فروشگاه اینترنتی مایا

سس تاباسكو 60 گرمي چووي

۴۵ %
تخفیف

۳۸,۹۱۳ تومان

۲۱,۴۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس تاباسكو سبز 60 گرمي چووي

۴۵ %
تخفیف

۳۸,۹۱۳ تومان

۲۱,۴۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس عربياتا -سس گوجه فرنگي وفلفل تند 190 گرمي پلي

۴۵ %
تخفیف

۵۳,۴۱۰ تومان

۲۹,۳۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس پپروني -سس فلفل شيرين و گوجه فرنگي 190 گرمي پلي

۴۵ %
تخفیف

۵۳,۴۱۰ تومان

۲۹,۳۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس آليو -سس گوجه فرنگي و زيتون 190 گرمي پلي

۴۵ %
تخفیف

۵۳,۴۱۰ تومان

۲۹,۳۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس پومودوري سچي -سس گوجه فرنگي خشك 190 گرمي پلي

۴۵ %
تخفیف

۵۳,۴۱۰ تومان

۲۹,۳۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس پستو جنووز 190 گرمي - سس ريحان پلي

۵۵ %
تخفیف

۵۳,۴۱۰ تومان

۲۴,۰۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فلفل زرد تند 474 گرمی گلوریا
گلوریا

۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۴,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فلفل زرد تند 88 گرمی گلوریا
گلوریا

۵ %
تخفیف

۴,۹۹۰ تومان

۴,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی کتابی 400 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۷,۷۰۰ تومان

۷,۶۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سس ماست 440گرمي بهروز

۳ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۹,۶۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی 440 گرمی مهرام
مهرام

۸,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سالاد با خيار و سير 440 گرمي بهروز

۳ %
تخفیف

۱۰,۳۰۰ تومان

۹,۹۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوي 440 گرمي بهروز

۲۰ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزيره 440 گرمي بهروز

۲۰ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۷,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ 410 گرمی بهروز

۲۰ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۶,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سالاد با سبزيجات معطر440 گرمي بهروز

۳ %
تخفیف

۹,۲۰۰ تومان

۸,۹۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فلفل تند 170 گرمي بهروز

۳ %
تخفیف

۹,۶۰۰ تومان

۹,۳۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز با چربی کاهش یافته 240 گرمی بهروز

۳ %
تخفیف

۵,۲۰۰ تومان

۵,۰۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مايونز با چربي کاهش يافته 330 گرمي بهروز

۳ %
تخفیف

۸,۶۰۰ تومان

۸,۳۴۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب تند پلی اتیلن 290 گرمی بیژن
بیژن

۳۰ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۴,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز پر چرب 500 گرمی بیزن
بیژن

۳۰ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۶,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب پلی اتیلن 290 گرمی بیژن
بیژن

۳۰ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۴,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 530 گرمی مهرام
مهرام

۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید