فروشگاه اینترنتی مایا

روغن آفتاب گردان غنی شده با ویتامین A و D3 فامیلا
فامیلا

۷ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردني شفاف 1350 گرمي فاميلا
فامیلا

۷ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۲,۲۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردني ويژه شفاف 1620 گرمي فاميلا
فامیلا

۵ %
تخفیف

۱۵,۷۰۰ تومان

۱۴,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مخصوص سرخ کردنی فارنهایت 810 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۹۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 2700 گرمي فاميلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن ذرت 1650 گرمی اویلا
اویلا

۱۷ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۲,۷۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 2700 گرمی اویلا
اویلا

۷ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۷۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع ذرت 1،8 لیتر لادن
لادن

۱۰ %
تخفیف

۴۴,۹۰۰ تومان

۴۰,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن پخت و پز و سالاد810 گرمی لادن
لادن

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی 2250 گرمی فامیلا
فامیلا

۷ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۸,۴۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی 1350 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن ذرت 1620 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۸,۳۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع810 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۷,۱۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی900 گرمی بهار
بهار

۸,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی810 گرمی اویلا
اویلا

۷ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۳۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن پخت و پز و سالاد 1،5 لیتر لادن
لادن

ناموجود

روغن پخت و پز و سالاد 900 گرمی لادن
لادن

ناموجود

روغن نیمه جامد 4،5 کیلوگرمی لادن
لادن

ناموجود

روغن نیمه جامد 2،7 کیلوگرمی لادن
لادن

ناموجود

روغن مایع 1620 گرم طلایی لادن
لادن

ناموجود

روغن مایع آفتابگردان 2700 گرمی لادن
لادن

ناموجود

روغن مایع 1،8 لیتری لادن
لادن

ناموجود

روغن مایع آفتابگردان 1620 گرمی فامیلا
فامیلا

ناموجود

روغن مایع آفتابگردان 1350 گرمی فامیلا
فامیلا

ناموجود