فروشگاه اینترنتی مایا

ناگت مرغ 70% پاکت دسته دار 950 گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۵۵,۳۰۰ تومان

۳۸,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ صدک
صدک

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۴,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۴۲,۳۰۰ تومان

۴۰,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 950 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۰,۱۰۰ تومان

۵۷,۰۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 250گ ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۶,۷۰۰ تومان

۱۵,۸۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 250 گرمی ب .آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۷,۲۰۰ تومان

۱۶,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل مرغ 1000 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۱,۱۰۰ تومان

۵۸,۰۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۴,۳۰۰ تومان

۳۲,۵۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کردون بلو 500گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۳۵,۶۰۰ تومان

۳۳,۱۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره ای خانواده مارین
مارین

۲۰ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۴۵,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره 250 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 500 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۳۵,۲۰۰ تومان

۳۲,۷۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله مرغ 400 گرمی مارین
بدر

۲۵ %
تخفیف

۳۱,۷۰۰ تومان

۲۳,۷۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 950 گرمی مارین
بدر

۴۰ %
تخفیف

۳۲,۸۰۰ تومان

۱۹,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 350 گرمی مارین
بدر

۴۰ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۷,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ خانواده 1 کیلویی مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۶۰,۷۰۰ تومان

۵۶,۴۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ 550 گرم مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۱,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتلت گوشت 450گرمی ب.آ
ب.آ

ناموجود

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ 450 گرمی ب .آ
ب.آ

ناموجود

فیله سوخاری تیلاپیا 500 گرمی مارین
مارین

ناموجود

ناگت مرغ مهمانی 1 کیلویی کاله
کاله

ناموجود