فروشگاه اینترنتی مایا

دوغ کفیر 1.5لیتری پگاه
پگاه

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 4 لیتری هراز
هراز

۸ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ شهری 2 لیتری پگاه گلپایگان
پگاه

۵ %
تخفیف

۳۳,۰۰۰ تومان

۳۱,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نایلونی 2/5 لیتری نعناع پونه پاک
پاک

۴ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نایلونی نعناع پونه 1لیتری پاک
پاک

۴ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۱۰,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1.5 لیتری صباح
صباح

۱۷ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۱,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ ترش محلی با طعم گلپر 2.4 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۳,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1500 سنت سی سی عالیس
عالیس

۷ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ با طعم نعنا 1/5 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۵,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ سنتی با طعم پونه 1/5 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۵,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ ترش محلی با طعم گلپر 1/5لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۵,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ با طعم پونه (سنتی) 2/45 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۳,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ کفیر pet 1 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۶,۵۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گرما دیده نعنا 3،8 لیتری هراز
هراز

۵ %
تخفیف

۶۶,۹۰۰ تومان

۶۳,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 900 گرمی نایلونی نعنا
هراز

۵ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ هشت گیاه 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۷ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۷ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نعناع 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۷ %
تخفیف

۲۵,۷۶۰ تومان

۲۳,۹۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ دلال 1.25 لیتری می ماس
می ماس

ناموجود

دوغ آبدوغ خیار 1.5 لیتری میهن
میهن

ناموجود

دوغ کفیر پروبیوتیک 1 لیتری ناری کاله
کاله

ناموجود

دوغ 1.5 لیتر نعناع و پونه کاله
کاله

ناموجود

دوغ کوهي 1.5 ليتري میهن
میهن

ناموجود