فروشگاه اینترنتی مایا

کوکتل گوشت دودی توری سولیکو
سولیکو

۵ %
تخفیف

۶۴,۴۰۰ تومان

۶۱,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس انگشتی 80 % توری سولیکو
سولیکو

۵ %
تخفیف

۴۶,۰۰۰ تومان

۴۳,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل پنیر کاله توری نیم کیلوئی
کاله

۵ %
تخفیف

۴۵,۷۰۰ تومان

۴۳,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس هات داگ 55 درصد شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس هات داگ 300گرمی کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۲۸,۸۰۰ تومان

۲۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس هات داگ70درصد ممتاز

۱۲ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۷,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۲۹,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل دودی پاپیتال 500 گرمی آترین

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۳,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هات داگ پنیر 500 گرمی آترین

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کوکتل انگشتی 500 گرمی آترین

۱۰ %
تخفیف

۳۳,۹۰۰ تومان

۳۰,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل دودی 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۵,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس ممتاز 70 % گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل گوشت توری 1 کیلویی کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۶۳,۸۰۰ تومان

۶۰,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل پنیری وکیوم 300 گرمی کاله
کاله

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هات داگ گوشت توری 1کیلویی سولیکو ( کاله )
کاله

ناموجود

کوکتل پنیر پاپیتال آترین

ناموجود

هات داگ 80 درصد پاپیتال 500 گرمی آترین

ناموجود

کوکتل گوشت فریال آترین

ناموجود

سوسیس مخصوص 60% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس کوکتل 55%پنیری صدک

ناموجود

وکیوم هات داگ ممتاز ویژه 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم هات داگ ممتاز ویژه ( فرانکفورتر ) 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم هات داگ باربیکیو 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم اسنک 80% آندره
آندره

ناموجود