فروشگاه اینترنتی مایا

سبزی نعناع وجعفری سرخ شده منجمد250 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۱۰,۲۵۰ تومان

۹,۵۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزي آش منجمد400 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۸,۱۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی شويد منجمد 300 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۸,۱۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی ماهی منجمد 400 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۸,۱۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز

۷ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۴۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی گشنیز 70گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی شنبلیله 70گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی نعناع 70 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی آش 70 گرمی برتر
برتر

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی کوکو 70 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی ترخون 70گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۱۰,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی مرزه 70 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پیاز خشک 100 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی آش خشک 70گرم سلفون خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

پیاز سرخ شده خلالی منجمد 200 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزي پلو منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزي كوكو منجمد400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

پياز مكعبي منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبر سبز

ناموجود

نعنا خشک 70 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سبزی شوید 110گرمی برتر
برتر

ناموجود

نعنا خشک صادراتی گلها
گلها

ناموجود

نعنا خشک خانواده گلها
گلها

ناموجود