فروشگاه اینترنتی مایا

ماکارونی پاپ کورن بسته سلفونی 500 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 500 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۸,۰۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی جامبو شلز 23*65 تک ماکارون
تک ماکارون

۴۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی هورنلی گراب 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی میکس 500 گرمی تک‎ماکارونی
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی قطر 2،8، 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۶۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی قطر 3،5، 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا گراندی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فیدلی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا سبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فیدلی سبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پروانه ای سبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۶۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا شویینگ هورنلی500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا شلزسبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا زنگوله 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا حلزونی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنه ریگاته 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پروانه ای 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنه نیمه آماده سبزیجات تنوری 180 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5 ، 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،7 ، 700 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5 ، 700 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید