فروشگاه اینترنتی مایا

پنیر لبنه 200 گرم
پگاه

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیرفتا 210گرمی روزانه

۳ %
تخفیف

۲۵,۵۰۰ تومان

۲۴,۷۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر515گرمی کم چرب روزانه

۳ %
تخفیف

۶۱,۰۰۰ تومان

۵۹,۱۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر مثلثی8عددی روزانه

۳ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۲۰,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر340گرمی نسبتا چرب روزانه

۳ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر مثلثی فلفلی 8عددی روزانه

۳ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر 520گرمی روزانه

۳ %
تخفیف

۶۱,۰۰۰ تومان

۵۹,۱۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پروسس بسته بندی 120 گرمی سه گوش صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر پنج ستاره آمل گردویی 200گرمی کاله
کاله

۲۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید 400 گرمی یو اف کاله
کاله

۳۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر باف دانمارکی 210 گرمی  پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید پرستاره 400 گرمی میهن
میهن

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای ویلی 350 گرمی بیضی کاله
کاله

۴۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر حلب لیقوان 800 گرمی پگاه گلپایگان

۵ %
تخفیف

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۱۷۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لیقوان 800 گرمی گلپایگان

۵ %
تخفیف

۱۷۸,۵۰۰ تومان

۱۶۹,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر رسیده در آب نمک (سنتی) 800 گرمی میهن
میهن

۵ %
تخفیف

۱۷۸,۵۰۰ تومان

۱۶۹,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای 400گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف بسته بندی 100 گرمی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف 500 گرمی تتراپک صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لیقوان بز پر چرب 300 گرمی پاک
پاک

۳ %
تخفیف

۹۸,۰۰۰ تومان

۹۵,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر خامه ای پروسس جار 240 گرمی صاباح

۵ %
تخفیف

۴۱,۷۰۰ تومان

۳۹,۶۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لاکتیکی 370 گرمی آلیما
آلیما

۵ %
تخفیف

۵۱,۹۰۰ تومان

۴۹,۳۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لاکتیکی 280گرمی رضوی
رضوی

۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر تازه سفید درب دار 400گرمی رضوی
رضوی

۵ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۵,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید