فروشگاه اینترنتی مایا

کره 25 گرمی پگاه
پگاه

۷ %
تخفیف

۱,۴۰۰ تومان

۱,۳۰۲ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 250 سی سی لیوار
لیوار

۷ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ بطری 945 سی سی چوپان

۱۰ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نعنا 275 سی سی عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1500 سنت سی سی عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ ساده 1.5 لیتری میهن
میهن

۱۱ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ با طعم نعنا 1/5 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۳۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ سنتی با طعم پونه 1/5 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ ترش محلی با طعم گلپر 1/5لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ با طعم پونه (سنتی) 2/45 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ سبزیجات 1500 سی سی هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۷,۲۵۴ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ کفیر pet 1 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گرما دیده نعنا 3،8 لیتری هراز
هراز

۷ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 900 گرمی نایلونی نعنا
هراز

۷ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ1.5لیتری کاکوتی لیوار
لیوار

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ هشت گیاه 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نعناع 1،5 لیتری عالیس
عالیس

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1،250 لیتری کفیر صباح
صباح

۹ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۳۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ بطری گرما دیده 1500 سی سی چوپان

ناموجود

دوغ ترش 1.5 لیتری میهن
میهن

ناموجود

دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
میهن

ناموجود

دوغ نعنایی پونه نایلونی کاله
کاله

ناموجود