فروشگاه اینترنتی مایا

ناگت مرغ صدک
صدک

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۴,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 1 کیلویی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۳۴,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 950 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۵۰,۹۰۰ تومان

۴۸,۳۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر 250گ ب.آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 250 گرمی ب .آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۱۴,۳۰۰ تومان

۱۳,۵۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل مرغ 1000 گرمی ب . آ
ب.آ

۵ %
تخفیف

۵۰,۹۰۰ تومان

۴۸,۳۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کردون بلو 500گرمی مارین
مارین

۳۰ %
تخفیف

۳۵,۶۰۰ تومان

۲۴,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره ای خانواده مارین
مارین

۳۰ %
تخفیف

۵۶,۷۰۰ تومان

۳۹,۶۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت ستاره 250 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۱۶,۸۰۰ تومان

۱۵,۶۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ 500 گرمی مارین
مارین

۳۰ %
تخفیف

۳۵,۲۰۰ تومان

۲۴,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی مارین
مارین

۷ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله مرغ 400 گرمی مارین
بدر

۳۰ %
تخفیف

۳۱,۷۰۰ تومان

۲۲,۱۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 950 گرمی مارین
بدر

۳۰ %
تخفیف

۳۲,۸۰۰ تومان

۲۲,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل 350 گرمی مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ خانواده 1 کیلویی مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۶۰,۷۰۰ تومان

۵۶,۴۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

شنسیل مرغ 550 گرم مارین
بدر

۷ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۱,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کتلت گوشت 450گرمی ب.آ
ب.آ

ناموجود

شنیتسل مرغ 560گ ب.آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ و قارچ 250 گرمی ب . آ
ب.آ

ناموجود

کوردن بلو 420 گرمی ب .آ
ب.آ

ناموجود

ناگت مرغ 450 گرمی ب .آ
ب.آ

ناموجود

فیله سوخاری تیلاپیا 500 گرمی مارین
مارین

ناموجود

ناگت مرغ مهمانی 1 کیلویی کاله
کاله

ناموجود