فروشگاه اینترنتی مایا

فروشگاه اینترنتی مایا ، ورود

دوغ گازدار 1،5 لیتری هراز
هراز

۱ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گرما دیده نعنا 3،8 لیتری هراز
هراز

۱ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 900 گرمی نایلونی نعنا
هراز

۱ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ1.5لیتری کاکوتی لیوار
لیوار

۱ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ1 ساده 1،5 لیتری لیوار
لیوار

۱ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۲۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نعناع 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۲۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1،250 لیتری کفیر صباح
صباح

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نعنایی پونه نایلونی کاله
کاله

ناموجود

دوغ 3 لیتری کاله
کاله

ناموجود

دوغ بدون گاز گرمادیده (ویژه) 1،5لیتری کاله
کاله

ناموجود

دوغ 3 لیتری پگاه
پگاه

ناموجود

دوغ گازدار بطری 1،5 لیتری پگاه
پگاه

ناموجود

دوغ نایلونی 900 گرمی می‎ماس
می ماس

ناموجود

دوغ دلال 1 لیتری می‎ماس
می ماس

ناموجود

دوغ دلال 330 میلی‎لیتر می‎ماس
می ماس

ناموجود

دوغ مدت دار 1،5 لیتری می‎ماس
می ماس

ناموجود

نوشیدنی کفیر لایت 1،5 لیتری کاله
کاله

ناموجود

دوغ گازدار 1،5 لیتری کاله
کاله

ناموجود

دوغ بدون گاز با طعم نعنا 1،5 لیتری آبعلی
آبعلی

ناموجود

دوغ هشت گیاه 1،5 لیتری عالیس
عالیس

ناموجود

دوغ بدون گاز 2500 میلی‎لیتر صباح
صباح

ناموجود

دوغ 1،250 لیتری صباح
صباح

ناموجود

شیر عسل پاکتی 200 میلی‎لیتر پگاه
پگاه

ناموجود