فروشگاه اینترنتی مایا

زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۳۰ %
تخفیف

۴۱,۰۰۰ تومان

۲۸,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور ممتاز 700 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده500 گرمی آرشیا
آرشیا

۳۰ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده1000 گرمی آرشیا
آرشیا

۳۰ %
تخفیف

۵۴,۰۰۰ تومان

۳۷,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور باهسته ویژه 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۲۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده230 گرمی آرشیا
آرشیا

۳۰ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور اسلایس660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۸,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور با هسته 680 گرمی بیژن
بیژن

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۵,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور با هسته ممتاز 850 گرمی پاکت 3لایه آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۶,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن
بیژن

۲۰ %
تخفیف

۲۲,۸۰۰ تومان

۱۸,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۶,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون با هسته وکیوم 200 گرمی کاساندا
کاساندا

۵ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون با سیر شیشه ای ژاوی

۷ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۳,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زيتون شور 700 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۱۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زيتون شور بدون هسته 700 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۳,۵۰۰ تومان

۲۱,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور درشت 670گرمی مهرام
مهرام

۳ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور شیشه ورقه شده 630 گرمی بیژن
بیژن

ناموجود

ترشی زیتون شیشه ای 700 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

زیتون بی هسته شیشه ای 700 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

زیتون با هسته شیشه ای ژاوی

ناموجود

زیتون بادامی شیشه ای ژاوی

ناموجود

زيتون در سس چيلي 220 گرمي بهروز

ناموجود

زیتون شور بدون هسته 660گرمی کامبیز

ناموجود

زیتون با سبزیجات 320گرمی مهرام
مهرام

ناموجود