فروشگاه اینترنتی مایا

دوغ دلال 1.25 لیتری می ماس
می ماس

۱۸ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۲,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ شهری 2 لیتری پگاه گلپایگان
پگاه

۵ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۵,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ کفیر پروبیوتیک 1 لیتری ناری کاله
کاله

۱۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1.5 لیتر نعناع و پونه کاله
کاله

۱۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نعناع 1.5 لیتری میهن
میهن

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نایلونی 2/5 لیتری نعناع پونه پاک
پاک

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ سون 1.5 لیتری کاله
کاله

۱۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ تخميري شيشه 250 سی سی عالیس
عالیس

۷ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نایلونی نعناع پونه 1لیتری پاک
پاک

۳ %
تخفیف

۴,۷۰۰ تومان

۴,۵۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نایلونی گلپر 900 گرمی هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کره 25 گرمی پگاه
پگاه

۲,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 1500 سنت سی سی عالیس
عالیس

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ ساده 1.5 لیتری میهن
میهن

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ سنتی 1.5 لیتری میهن
میهن

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ با طعم نعنا 1/5 لیتری هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پت دوغ سنتی با طعم پونه 1/5 لیتری هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ با طعم پونه (سنتی) 2/45 لیتری هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ سبزیجات 1500 سی سی هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۴,۴۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ کفیر pet 1 لیتری هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گرما دیده نعنا 3،8 لیتری هراز
هراز

۳ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۹,۰۰۳ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ 900 گرمی نایلونی نعنا
هراز

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ نایلونی 900 گرمی می‎ماس
می ماس

۱۸ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دوغ گازدار 1،5 لیتری کاله
کاله

۱۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید