فروشگاه اینترنتی مایا

رشته نودل باطعم مرغ ریوا
ریوا

۱۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته نودل با طعم گوشت ریوا
ریوا

۱۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته نودل با طعم سبزیجات ریوا
ریوا

۱۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته نودل با طعم گوشت ریوا
ریوا

۱۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته نودل با طعم مرغ ریوا
ریوا

۱۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا انجیر 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۳۲۰ تومان

۳۰,۸۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا پرتقال 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۸۶۰ تومان

۳۱,۳۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا سیب 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۳۶۵ تومان

۱۲,۹۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا سیب 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۳۵۰ تومان

۲۸,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا بالنگ 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۴۱,۹۹۰ تومان

۳۷,۷۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا هویچ 820 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۰۹۰ تومان

۲۵,۲۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا انجیر 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۵۰ تومان

۱۴,۴۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا به 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۶۸۰ تومان

۱۴,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا آلبالو 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۶۹۰ تومان

۱۵,۰۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا تمشک 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۶۶۰ تومان

۱۵,۸۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا توت فرنگی 315 گرمی تی تی کا
تی تی کا

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۳۸۰ تومان

۱۴,۷۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل مرغ لیوانی 65 گرمی الیت
الیت

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل کودک گوشت 75 گرمی الیت
الیت

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل زعفران 75 گرمی الیت
الیت

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل گوجه فرنگی تند 75 گرمی الیت
الیت

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل 77گرمی 5عددی گوجه فرنگی هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل 77گرمی 5عددی مرغ هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل 77گرمی 5عددی گوشت هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نودل عصاره مرغ هاتی کارا(گلستان)
گلستان

۱۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید