فروشگاه اینترنتی مایا

شیر نارگیل پاکتی 200 میلی‎لیتر پگاه
پگاه

۷ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گرما دیده نعنا 3،8 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 900 گرمی نایلونی نعنا
هراز

۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ1.5لیتری کاکوتی لیوار
لیوار

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ1 ساده 1،5 لیتری لیوار
لیوار

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ هشت گیاه 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نعناع 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1،250 لیتری کفیر صباح
صباح

۹ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 100 گرمی پگاه
پگاه

۷ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کره250 گرم شکلی
شکلی

۴ %
تخفیف

۱۱,۲۵۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره100 گرمی شکلی
شکلی

۴ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 250 گرمی کاله
کاله

۴ %
تخفیف

۱۱,۲۵۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 50 گرمی کاله
کاله

۴ %
تخفیف

۲,۳۰۰ تومان

۲,۲۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر نایلونی 900 میلی‎لیتر پگاه
پگاه

۷ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۲,۹۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پنیر آمل کم چرب 400 گرمی کاله
کاله

۴ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۱۰,۷۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه صبحانه 200 میلی‎لیتر میهن
میهن

۶ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه عسلی 100 گرمی پاک
پاک

۶ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه کاکائو 100 گرمی پاک
پاک

۶ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه صبحانه 100 گرمی پاک
پاک

۶ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه عسلی 100 گرمی پگاه
پگاه

۷ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه پاکتی120 گرمی کاله
کاله

۴ %
تخفیف

۳,۷۵۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خامه پاکتی 200 گرمی کاله
کاله

۴ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید