فروشگاه اینترنتی مایا

پرتقال جنوب

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۱,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

انبه

۱۴۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلوبری(کیلوگرم)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دراگون

۱۳۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

موز ( کیلوگرم )

۳۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل دلمه سبز ( کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هویج ( کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پرتقال خونی ( کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هندوانه

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۰۰ تومان

۲,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سیر (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شلغم (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

انار (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۷۷۸ تومان

۲۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نارنگي (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۲۳۰ تومان

۲۰,۰۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

موز (کیلوگرم )

۳۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قارچ (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ليمو شيرين (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کاهو (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سيب قرمز (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سيب زرد (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گلابي (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گوجه فرنگي (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پياز (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سيب زميني (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمالو (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید