فروشگاه اینترنتی مایا

کشمش پلویی 75 گرمی ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 100گرمی ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچی کشمش350 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۸,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی طلایی (350گرمی)
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مویز لوکس(350گرمی)
هوگر

۱۲ %
تخفیف

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱۲۵,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 900 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۷۱,۹۰۰ تومان

۶۴,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش سبز بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش پلويي 400گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۲۸,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي شور 450گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۴,۰۰۰ تومان

۳۱,۶۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلويي 250 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۱,۵۰۰ تومان

۲۹,۲۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي و كشمش سبز مخلوط 300 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۴۶,۹۰۰ تومان

۴۲,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز قلمی50گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش پلویی 450گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

آلبالو خشک 180 گرمی برکت
برکت

ناموجود

کشمش 300 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

کشمش مويز 250گرمی برکت

ناموجود

برگه قيصي وکیوم 330گرمی برکت

ناموجود

كشمش مويز وکیوم 210 گرمی برکت

ناموجود

نخودچي و کشمش 450 گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش پلوئی 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخود چي شور 200 گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش سبز 250 گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخودچي کشمش50گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش سبز قلمی 450گرمی برتر
برتر

ناموجود