فروشگاه اینترنتی مایا

سبزی ماهی 70 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۸۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نعنا خشک 30گرمی سلفون برتر
برتر

۱۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی قورمه منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۸۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزي آش منجمد400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۸۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزي كوكو منجمد400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

۲۵ %
تخفیف

۱۲,۸۰۰ تومان

۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی قورمه سرخ شده منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادمجان سرخ شده منجمد 500 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پیاز سرخ شده خلالی منجمد 200 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۳۱,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی گشنیز 70گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی شنبلیله 70گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۷,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی نعناع 70 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی کوکو 70 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی ترخون 70گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی مرزه 70 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پیاز خشک 100 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرفس  منجمد 400 گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ناموجود

توت فرنگی منجمد 400 گرمی نوبرسبز
نوبرسبز

ناموجود

سبزی آش خشک 70گرم سلفون خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

سبزی نعناع وجعفری سرخ شده منجمد250 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ناموجود

سبزي پلو منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ناموجود

پياز مكعبي منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ناموجود

سبزی شويد منجمد 300 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ناموجود

سبزی ماهی منجمد 400 گرمی نوبر سبز
نوبرسبز

ناموجود

نعنا خشک 70 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود