فروشگاه اینترنتی مایا

دوغ ساده 1.5 لیتری میهن
میهن

۱۱ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
میهن

۱۱ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ با طعم نعنا 1/5 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۳۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ سنتی با طعم پونه 1/5 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ ترش محلی با طعم گلپر 1/5لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ با طعم پونه (سنتی) 2/45 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ سبزیجات 1500 سی سی هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۷,۲۵۴ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ کفیر pet 1 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۰۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گرما دیده نعنا 3،8 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 900 گرمی نایلونی نعنا
هراز

۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ1.5لیتری کاکوتی لیوار
لیوار

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ1 ساده 1،5 لیتری لیوار
لیوار

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ هشت گیاه 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نعناع 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
میهن

ناموجود

دوغ نعنایی پونه نایلونی کاله
کاله

ناموجود

دوغ بدون گاز گرمادیده (ویژه) 1،5لیتری کاله
کاله

ناموجود

دوغ 3 لیتری کاله
کاله

ناموجود

دوغ 3 لیتری پگاه
پگاه

ناموجود

دوغ گازدار بطری 1،5 لیتری پگاه
پگاه

ناموجود

دوغ نایلونی 900 گرمی می‎ماس
می ماس

ناموجود

دوغ دلال 1 لیتری می‎ماس
می ماس

ناموجود

دوغ دلال 330 میلی‎لیتر می‎ماس
می ماس

ناموجود