فروشگاه اینترنتی مایا

فلفل دلمه سبز ( کیلوگرم )

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پرتقال خونی ( کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قارچ 200 گرمی

۱۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قارچ 400گرمی

۲۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هندوانه

۱۰ %
تخفیف

۲,۶۰۰ تومان

۲,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هويج (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۹,۶۰۰ تومان

۸,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ليمو ترش (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سیر (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خيار (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شلغم (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

انار (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۷۰۰ تومان

۱۵,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نارنگي (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

موز (کیلوگرم )

۳۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

قارچ (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۰۰۰ تومان

۳۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سيب زرد (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گلابي (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گوجه فرنگي (کیلوگرم )

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۸,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سيب زميني (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرمالو (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کدو سبز (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۰,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرفس (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۶,۳۰۰ تومان

۵,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پرتقال (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۴,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل دلمه سبز (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادمجان (کیلوگرم )

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۱۰۰ تومان

۹,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید