فروشگاه اینترنتی مایا

ناگت مرغ و پنیر 70 درصد شام شام
شام شام

ناموجود

ناگت مرغ 70% گوشت - 450 گرمی پاک جم

ناموجود

ناگت مرغ 70% پاکت دسته دار 950 گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

ناگت مرغ صدک
صدک

ناموجود

کتلت گوشت 450گرمی ب.آ
ب.آ

ناموجود

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب.آ

ناموجود

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ 950 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ و پنیر 250گ ب.آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ 250 گرمی ب .آ
ب.آ

ناموجود

شنیسل مرغ 1000 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ 450 گرمی ب .آ
ب.آ

ناموجود

کردون بلو 500گرمی مارین
مارین

ناموجود

ناگت ستاره ای خانواده مارین
مارین

ناموجود

ناگت ستاره 250 گرمی مارین
مارین

ناموجود

ناگت مرغ 500 گرمی مارین
مارین

ناموجود

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
مارین

ناموجود

فیله سوخاری تیلاپیا 500 گرمی مارین
مارین

ناموجود

فیله مرغ 400 گرمی مارین
بدر

ناموجود

فلافل 950 گرمی مارین
بدر

ناموجود

فلافل 350 گرمی مارین
بدر

ناموجود

شنسیل مرغ خانواده 1 کیلویی مارین
بدر

ناموجود