فروشگاه اینترنتی مایا

کشمش پلویی 900 گرمی برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۳,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش 300 گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۶,۰۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش سبز بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۶,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش مويز 250گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۳,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش پلويي 400گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۱۹,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش مويز وکیوم 210 گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۲۹,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي و کشمش 450 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۰,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلوئی 450گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۰,۵۹۷ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلويي 250 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۰,۵۰۰ تومان

۱۹,۰۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز 250 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۹۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز قلمی 450گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۳,۳۸۷ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي کشمش 125 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۸۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

كشمش سبز450 گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۲۷,۹۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي شور400گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۵,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچي و كشمش سبز مخلوط 300 گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۶,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش پلویی 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۵۰,۹۰۰ تومان

۴۸,۳۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کشمش سبز 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برگه قيصي وکیوم 330گرمی برکت

ناموجود

نخودچي شور 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخود چي شور 200 گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخودچي کشمش50گرمی برتر
برتر

ناموجود

کشمش پلویی 350 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

کشمش مویز 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود