فروشگاه اینترنتی مایا

شیر پرچرب فرا پاستوریزه 1لیتری کاله
کاله

۴ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره100گرمی سنتی پاک
پاک

۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کم چرب  900 گرم  1/5% چربی صباح
صباح

۱۰ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۲,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر شیشه ای 1 لیتری سنتی پرچرب پاک
پاک

۳ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۲۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر بلغاری 400گرمی صباح
صباح

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۶۰۰ تومان

۱۸,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره زعفرانی 10 گرمی کاله
کاله

۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست پرچرب 750 گرمی کاله
کاله

۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیراستریل یک لیتری 1/5% چربی صباح
صباح

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره ظرفی 800 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۲,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست تازه کم چرب 1500 گرمی کاله
کاله

۱۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لبنه750گرمی کاله

۲۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف 450 گرمی قوطی فلزی صباح

۳ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لبنه 350 گرمی صباح
صباح

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۸۰۰ تومان

۹,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر کم چرب 1 لیتری کاله
کاله

۴ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر یواف کم نمک لیوانی 400 گرمی درب دار پگاه

۵ %
تخفیف

۱۰,۶۰۰ تومان

۱۰,۰۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید ایرانی 450گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۱۱,۵۰۰ تومان

۱۱,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید ایرانی قوطی 900 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۷,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر سفید ایرانی 900 گرمی صباح
صباح

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۰,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لاکتیکی 400 گرمی صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لاکتیکی 800 گرمی صباح
صباح

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لیوانی کم نمک 400 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست سورماس 850 گرمی پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۱۲,۸۰۰ تومان

۱۲,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماست همزده 4% چربی 2000گرمی صباح
صباح

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر لاکتیکی280 گرمی زیارت پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید