فروشگاه اینترنتی مایا

نان لواش مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۲,۸۰۰ تومان

۲,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده 350گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر یوفکای سمبوسه 420 گرمی 9595

۸,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده 900گرمی ابراکت
ابراکت

۱۵ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان گاتا گردویی 180 گرمی مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 100 گرمی جلالی
جلالی

۳۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور گندم 900گرم برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبوس جو دو سر تژین

۷ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گاتا لقمه ای مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۴,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گاتا گردویی مخصوص مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید آشپزخانه مزرعه
مزرعه

۴۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان تست چیا مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان کراکر رزماری با نمک دریا مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان همبرگری بزرگ 4 عددی مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان خشک چهار مغز مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان بولکی برشته مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان تست مولتی گرین مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان تست جو مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج 80گرمی سلفون برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج فله سیفی

۱۲ %
تخفیف

۱۹,۶۳۹ تومان

۱۷,۲۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 200 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

۷ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاري 200 گرمی جعبه برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشي 500 گرمیي سميه
سمیه

۱۰ %
تخفیف

۷,۹۵۰ تومان

۷,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900گرمی برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید