فروشگاه اینترنتی مایا

سس کچاپ کودک 375 گرمی نیم کچ بهروز
بهروز

۱۹,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس باربیکیو 420 گرمی
مهرام

۲۱,۱۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سفید بشامل 60گرمی مگی

۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز تند با چربی کاهش یافته 440 گرمی بهروز
بهروز

۱۹,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه فرنگی تند 400 گرمی مهرام
مهرام

۲۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فلفل خیلی تند 500 گرمی دلوسه
دلوسه

۱۶,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب 520 گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سزار480 گرمی دلوسه
دلوسه

۲۷,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز چیلی480گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایوپینو 440 گرمی بهروز
بهروز

۲۰,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس گوجه تپلی 455 گرمی مهرام
مهرام

۱۸,۵۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۹,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس هزار جزیره480گرمی دلوسه
دلوسه

۱۹,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس سیر480گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس ماست 480گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز480گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 410 گرمی بهروز
بهروز

۱۷,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاب550گرمی دلوسه
دلوسه

۲۲,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز 485 گرمی با چربی کاهش یافته بهروز
بهروز

۲۲,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس کچاپ تند 400گرمی فشاری دلوسه
دلوسه

۱۷,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فلفل تند 150گرمی دلوسه
دلوسه

۹,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس بالزامیک پت 505 گرمی بیژن
بیژن

۲۲,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس فرانسوی پت 500 گرمی بیژن
بیژن

۱۸,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سس مایونز پرچرب پت 250 گرمی بیژن
بیژن

۱۳,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید