فروشگاه اینترنتی مایا

فروشگاه اینترنتی مایا ، ورود

سس کچاب تند پلی اتیلن 290 گرمی بیژن
بیژن

۵ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 530 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ کتابی 670 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۱۲,۴۰۰ تومان

۱۲,۲۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز با طعم چیلی 300 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۷,۹۵۰ تومان

۷,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 1400 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۶,۲۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز کم چربی 460 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۹,۴۰۰ تومان

۹,۳۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز بدون تخم مرغ 255 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۸۴۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 450 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۹,۴۰۰ تومان

۹,۳۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 240 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۵,۲۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 630 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۱۲,۳۰۰ تومان

۱۲,۱۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز کم چربی 265 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۵,۳۰۰ تومان

۵,۲۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سس رنچ 430 گرمی مهرام
مهرام

۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی هالوپینو 400 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۸,۴۰۰ تومان

۸,۳۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سس خردل ملایم 300 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۶,۵۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کوکتل 300 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۶,۵۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس ساندویچ 300 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۶,۵۳۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره 450 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۸,۳۰۰ تومان

۸,۲۱۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سس الویه640 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۳,۱۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سیر و فلفل تای 220 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه تپلی 485 گرمی مهرام
مهرام

۱ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 700 گرمی دلوسه
دلوسه

۳۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۷,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 420 گرمی دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 450 گرمی دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۸,۶۰۰ تومان

۸,۱۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ معمولی 450 گرمی دلوسه
دلوسه

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید