فروشگاه اینترنتی مایا

روغن نباتی مایع مخلوط ذرت وافتابگردان بطری پلی اتیلنی

۱۵ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۳,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب 2.25 کیلو گرمی بهار
بهار

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی 810 گرمی بهار
بهار

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی 1.35 کیلویی بهار
بهار

۱۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع سرخ کردنی2.7 کیلو گرمی بهار
بهار

۲۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 1.35 کیلو گرمی لادن
لادن

۱۲,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 810 گرمی لادن
لادن

۷,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع ذرت 1.8 لیتری زر اوایل

۱۰ %
تخفیف

۴۴,۹۰۰ تومان

۴۰,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجد 1 ليتري دکتر چويس

۲۵ %
تخفیف

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۸۶,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتاب گردان غنی شده با ویتامین A و D3 فامیلا
فامیلا

۷ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردني شفاف 1350 گرمي فاميلا
فامیلا

۷ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۲,۲۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردني ويژه شفاف 1620 گرمي فاميلا
فامیلا

۵ %
تخفیف

۱۵,۷۰۰ تومان

۱۴,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مخصوص سرخ کردنی فارنهایت 810 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۹۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن ذرت 1650 گرمی اویلا
اویلا

۱۷ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۲,۷۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 2700 گرمی اویلا
اویلا

۷ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۷۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع ذرت 1،8 لیتر لادن
لادن

۴۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن پخت و پز و سالاد810 گرمی لادن
لادن

۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی 2250 گرمی فامیلا
فامیلا

۷ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۸,۴۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی 1350 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن ذرت 1620 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۸,۳۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مایع810 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۷,۱۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی900 گرمی بهار
بهار

۸,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی810 گرمی اویلا
اویلا

۷ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۳۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 810 گرمی فامیلا غنی شده با ویتامین A و D3
فامیلا

ناموجود