فروشگاه اینترنتی مایا

میگو سوخاری 250گرمی ب.آ

۳ %
تخفیف

۲۴,۳۰۰ تومان

۲۳,۵۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو گلدن 250 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۴۱,۸۰۰ تومان

۴۰,۵۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه 250گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۷۸۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سویای 900 گرمی برکت

۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۲,۸۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سويا 200گرمی برکت

۵ %
تخفیف

۳,۹۰۰ تومان

۳,۷۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس قارچ ومرغ خانواده 55 % شام شام

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۶۵۰ تومان

۱۷,۶۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 200 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۴,۲۳۰ تومان

۳,۹۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 450 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۵۳,۴۰۰ تومان

۵۰,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 250 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۲۹,۷۰۰ تومان

۲۸,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا ریزدانه800گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۵۴۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 300گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۵۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا سبحان طلایی  250 گرمی بهپاک

۲,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا 250 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۴۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا پروتئین300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۳,۱۰۰ تومان

۳,۰۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مارتادلا 500 گرمی کاله
کاله

۱۲,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

میگو سوخاری 1000گرمی ب.آ

ناموجود

کالباس خشک تیکه ای خانواده 60% شام شام

ناموجود

میگو 60-51 500 گرمی شارین

ناموجود

قزل آلای سالمون ایرانی 500گرمی شارین

ناموجود

میگو پلویی 500گرمی شارین

ناموجود

میگو سوخاری خانواده مارین
مارین

ناموجود

جوجه طعم دار یک کیلویی

ناموجود

سویا پروتئین 700 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سویا پروتئین 900 گرمی خسکپاک
خشکپاک

ناموجود