فروشگاه اینترنتی مایا

ماکارونی سمولینا آلفابت 500 گرمی زرماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سمولینا جامبو سدانو 500 گرمی زرماکارون

۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فرمی مدل آشیانه ای بسته سلفونی 300 گرمی زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فرمی مته ای بسته سلفونی گرمی زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سمولینا صدفی(سوپی) 500 گرمی زرماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سمولینا فیدلی(رشته سوپی) 500 گرمی زرماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سمولینا تابی 500 گرمی زرماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فانتزیا میکس 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سبزیجات مخلوط 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۵,۰۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 900 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۲۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۲۰ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی گرامینیا 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی سبزیجات 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۲۰ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی آشیانه ای 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۲۰ %
تخفیف

۶,۸۵۰ تومان

۵,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۲۰ %
تخفیف

۶,۸۵۰ تومان

۵,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی مزرعه حیوانات 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی شلز 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۲۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۳,۳۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پیکولی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

پنه متزه 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی دیسک 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فوسیلی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۱۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۳,۷۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی رشته ای لینگوِیینی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،7، 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید