فروشگاه اینترنتی مایا

سرویس قابلمه دسته فکالیت 8 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۱,۰۴۲,۰۰۰ تومان

۱,۰۱۰,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس قابلمه نوزاد دسته فلزی 4 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۳۵۸,۱۰۰ تومان

۳۴۷,۳۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

واشر سیلیکون زود پز پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۹,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر جوش دسته فلزی 160 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۱۲۷,۸۰۰ تومان

۱۲۳,۹۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر جوش دسته فلزی 140 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۱۱۴,۹۰۰ تومان

۱۱۱,۴۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

شیر جوش دسته کالیت 140 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۱۰۷,۳۰۰ تومان

۱۰۴,۰۸۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سرویس قابلمه دسته فلزی 9 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان

۱,۰۵۷,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهیتابه دسته فلزی کوتاه 240 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۱۷۲,۹۰۰ تومان

۱۶۷,۷۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهیتابه دسته فلزی بلند 200 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۱۶۶,۷۰۰ تومان

۱۶۱,۶۹۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهیتابه دسته فلزی بلند 160 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۱۵۱,۳۰۰ تومان

۱۴۶,۷۶۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ماهیتابه دسته فلزی بلند 240 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۲۲۲,۳۰۰ تومان

۲۱۵,۶۳۱ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه پاستا پز 3 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۵۱۴,۹۰۰ تومان

۴۹۹,۴۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه پاستا پز 4 پارچه پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۶۰۹,۵۰۰ تومان

۵۹۱,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه درب پیرکس دسته فلزی 240 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۲۵۴,۸۰۰ تومان

۲۴۷,۱۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه درب پیرکس دسته فلزی 280 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۳۱۶,۵۰۰ تومان

۳۰۷,۰۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز سه لایه 3 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۵۴۹,۶۰۰ تومان

۵۳۳,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

قابلمه درب پیرکس دسته فلزی 160 پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۱۷۱,۴۰۰ تومان

۱۶۶,۲۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز شایا 4 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۶۸۵,۰۰۰ تومان

۶۶۴,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز شایا 6 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۷۱۵,۰۰۰ تومان

۶۹۳,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز 6 لیتری پرشیا
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۵۶۰,۴۰۰ تومان

۵۴۳,۵۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز 4/5 لیتری پرشیا
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۵۲۴,۹۰۰ تومان

۵۰۹,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز سه لایه 4 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۵۷۱,۲۰۰ تومان

۵۵۴,۰۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز با درب پیرکس 6 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۵۵۸,۰۰۰ تومان

۵۴۱,۲۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دیگ زود پز 4/5 لیتری پارس استیل
پارس استیل

۳ %
تخفیف

۴۸۹,۰۰۰ تومان

۴۷۴,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید