فروشگاه اینترنتی مایا

مربای هلو شیشه بلند310 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۸۹۰ تومان

۱۱,۶۰۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا زردآلو300گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۲,۹۲۷ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای به 830گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۲۸,۴۹۰ تومان

۲۲,۷۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا سیب 225 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۵,۱۹۰ تومان

۴,۶۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای گل 315 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۴۹۰ تومان

۱۱,۲۴۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای انجیر 310 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۴۹۰ تومان

۹,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا به 225 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۵,۹۹۰ تومان

۵,۳۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای گل محمدی 840گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۸۹۰ تومان

۲۲,۳۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای بالنگ 840گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۹۹۰ تومان

۳۵,۹۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای توت فرنگی 830گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۳۱,۸۹۰ تومان

۲۵,۵۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای آلبالو 315 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۹۹۰ تومان

۱۲,۵۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي هويج225گرمي طلقي ميکس لند
میکس لند

۱۵ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۶,۷۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای بالنگ300گرمی میکس لند
میکس لند

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي هويج 300گرمي ميکس لند

۱۵ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۱۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي به 300گرمي ميکس لند

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۱,۴۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي تمشک 225گرمي طلقي ميکس لند

۱۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۱,۸۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي آلبالو 225گرمي طلقي ميکس لند

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۸,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي انجير 225 گرمي طلقي ميکس لند

۱۵ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۷,۵۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي گلسرخ 300 گرمي ميکس لند

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰,۹۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي آلبالو300گرمي ميکس لند

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۲,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي تمشک 300 گرمي ميکس لند

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباي توت فرنگي 300گرمي ميکس لند

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۲,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا توت فرنگی 290 گرمی خوشاب
خوشاب

۵ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا گل محمدی 720گرمی خوشاب
خوشاب

۵ %
تخفیف

۱۷,۶۰۰ تومان

۱۶,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید