فروشگاه اینترنتی مایا

ماست موسیر 2000 گرمی پاک
پاک

۴ %
تخفیف

۸۳,۰۰۰ تومان

۷۹,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست چکیده موسیر 250 گرمی کاله
کاله

۸ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست چکیده ساده 900 گرمی نایلونی پادراتوس
پادراتوس

۸ %
تخفیف

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست 600 گرمی 3%چربی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۸,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست کم چرب 650 گرمی رضوی
رضوی

۶ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست چکیده موسیر250گرمی رضوی
رضوی

۶ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست پرچرب 2000گرمی رضوی
رضوی

۶ %
تخفیف

۴۴,۵۰۰ تومان

۴۱,۸۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

یوگو ماست کم چرب همزده 900 گرمی میهن
میهن

۶ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۳۶,۱۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست سنتی 900گرمی رضوی
رضوی

۶ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست پرچرب 650گرمی رضوی
رضوی

۶ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست همزده پرچرب 2000 گرمی مهن
میهن

۶ %
تخفیف

۷۷,۵۰۰ تومان

۷۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست یونانی 700گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۷,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست دبه پرچرب 2 کیلویی پاک
پاک

۴ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست چکیده موسیروساده پرچرب 500گرمی رضوی
رضوی

۶ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۷,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست وبادمجان پرچرب 750گرمی کاله
کاله

۴۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست موسیر 500گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست همزده 4% چربی 2000گرمی صباح
صباح

۱۵ %
تخفیف

۷۲,۰۰۰ تومان

۶۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست خامه ای 600 گرمی پادراتوس
پادراتوس

۸ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست تازه کم چرب دبه 2 کیلوگرمی پادراتوس

۸ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۴,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست لیوانی 1250گرمی 3.2% پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۳۳,۰۰۰ تومان

۳۱,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست  دبه2کیلو3.2%چربی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست یونانی پروبیوتیک 1500 گرمی هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۸۱,۰۰۰ تومان

۷۶,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست همزده1500گرمی کاپری صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۹,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست 1600گرمی 1/5 درصد چربی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید