فروشگاه اینترنتی مایا

صنعت سازان ظرف فریزری مستطیل 350 میلی لیتر 798

۷ %
تخفیف

۱۵,۴۰۰ تومان

۱۴,۳۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

صنعت سازان ظرف فریزری مربع 420 میلی لیتر 780

۷ %
تخفیف

۱۷,۸۵۰ تومان

۱۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف فریزری مستطیل 180 میلی لیتر 794 صنعت سازان

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف فریزری مستطیل 2 خانه 772 صنعت سازان

۷ %
تخفیف

۲۱,۸۰۰ تومان

۲۰,۲۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف در دار مایکروویو استیمر کوچک 1.4 لیتر سیستما 1101

۱۵ %
تخفیف

۶۴,۲۰۱ تومان

۵۴,۵۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف در دار پلاستیکی رکتنگولار 2 لیتر سیستما 1700

۱۵ %
تخفیف

۴۵,۴۵۳ تومان

۳۸,۶۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف در دار پلاستیکی رکتنگولار 3 لیتر سیستما 1830

۱۵ %
تخفیف

۴۶,۲۱۶ تومان

۳۹,۲۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف در دار پلاستیکی بیکری با پیمانه 2.4 لیتر سیستما 1240

۱۵ %
تخفیف

۵۲,۵۳۸ تومان

۴۴,۶۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف در دار پلاستیکی راوند 700 سی سی سیستما 1370

۱۵ %
تخفیف

۳۷,۸۲۳ تومان

۳۲,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف در دار پلاستیکی رکتنگولار 400 سی سی سیستما 1540

۱۵ %
تخفیف

۲۴,۹۶۱ تومان

۲۱,۲۱۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف در دار پلاستیکی رکتنگولار 1 لیتر سیستما 1600

۱۵ %
تخفیف

۳۳,۵۷۲ تومان

۲۸,۵۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف در دار پلاستیکی لانچ پلاس 1.2 لیتر سیستما 1650

۱۵ %
تخفیف

۳۲,۳۷۳ تومان

۲۷,۵۱۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف در دار پلاستیکی بیکری باکس 3.5 لیتر سیستما 1851

۱۵ %
تخفیف

۶۶,۲۷۲ تومان

۵۶,۳۳۱ تومان

افزودن به سبد خرید

قمقمه آریا

۲۰ %
تخفیف

۲۰,۸۰۰ تومان

۱۶,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف غذا سوپاپ دار بزرگ آریا

۲۰ %
تخفیف

۲۲,۳۰۰ تومان

۱۷,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف غذا مربع آریا

۲۰ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۶,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف غذا بيضي آریا

۲۰ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف غذا سوپاپ دارکوچک آریا

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 180 میل تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۷۶ تومان

۶,۱۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 800میلی‎لیترتترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۰۶۰ تومان

۲۱,۶۵۴ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مربعی 4.1 لیتر تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۲۲۸ تومان

۲۷,۲۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مربعی 1.2 لیتر تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۶۷۸ تومان

۱۴,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 7.5 لیتر دسته دار تترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۶۸,۷۳۶ تومان

۶۱,۸۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ظرف مایکروویو مستطیل 800میلی‎لیترتترالاک
تترالاک

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۶۴۴ تومان

۱۷,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید