فروشگاه اینترنتی مایا

خلال پسته 80 گرمی کریستال
کریستال

۶ %
تخفیف

۱۱۹,۷۰۰ تومان

۱۱۲,۵۱۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز پسته لیمویی 30 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

پسته 50 گرمی نمکی هوگر
هوگر

ناموجود

پسته 50 گرمی لیمویی هوگر
هوگر

ناموجود

پسته احمد نمکی (250گرمی)
هوگر

ناموجود

پسته اکبری دستچین زعفرانی(250گرمی)
هوگر

ناموجود

پسته برفود150 گرمی برفود
برفود

ناموجود

پسته شور زعفرانی 60 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

پسته بوداده نمکی گلستان
گلستان

ناموجود

‍‍‍پسته زعفرانی کیسه ای گلستان
گلستان

ناموجود

پسته با پوست خام بسته سلفوني 250 گرمی برکت
برکت

ناموجود

پسته بوداده نمکین 35 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

پسته شور زعفرانی 35 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

مغز پسته نمکی 30 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

مغز پسته نمکی 30 گرمی سنجابک
سنجابک

ناموجود

پسته اکبري 75 گرمی بدون کلسترول سنجابک
سنجابک

ناموجود

پسته زعفراني 35 گرمی سنجابک
سنجابک

ناموجود

پسته فندقي 125 گرمی برتر
برتر

ناموجود

پسته با پوست شور بسته سلفوني 250 گرمی برکت

ناموجود

خلال پسته 150 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

پسته خام اکبری 450 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

پسته شور کله قوچی 450 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

پسته شور یک کیلویی گلستان
گلستان

ناموجود

پسته خام اکبری 450گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود