فروشگاه اینترنتی مایا

روغن مایع ذرت 1.8 لیتری زر اوایل

۳ %
تخفیف

۴۴,۹۰۰ تومان

۴۳,۵۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی کنجد 900 میلی عقاب
عقاب

۳ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۵,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجدو کانولا 870 سی سی عقاب
عقاب

۳ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۶,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردنی شفاف 810 گرمی آفتاب
آفتاب

۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون بدون بو 750 میلی یونجا

۳۰ %
تخفیف

۷۴,۲۰۰ تومان

۵۱,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون بدون بو500 میلی یونجا

۳۰ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۳۸,۴۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون بابو فرابکر750 میلی یونجا

۳۰ %
تخفیف

۷۶,۳۰۰ تومان

۵۳,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون بابو فرابکر1000 میلی یونجا

۳۰ %
تخفیف

۹۵,۹۰۰ تومان

۶۷,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون بدون بو 250 میلی یونجا

۳۰ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون بدون بو 3000 میلی یونجا

۳۰ %
تخفیف

۲۹۴,۰۰۰ تومان

۲۰۵,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجد 1 ليتري دکتر چويس

۲۵ %
تخفیف

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۸۶,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون خالص تصویه شده 250 میلی لیتری سی سام

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۳,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجد (تصفیه شده) یک لیتری سی سام

۱۵ %
تخفیف

۹۴,۰۰۰ تومان

۷۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن کنجد خالص 1 لیتری سی سام

۲۵ %
تخفیف

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۸۵,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون خالص تصویه شده 500 میلی لیتری سی سام

۱۰ %
تخفیف

۴۸,۵۰۰ تومان

۴۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتاب گردان غنی شده با ویتامین A و D3 فامیلا
فامیلا

۷ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردني شفاف 1350 گرمي فاميلا
فامیلا

۷ %
تخفیف

۱۳,۲۰۰ تومان

۱۲,۲۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن سرخ کردني ويژه شفاف 1620 گرمي فاميلا
فامیلا

۵ %
تخفیف

۱۵,۷۰۰ تومان

۱۴,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن مخصوص سرخ کردنی فارنهایت 810 گرمی فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۹۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 2700 گرمي فاميلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۳,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن ذرت 1650 گرمی اویلا
اویلا

۱۷ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۲,۷۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن آفتابگردان 2700 گرمی اویلا
اویلا

۷ %
تخفیف

۲۴,۵۰۰ تومان

۲۲,۷۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون تصفیه شده 500 میلی‎لیتر فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۱,۹۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون تصفیه شده 250 میلی‎لیتر فامیلا
فامیلا

۳ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۸,۳۳۳ تومان

افزودن به سبد خرید