فروشگاه اینترنتی مایا

کوکتل گوشت دودی توری سولیکو
سولیکو

۵ %
تخفیف

۶۴,۴۰۰ تومان

۶۱,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس انگشتی 80 % توری سولیکو
سولیکو

۵ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۳,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سویا (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۲۴,۷۵۰ تومان

۲۳,۵۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سردست گوسفندی ( کیلوگرم )

۱۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

راسته گوسفندی ( کیلوگرم )

۹۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گردن گوسفندی ( کیلوگرم )

۹۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قلوه گاه گوسفندی ( کیلوگرم )

۷۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ران و سینه بوقلمون ( کیلوگرم )

۵۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهی قزل آلا ( کیلوگرم )

۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ران گوسفندی ( کیلوگرم )

۱۱۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل پنیر کاله توری نیم کیلوئی
کاله

۵ %
تخفیف

۴۵,۷۰۰ تومان

۴۳,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس هات داگ 55 درصد شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس هات داگ 300گرمی کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۲۸,۸۰۰ تومان

۲۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس خشگ هلندی خانواده کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بال وپاچین زعفرانی

۴۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس 40 درصد مارتادلا خانواده شام شام
شام شام

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۲۰۰ تومان

۱۲,۷۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس هات داگ70درصد ممتاز

۱۲ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۷,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل دودی پاپیتال 500 گرمی آترین

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۳,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هات داگ پنیر 500 گرمی آترین

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس خشک خانواده فریال آترین

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۶,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل انگشتی 500 گرمی آترین

۱۰ %
تخفیف

۳۳,۹۰۰ تومان

۳۰,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس مخصوص 60% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۵,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله ماهی حسون 700 گرمی شارین
شارین

۷ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۶,۰۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل دودی 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۵,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید