فروشگاه اینترنتی مایا

فیله ماهی حسون 700 گرمی شارین
شارین

۴۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل 55%پنیری صدک

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۰,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل دودی 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۳۰۰ تومان

۱۷,۸۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

چیزبرگر 60% گوشت 4 عددی 400 گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۳۲,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زغالی برگر 90% گوشت 4 عددی 400گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۴۳,۵۰۰ تومان

۳۰,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر ویژه 90% گوشت 400 گرمی 4 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۳۳,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کباب لقمه ویژه 70% گوشت 450 گرمی 9عددی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۲۹,۷۰۰ تومان

۲۰,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مارتادلا 500 گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۳,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

شینسل مرغ (کیلوگرم)

۲۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مرغ کامل (کیلوگرم)

۱۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ران مرغ معمولی (کیلوگرم)

۱۷,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سینه مرغ معمولی (کیلوگرم)

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک برگر 500 گرمی 90% گوشت 4 عددی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۴۷,۵۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس لیونر خانواده فریال

۳۰ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۱۹,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل ویژه 70% صدک
صدک

۱۵ %
تخفیف

۲۲,۳۰۰ تومان

۱۸,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۵,۷۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله شوریده اقیانوسیه اروند پروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۱۵ %
تخفیف

۶۹,۸۰۰ تومان

۵۹,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مرغ خانواده60 درصد شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۸,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس لیونرخانواده 55% شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۲,۸۰۰ تومان

۲۰,۰۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرم برفود
برفود

۲۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۳,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین بسته سلفونی 250 گرمی گلیران
گلیران

۱۵ %
تخفیف

۵,۶۰۰ تومان

۴,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کراکف پنیری 55% گوشت شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس ممتاز 70 % گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۲,۳۰۰ تومان

۱۹,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله سرخو شکم خالی 500 گرمی اروندپروتئین جنوب
اروندپروتئین جنوب

۱۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید