفرانی 20 عددی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۲۹,۸۰۰ تومان

۲۷,۷۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

چای سیاه شکسته اسانس دار شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۶۶,۹۰۰ تومان

۶۲,۲۱۷ تومان

افزودن به سبد خرید

تی بگ خارجه پوشش دار عطری 20 عددی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۷,۷۵۰ تومان

۷,۲۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

چای قوطی فلزی کله مورچه شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۶۹,۶۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کله مورچه 100 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۱۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید