فروشگاه اینترنتی مایا

ارده عسلی زعفرانی 300 گرمی عقاب
عقاب

۱۰ %
تخفیف

۴۸,۵۰۰ تومان

۴۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری ساده 880 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۷۴,۵۰۰ تومان

۶۹,۲۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری خلال پسته ای 880 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۸۶,۰۰۰ تومان

۷۹,۹۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کنجد قهوه عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کنجد ساده 350 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ارده 600 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۷۵,۵۰۰ تومان

۷۰,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا ارده شکری پسته ای 250 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۹,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری کنجدی 250 گرمی عقاب
عقاب

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا کنجدی ساده 400 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۹,۹۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا ارده شکری ساده 250گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۲۷,۰۰۰ تومان

۲۵,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری پسته ای 400 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۳,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 400 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلواشکري 30گرمی باز
باز

ناموجود

حلواشکري 50گرمی باز
باز

ناموجود

حلوا مسقطی مخلوط پاکت 650 گرمی شیگوار
شیگوار

ناموجود

حلوا کنجدی 375 گرمی برسام
برسام

ناموجود

حلوا شکری 50 گرم بیسفود
بیسفود

ناموجود

حلواشکری 90گرمی باز
باز

ناموجود

حلوا شکری 30 گرمی برسام
برسام

ناموجود

ارده ممتاز شکلاتی کاکائو 350 گرمی برسام

ناموجود

حلوا شکری 80 گرمی برسام
برسام

ناموجود

حلواشکری پسته ای 250گرمی باز
باز

ناموجود

ارده شکلاتی  400 گرم بیسفود
بیسفود

ناموجود

ارده ممتاز 450 گرمي برسام
برسام

ناموجود