فروشگاه اینترنتی مایا

اسپاگتی ساده 1/5 تک ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.2بسته سلفونی 250گرمی زر ماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سمولینا آلفابت 500 گرمی زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فرمی مدل آشیانه ای بسته سلفونی 300 گرمی زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سمولینا جامبو سدانو 500 گرمی زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فرمی مته ای بسته سلفونی گرمی زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سمولینا صدفی(سوپی) 500 گرمی زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سمولینا تابی 500 گرمی زرماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فانتزیا میکس 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سبزیجات مخلوط 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۴,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 900 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی گرامینیا 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی سبزیجات 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی آشیانه ای 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۵۰ تومان

۶,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۵۰ تومان

۶,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی مزرعه حیوانات 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی شلز 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پیکولی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی دیسک 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فوسیلی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی رشته ای لینگوِیینی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،7، 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید