فروشگاه اینترنتی مایا

حلوا مسقطی مخلوط پاکت 650 گرمی شیگوار
شیگوار

۱۰ %
تخفیف

۵۳,۵۰۰ تومان

۴۸,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا کنجدی 375 گرمی برسام
برسام

۷ %
تخفیف

۳۷,۹۰۰ تومان

۳۵,۲۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ارده عسلی زعفرانی 300 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۳۵,۵۰۰ تومان

۳۳,۰۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حلواشکری 90گرمی باز
باز

۱۰ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 30 گرمی برسام
برسام

۷ %
تخفیف

۱,۵۹۰ تومان

۱,۴۷۹ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 80 گرمی برسام
برسام

۷ %
تخفیف

۴,۲۵۰ تومان

۳,۹۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 50 گرمی ترنگ
ترنگ

۷ %
تخفیف

۲,۱۰۰ تومان

۱,۹۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری ساده 880 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۵۴,۵۰۰ تومان

۵۰,۶۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری خلال پسته ای 880 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۷۷,۵۰۰ تومان

۷۲,۰۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا کنجدی بسته 16 عددی ترنگ

۷ %
تخفیف

۲۱,۰۰۰ تومان

۱۹,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کنجد قهوه عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ارده شکلات شیری بیسفود

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۸۰۰ تومان

۲۳,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کنجد ساده 350 گرمی عقاب
عقاب

۳۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ارده 600 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۷۵,۵۰۰ تومان

۷۰,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا ارده شکری پسته ای 250 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری کنجدی 250 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا کنجدی ساده 400 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۳۸,۰۰۰ تومان

۳۵,۳۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا ارده شکری ساده 250گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری پسته ای 400 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 400 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۳,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 100 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کرک کنجد کاکائو 350 گرمی عقاب
عقاب

۷ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 50 گرم بیسفود
بیسفود

ناموجود

ارده ممتاز شکلاتی کاکائو 350 گرمی برسام

ناموجود