فروشگاه اینترنتی مایا

سس کچاپ کودک 375 گرمی نیم کچ بهروز
بهروز

۲۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز تند با چربی کاهش یافته 440 گرمی بهروز
بهروز

۴۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز کم چربی 440 گرمی بهروز
بهروز

۳۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی تند 400 گرمی مهرام
مهرام

۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب 520 گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه تپلی 455 گرمی مهرام
مهرام

۲۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز چیلی480گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایوپینو 440 گرمی بهروز
بهروز

۴۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس ماست 480گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز480گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی660گرمی بهروز
بهروز

۳۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 410 گرمی بهروز
بهروز

۱۷,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب550گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 485 گرمی با چربی کاهش یافته بهروز
بهروز

۴۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس بالزامیک پت 505 گرمی بیژن
بیژن

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی پت 500 گرمی بیژن
بیژن

۳ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس خردل پلی اتیلن 255 گرمی بیژن
بیژن

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی پت 255 گرمی بیژن
بیژن

۳ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۳,۱۸۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز تند چیلی پت 490 گرمی بیژن
بیژن

۳ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره پت 510 گرمی بیژن
بیژن

۳ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره پت 260 گرمی بیژن
بیژن

۳ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۳,۱۸۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی تند 550 گرمی بیژن
بیژن

۳ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۷,۰۶۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب پلی اتیلن 550 گرمی بیژن
بیژن

۳ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۶,۰۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی 440 گرمی مهرام
مهرام

۴۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید