فروشگاه اینترنتی مایا

کالباس مرغ و قارچ  ویژه خانواده 55% گوشت مرغ شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۶۴,۷۰۰ تومان

۵۶,۹۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس ممتاز ویژه 500 گرمی 70% گوشت قرمز شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۶۱,۵۰۰ تومان

۵۴,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مرغ ویژه خانواده 60% گوشت مرغ شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۲,۷۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس خشک ویژه خانواده 60% گوشت قرمز شام شام
شام شام

۲۰ %
تخفیف

۷۴,۷۰۰ تومان

۵۹,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل ویژه 500 گرمی 55% گوشت قرمز شام شام
شام شام

۲۰ %
تخفیف

۴۶,۷۰۰ تومان

۳۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا (کیلوگرم )

۷ %
تخفیف

۳۱,۰۰۰ تومان

۲۸,۸۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مرغ و قارچ 300 گرمی سولیکو کاله
کاله

۳ %
تخفیف

۴۵,۵۰۰ تومان

۴۴,۱۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل پنیر کاله توری نیم کیلوئی
کاله

۳ %
تخفیف

۶۶,۰۰۰ تومان

۶۴,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله ماهی حسون 700 گرمی شارین
شارین

۱۵ %
تخفیف

۷۷,۰۰۰ تومان

۶۵,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زغالی برگر 90% گوشت 4 عددی 400گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۷۳,۵۰۰ تومان

۵۱,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر ویژه 90% گوشت 400 گرمی 4 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۶۹,۵۰۰ تومان

۶۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کباب لقمه ویژه 70% گوشت 450 گرمی 9عددی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۵۳,۱۰۰ تومان

۳۷,۱۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک برگر 500 گرمی 90% گوشت 4 عددی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۷۹,۵۰۰ تومان

۵۵,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرم برفود
برفود

۱۳,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۲,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخم مرغ وکیوم 6 عددی فانتزی رافتی

۱۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخم مرغ وکیوم 9 عددی فانتزی رافتی

۲۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخم مرغ کوکیوم 15 عددی فانتزی رافتی

۳۴,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخم مرغ وکیوم 12 عددی فانتزی

۲۷,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 250گرمی ب.آ

۵ %
تخفیف

۵۸,۹۰۰ تومان

۵۵,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 1000گرمی ب.آ

۵ %
تخفیف

۲۰۵,۹۰۰ تومان

۱۹۵,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سويا 200گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو پلویی 500گرمی شارین

۱۵ %
تخفیف

۱۱۹,۰۰۰ تومان

۱۰۱,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 450 گرمی مارین
مارین

۲۵ %
تخفیف

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۷۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید