فروشگاه اینترنتی مایا

شکر تنظیم بازار یک کیلویی ماه نشان

۱۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

غلات صبحانه بالشتی مغزدار قهوه 300گرمی گرجی
گرجی

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوخاری پولکی250گرمی کریسپی ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آردبرنج 240 گرمی ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جوپرک ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۹,۲۰۰ تومان

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن ذرت 1620 گرمی غنچه
غنچه

۲۰ %
تخفیف

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۱۵۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

غلات صبحانه بالشتی مغزدار موز 300گرمی گرجی
گرجی

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کورن فلکس رژیمی 300گرمی گرجی
گرجی

۲۰ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۲۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

غلات صبحانه بالشتی مغزدار شکلات 300گرمی گرجی
گرجی

۲۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشي 500 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۴۳,۹۰۰ تومان

۳۵,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۴۸,۹۰۰ تومان

۳۹,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۳۷,۹۰۰ تومان

۳۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا چشم بلبلي 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس ریز سلفون 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۴۴,۹۰۰ تومان

۴۰,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن زیتون بکر درجه یک230 گرمی لوئیزا

۱۵ %
تخفیف

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۵,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

روغن حیوانی زرد قوطی 700 گرمی رضوی
رضوی

۱۳۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستای نیمه آماده با طعم گوجه و ریحان مانا
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشی 500 گرمی مانا
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستای نیمه آماده با طعم پنیر و کاری مانا
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ مانا
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج جعبه ای تیستی
تیستی

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۳۰۰ تومان

۱۳,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا رشتی

۵ %
تخفیف

۴۱,۰۰۰ تومان

۳۸,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۳۱,۸۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید