فروشگاه اینترنتی مایا

ناگت مرغ 70% گوشت - 450 گرمی پاک جم

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۸۰۰ تومان

۳۴,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 70% پاکت دسته دار 950 گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۶۸,۱۰۰ تومان

۴۷,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتلت گوشت 450گرمی ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۳,۹۰۰ تومان

۳۲,۲۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۴۲,۳۰۰ تومان

۴۰,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 950 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۴,۴۰۰ تومان

۶۱,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 250گ ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 250 گرمی ب .آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل مرغ 1000 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۶۱,۱۰۰ تومان

۵۸,۰۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۴۷,۴۰۰ تومان

۴۵,۰۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کردون بلو 500گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۶,۲۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره ای خانواده مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۸,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره 250 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۲۳,۳۰۰ تومان

۲۱,۶۶۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 500 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۳۵,۲۰۰ تومان

۳۲,۷۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۲۵,۲۰۰ تومان

۲۳,۴۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله مرغ 400 گرمی مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۳۱,۷۰۰ تومان

۲۹,۴۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 950 گرمی مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۵,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 350 گرمی مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۱۴,۴۰۰ تومان

۱۳,۳۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ خانواده 1 کیلویی مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۶۰,۷۰۰ تومان

۵۶,۴۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ 550 گرم مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۴۵,۵۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 70 درصد شام شام
شام شام

ناموجود

ناگت مرغ صدک
صدک

ناموجود

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ 450 گرمی ب .آ
ب.آ

ناموجود