فروشگاه اینترنتی مایا

روغن مایع سرخ کردنی 810 گرمی الماس بهار
بهار

۸,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن ذرت تصفیه شده پخت و پز900 گرمی زراویل
زراویل

۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۱,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجد فرابکر 900 سی سی بیسفود
بیسفود

۷ %
تخفیف

۸۹,۷۰۰ تومان

۸۳,۴۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجد پالایش 900 سی سی بیسفود
بیسفود

۷ %
تخفیف

۸۷,۵۰۰ تومان

۸۱,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجد پالایش 500 سی سی بیسفود
بیسفود

۷ %
تخفیف

۴۸,۸۰۰ تومان

۴۵,۳۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجد فرابکر 500 سی سی بیسفود
بیسفود

۷ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۶,۴۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردني شفاف 810 گرمي فاميلا
فامیلا

۷,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن ذرت خالص 1.8 لیتر گلدن مایز

۷ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۶,۴۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مخصوص سرخ کردنی 1350گرمی سمن
سمن

۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن نباتی مایع مخلوط ذرت وافتابگردان بطری پلی اتیلنی

۵ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۶,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 2.25 کیلو گرمی بهار
بهار

۲۲,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی 810 گرمی بهار
بهار

۸,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی 1.35 کیلویی بهار
بهار

۱۳,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع سرخ کردنی2.7 کیلو گرمی بهار
بهار

۲۶,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 1.35 کیلو گرمی لادن
لادن

۱۴,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع ذرت 1.8 لیتری زر اوایل

۵ %
تخفیف

۴۴,۹۰۰ تومان

۴۲,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجد 1 ليتري دکتر چويس

۵ %
تخفیف

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱۰۹,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردني شفاف 1350 گرمي فاميلا
فامیلا

۱۳,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردني ويژه شفاف 1620 گرمي فاميلا
فامیلا

۱۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مخصوص سرخ کردنی فارنهایت 810 گرمی فامیلا
فامیلا

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن ذرت 1650 گرمی اویلا
اویلا

۳۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع ذرت 1،8 لیتر لادن
لادن

۵۰,۲۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن پخت و پز و سالاد810 گرمی لادن
لادن

۸,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن پخت و پز و سالاد 900 گرمی لادن
لادن

۸,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید