فروشگاه اینترنتی مایا

رشته نودل با طعم سبزیجات ریوا
ریوا

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا انجیر 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۳۴,۳۲۰ تومان

۲۹,۱۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا پرتقال 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۳۴,۸۶۰ تومان

۲۹,۶۳۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا سیب 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۳۶۵ تومان

۱۲,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا سیب 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۳۱,۳۵۰ تومان

۲۶,۶۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا بالنگ 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۴۱,۹۹۰ تومان

۳۵,۶۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا هویچ 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۰۹۰ تومان

۲۳,۸۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا انجیر 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۰۵۰ تومان

۱۳,۶۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا به 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۶۸۰ تومان

۱۳,۳۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا آلبالو 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۶۹۰ تومان

۱۴,۱۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا توت فرنگی 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۳۸۰ تومان

۱۳,۹۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل مرغ لیوانی 65 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل زعفران 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل گوجه فرنگی تند 75 گرمی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل 77گرمی 5عددی گوجه فرنگی هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل 77گرمی 5عددی مرغ هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل 77گرمی 5عددی گوشت هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل عصاره سبزیجات هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل عصاره گوجه فرنگی هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل 77گرمی 5عددی سبزیجات هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۵ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل 77گرمی 5عددی کاری هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای بالنگ شیشه ای315 گرمی شانا
شانا

ناموجود

رشته نودل باطعم مرغ ریوا
ریوا

ناموجود

رشته نودل با طعم گوشت ریوا
ریوا

ناموجود