فروشگاه اینترنتی مایا

کشمش پلویی 450گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۳,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو خشک 180 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 900 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۸,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش 300 گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۶,۰۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش سبز بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش مويز 250گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش پلويي 400گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۲,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش مويز وکیوم 210 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۳۱,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي و کشمش 450 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۹,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلوئی 450گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۲۹,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلويي 250 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۸,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز 250 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز قلمی 450گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۲,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي کشمش 125 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي شور400گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۶,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي و كشمش سبز مخلوط 300 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز قلمی50گرمی برتر
برتر

ناموجود

برگه قيصي وکیوم 330گرمی برکت

ناموجود

نخودچي شور 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخود چي شور 200 گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخودچي کشمش50گرمی برتر
برتر

ناموجود

كشمش سبز450 گرمی برکت

ناموجود

کشمش پلویی 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود