فروشگاه اینترنتی مایا

سوسیس ممتاز ویژه 500 گرمی 70% گوشت قرمز شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس کوکتل ویژه 500 گرمی 55% گوشت قرمز شام شام
شام شام

ناموجود

کوکتل گوشت دودی توری سولیکو
سولیکو

ناموجود

سوسیس انگشتی 80 % توری سولیکو
سولیکو

ناموجود

هات داگ گوشت توری 1کیلویی سولیکو ( کاله )
کاله

ناموجود

کوکتل پنیر کاله توری نیم کیلوئی
کاله

ناموجود

سوسیس هات داگ 55 درصد شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس هات داگ 300گرمی کاله
کاله

ناموجود

سوسیس هات داگ70درصد ممتاز

ناموجود

سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

هات داگ پنیر 500 گرمی آترین

ناموجود

کوکتل پنیر پاپیتال آترین

ناموجود

هات داگ 80 درصد پاپیتال 500 گرمی آترین

ناموجود

کوکتل دودی پاپیتال 500 گرمی آترین

ناموجود

کوکتل انگشتی 500 گرمی آترین

ناموجود

کوکتل گوشت فریال آترین

ناموجود

سوسیس مخصوص 60% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس کوکتل 55%پنیری صدک

ناموجود

وکیوم هات داگ ممتاز ویژه 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم هات داگ ممتاز ویژه ( فرانکفورتر ) 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم هات داگ باربیکیو 70% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم اسنک 80% آندره
آندره

ناموجود

وکیوم سجوک 90% آندره
آندره

ناموجود

سوسیس کوکتل دودی 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود