فروشگاه اینترنتی مایا

غلات صبحانه بالشتی مغزدار موز 300گرمی گرجی
گرجی

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کورن فلکس شکری 135 گرم دلاتو
دلاتو

۱۵ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کورن فلکس رژیمی 300گرمی گرجی
گرجی

۲۰ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۲۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کورن فلکس توپی شکلاتی 300گرمی گرجی
گرجی

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشي 500 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشی 500 گرمی مانا
مانا

۷ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۱۰,۴۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج جعبه ای تیستی
تیستی

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۳۰۰ تومان

۱۲,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغورگندم (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۹,۶۲۵ تومان

۹,۱۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۹,۷۵۰ تومان

۹,۲۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

نان شیر مال گیسو

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر پیراشکی 15 عددی پمینا کاله
کاله

۸ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۲,۷۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

نان خشک یزدی 500 گرمی مزرعه
مزرعه

۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نام کرویتن زیتون مزرعه
مزرعه

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سریال صبحانه کورن فلکس کلاسیک ولوتینا
ولوتینا

۲۵ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۳۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 450 گرمی گلستان
گلستان

۱۰ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۷,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک فله(کیلوگرم)

۵ %
تخفیف

۱۱,۱۵۰ تومان

۱۰,۵۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاری فله مزرعه
مزرعه

۵ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته پلویی 400 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کورن فلکس صبحانه رنگی طعم دار ولوتینا
ولوتینا

۲۵ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۳۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان خشک جو

۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم جعبه ای تیستی
تیستی

۲۰ %
تخفیف

۳,۸۵۰ تومان

۳,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرك 200گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان تست طلایی مزرعه
مزرعه

۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 900 گرمی گلستان
گلستان

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید