فروشگاه اینترنتی مایا

ماءالشعیر یک لیتری کلاسیک شمس
شمس

۱ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماءالشعیر پت استوایی یک لیتری ایستک
ایستک

۷ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماءالشعیر پت هلو یک لیتری ایستک
ایستک

۷ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماءالشعیر قوطی کلاسیک 330 میلی لیتری ایستک
ایستک

۷ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماءالشعیر قوطی  لیمو 330 میلی لیتری ایستک
ایستک

۷ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماء الشعیراستوایی 330 میلی لیتردلستر
دلستر

۷ %
تخفیف

۲,۴۰۰ تومان

۲,۲۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماء الشعیرهلو 330 میلی لیتر دلستر
دلستر

۷ %
تخفیف

۲,۴۰۰ تومان

۲,۲۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماء الشعیرلیمویی 330 میلی لیتر دلستر
دلستر

۷ %
تخفیف

۲,۴۰۰ تومان

۲,۲۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماء الشعیر کلاسیک شیشه ای 330 میلی لیتری دلستر
دلستر

۷ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نوشیدنی مالت ساده یک لیتری سن ایچ
سن ایچ

وزن قند : nutrition-red - چربی : nutrition-orange - اسیدهای چرب ترانس : nutrition-green - نمک : nutrition-green
شماره مجوز/بهداشت شماره مجوز/بهداشت : 21/54267

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نوشیدنی مالت هلو یک لیتری سن ایچ
سن ایچ

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نوشیدنی مالت لیمو یک لیتری سن ایچ
سن ایچ

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نوشیدنی مالت آناناس یک لیتری سن ایچ
سن ایچ

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت کرن بری شیشه ای 780 گرمی شادلی
شادلی

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت آناناس 780 گرمی سن ایچ
سن ایچ

۱ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت لیمو 2 کیلویی سن ایچ
سن ایچ

۱ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت موهیتو 780 گرمی سن ایچ
سن ایچ

۱ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت آلبالو 2 کیلویی سن ایچ
سن ایچ

۱ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت پرتقال 2 کیلویی سن ایچ
سن ایچ

۱ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت پرتقال 3 کیلویی سن ایچ
سن ایچ

۱ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت آلبالو 3 کیلویی سن ایچ
سن ایچ

۱ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت موهیتو 2 کیلویی سن ایچ
سن ایچ

۱ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شربت سکنجبین 660گرمی آوند
آوند

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماءالشعیر هلو بطری 330 میلی‎لیتر باربیکن
باربیکن

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید