فروشگاه اینترنتی مایا

کتلت گوشت 450گرمی ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۳,۸۰۰ تومان

۲۳,۰۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۳۲,۸۰۰ تومان

۳۱,۸۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۸,۱۰۰ تومان

۲۷,۲۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 950 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۴۶,۳۰۰ تومان

۴۴,۹۱۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 250گ ب.آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۱۲,۶۰۰ تومان

۱۲,۲۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 250 گرمی ب .آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل مرغ 1000 گرمی ب . آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۴۴,۷۰۰ تومان

۴۳,۳۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 450 گرمی ب .آ
ب . آ

۳ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۸۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره ای خانواده مارین
مارین

۳۵ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۳۶,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره 250 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 500 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۳۵,۲۰۰ تومان

۳۳,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
مارین

۵ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله مرغ 400 گرمی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۳۱,۷۰۰ تومان

۳۰,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 950 گرمی مارین
بدر

۳۵ %
تخفیف

۳۲,۸۰۰ تومان

۲۱,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 350 گرمی مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ خانواده 1 کیلویی مارین
بدر

۳۵ %
تخفیف

۶۰,۷۰۰ تومان

۳۹,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ 550 گرم مارین
بدر

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو کلاسیک 450 گرمی کاله
کاله

۱ %
تخفیف

۲۵,۵۰۰ تومان

۲۵,۲۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل مرغ بسته بندی 540 گرمی کاله
کاله

۱ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۶,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب . آ
ب . آ

ناموجود

کردون بلو 500گرمی مارین
مارین

ناموجود

فیله سوخاری تیلاپیا 500 گرمی مارین
مارین

ناموجود

ناگت مرغ مهمانی 1 کیلویی کاله
کاله

ناموجود