فروشگاه اینترنتی مایا

فروشگاه اینترنتی مایا ، ورود

شکلات تابلت تلخ 78 درصد 100 گرمی آیدین
آیدین

۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تابلت تلخ 85 درصد 100 گرمی آیدین
آیدین

۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات 15 عددی 400 گرمی ریسن
ریسن

۵ %
تخفیف

۶۹,۷۰۰ تومان

۶۶,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات15 عددی 150 گرمی ریسن
ریسن

۵ %
تخفیف

۲۷,۷۰۰ تومان

۲۶,۳۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات هیس فندقی 42 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات جعبه ای شیری هارمونی 400 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات جعبه ای بیتر هارمونی 400 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مغزدار شیری 100 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مغزدار سفید 100 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پارمیدا سنگی کریستال پاپیونی 400 گرمی
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۷,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد لقمه ای کاکائویی 350 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۳۴,۰۰۰ تومان

۳۲,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات شوکودراژه کاکائویی کریستال 370 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۷,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات جرقه ای سلفونی900 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۸۲,۰۰۰ تومان

۷۷,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مینی شمشی 335 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کاکائو فندقی تیوپی 40 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مخلوط سلفونی320 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۳۶,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

اسمارتون شکلاتی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تابلت شیری 80گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تابلت تلخ 96 درصد 80 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات کاکائویی قالبی 450گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات صبحانه فندوقی شیشه ای 35 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات صبحانه فندوقی شیشه ای 400 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۶,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات کاراملی 100 گرمی دنت
دنت

۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کاکائو بادام زمینی 170گرمی کوپا
کوپا

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید