فروشگاه اینترنتی مایا

کشمش پلویی طلایی (350گرمی)
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۹,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مویز لوکس(350گرمی)
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۹۸,۰۰۰ تومان

۸۶,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 450گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 900 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۸,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش 300 گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۹,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش سبز بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۱,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش مويز 250گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۷,۹۰۰ تومان

۵۲,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش پلويي 400گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۲,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي شور 450گرمی برتر
برتر

۱۵ %
تخفیف

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۸,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلويي 250 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۸,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز 250 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۴۴,۰۰۰ تومان

۳۹,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز قلمی50گرمی برتر
برتر

ناموجود

آلبالو خشک 180 گرمی برکت
برکت

ناموجود

برگه قيصي وکیوم 330گرمی برکت

ناموجود

كشمش مويز وکیوم 210 گرمی برکت

ناموجود

نخودچي و کشمش 450 گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش پلوئی 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخود چي شور 200 گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخودچي کشمش50گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش سبز قلمی 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخودچي کشمش 125 گرمی برتر
برتر

ناموجود

كشمش سبز450 گرمی برکت

ناموجود

نخودچي شور400گرمی برکت

ناموجود

نخودچي و كشمش سبز مخلوط 300 گرمی برکت

ناموجود