فروشگاه اینترنتی مایا

آرد برنج (پت 400 گرمی ) پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۷۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پوست کنده اعلا 700 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرك 200گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۵,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده 900گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 450گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 450گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور گندم 900 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۲۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري چاودار 400 گرمي تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۲,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري موسير 400 گرمي تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري رزماري 400 گرمي تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۲,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري سبوس دار400 گرمی تلاش

۴۰ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۸,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري بادام زميني400 گرمی تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخار باميوه انجير 400گرمی تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان چيپس ساده 500 گرمي تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۱,۸۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري جوشويد و زيره 400 گرمی تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري زنجبيل و بذر کتان 400 گرمی تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري شيره خرما 400 گرمی تلاش

۴۰ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۰,۱۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري شيره انگور400 گرمی تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نان سوخاري جو و شويد 400 گرمي تلاش

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 400 گرمی زر ماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 500 گرمی زر ماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 2/5 کیلویی زر ماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید