فروشگاه اینترنتی مایا

شکلات میوه ای آیدین
آیدین

۵ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات جرسیا آیدین
آیدین

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات آیلین نقره ای آیدین
آیدین

۵ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تلخ با مغز فوندانت نعنا شیرین عسل
شیرین عسل

۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تابلت تلخ 78 درصد 100 گرمی آیدین
آیدین

۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تابلت تلخ 85 درصد 100 گرمی آیدین
آیدین

۵ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات 15 عددی 400 گرمی ریسن
ریسن

۵ %
تخفیف

۶۹,۷۰۰ تومان

۶۶,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات15 عددی 150 گرمی ریسن
ریسن

۵ %
تخفیف

۲۷,۷۰۰ تومان

۲۶,۳۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات هیس فندقی 42 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات جعبه ای شیری هارمونی 400 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مغزدار شیری 100 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مغزدار سفید 100 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مغزدار شیری 330 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پارمیدا سنگی کریستال پاپیونی 400 گرمی
پارمیدا

۳۰ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۷,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد لقمه ای کاکائویی 350 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات شوکودراژه کاکائویی کریستال 370 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۳۰ %
تخفیف

۵۵,۰۰۰ تومان

۳۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات جرقه ای سلفونی900 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۸۲,۰۰۰ تومان

۷۷,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مینی شمشی تلخ 335 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مینی شمشی 335 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۳۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کاکائو فندقی تیوپی 40 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۳۰ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۴,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مخلوط سلفونی320 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۳۰ %
تخفیف

۳۸,۵۰۰ تومان

۲۶,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسمارتون شکلاتی پارمیدا
پارمیدا

۳۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تلخ سلفونی 96 درصد 320 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۷,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تابلت تلخ 96 درصد 80 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۵ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۶,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید