فروشگاه اینترنتی مایا

کنسرو زیتون پر شده بافلفل دلمه ای 480 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۹۸,۴۰۰ تومان

۸۸,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۱۲۱,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده500 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۹۵,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون پرورده1000 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۱۷۳,۰۰۰ تومان

۱۵۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور باهسته ویژه 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۹۸,۰۰۰ تومان

۸۸,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور اسلایس660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۱۲۴,۵۰۰ تومان

۱۱۲,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور با هسته 680 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۷۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور با هسته ممتاز 850 گرمی پاکت 3لایه آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۱۰۲,۰۰۰ تومان

۹۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور بدون هسته 630 گرمی بیژن
بیژن

۱۵ %
تخفیف

۹۸,۹۵۰ تومان

۸۴,۱۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون شور بدون هسته 660 گرمی آرشیا
آرشیا

۱۰ %
تخفیف

۱۱۲,۲۰۰ تومان

۱۰۰,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیتون با هسته شیشه ای 700 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

زیتون با هسته 675 گرمی کامبیز
کامبیز

ناموجود

زیتون شور ممتاز 700 گرمی برتر
برتر

ناموجود

زیتون پرورده230 گرمی آرشیا
آرشیا

ناموجود

زیتون شور شیشه ورقه شده 630 گرمی بیژن
بیژن

ناموجود

زیتون با هسته وکیوم 200 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

ترشی زیتون شیشه ای 700 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

زیتون بی هسته شیشه ای 700 گرمی کاساندا
کاساندا

ناموجود

زیتون با هسته شیشه ای ژاوی

ناموجود

زیتون بادامی شیشه ای ژاوی

ناموجود

زیتون با سیر شیشه ای ژاوی

ناموجود

زيتون شور 700 گرمی برتر
برتر

ناموجود

زيتون شور بدون هسته 700 گرمی برتر
برتر

ناموجود

زيتون در سس چيلي 220 گرمي بهروز

ناموجود