فروشگاه اینترنتی مایا

توت فرنگی

ناموجود

پرتقال جنوب

ناموجود

انبه

ناموجود

بلوبری(کیلوگرم)

ناموجود

دراگون

ناموجود

فلفل دلمه سبز ( کیلوگرم )

ناموجود

موز ( کیلوگرم )

ناموجود

هویج ( کیلوگرم )

ناموجود

نارنگی ( کیلوگرم )

ناموجود

پرتقال خونی ( کیلوگرم )

ناموجود

قارچ 400گرمی

ناموجود

قارچ 200 گرمی

ناموجود

هندوانه

ناموجود

سیر (کیلوگرم )

ناموجود

ليمو ترش (کیلوگرم )

ناموجود

هويج (کیلوگرم )

ناموجود

خيار (کیلوگرم )

ناموجود

شلغم (کیلوگرم )

ناموجود

انار (کیلوگرم )

ناموجود

قارچ (کیلوگرم )

ناموجود

نارنگي (کیلوگرم )

ناموجود

موز (کیلوگرم )

ناموجود

ليمو شيرين (کیلوگرم )

ناموجود

کاهو (کیلوگرم )

ناموجود