فروشگاه اینترنتی مایا

فروشگاه اینترنتی مایا ، ورود

لازانیا چیلی نیم پخت300 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا نیم پخت اسفناجی 300 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۸,۵۰۰ تومان

۸,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۳۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 300 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا نیم پخت شیاردار 250 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا سریع پخت 450 گرمی 12 عددی مانا-N108
مانا

۵ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیاسریع پخت 250 گرمی 10 عددی مانا-N110
مانا

۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا سبزیجات 300 گرمی 10 عددی مانا-N104
مانا

۵ %
تخفیف

۸,۱۰۰ تومان

۷,۶۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 300گرمی20 عددی مانا-N100
مانا

۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سبزیجات مخلوط 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 900 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی گرامینیا 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۲۵۰ تومان

۴,۰۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،2، 700 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۵,۲۰۰ تومان

۴,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی سبزیجات 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی آشیانه ای 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۶,۸۵۰ تومان

۶,۵۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۶,۸۵۰ تومان

۶,۵۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پروانه ای ساده 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی مزرعه حیوانات 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۲۵۰ تومان

۴,۰۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی البو 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۲۵۰ تومان

۴,۰۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی شلز 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۲۵۰ تومان

۴,۰۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پیکولی 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۲۵۰ تومان

۴,۰۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

پنه متزه 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۲۵۰ تومان

۴,۰۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی دیسک 500 گرمی زرماکارون
زر ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۲۵۰ تومان

۴,۰۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید