فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو زیتون پر شده بافلفل دلمه ای 480 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون با هسته شیشه ای 700 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

زیتون با هسته 675 گرمی کامبیز
کامبیز

ناموجود

زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون شور ممتاز 700 گرمی برتر
برتر

ناموجود

زیتون پرورده500 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون شور باهسته ویژه 660 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون پرورده1000 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون پرورده230 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون شور اسلایس660 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون شور با هسته 680 گرمی بیژن
بیژن

ناموجود

زیتون شور با هسته ممتاز 850 گرمی پاکت 3لایه آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون شور شیشه ورقه شده 630 گرمی بیژن
بیژن

ناموجود

زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن
بیژن

ناموجود

زیتون با هسته وکیوم 200 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

ترشی زیتون شیشه ای 700 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

زیتون بی هسته شیشه ای 700 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

زیتون بادامی شیشه ای ژاوی

ناموجود

زیتون با سیر شیشه ای ژاوی

ناموجود

زیتون با هسته شیشه ای ژاوی

ناموجود

زيتون شور بدون هسته 700 گرمی برتر
برتر

ناموجود

زيتون شور 700 گرمی برتر
برتر

ناموجود

زيتون در سس چيلي 220 گرمي بهروز

ناموجود