فروشگاه اینترنتی مایا

حلوا شکری 30 گرمی برسام
برسام

۵ %
تخفیف

۱,۵۹۰ تومان

۱,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ارده ممتاز شکلاتی کاکائو 350 گرمی برسام

۵ %
تخفیف

۲۵,۹۰۰ تومان

۲۴,۶۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 80 گرمی برسام
برسام

۵ %
تخفیف

۴,۲۵۰ تومان

۴,۰۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 50 گرمی ترنگ

۵ %
تخفیف

۲,۱۰۰ تومان

۱,۹۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ارده شکلاتی طعم دار 300 گرمی ترنگ

۵ %
تخفیف

۲۲,۳۰۰ تومان

۲۱,۱۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کنجد قهوه عقاب
عقاب

۳ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ارده شکلات شیری بیسفود

۷ %
تخفیف

۲۵,۸۰۰ تومان

۲۳,۹۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

حلوا شکری 100 گرمی عقاب
عقاب

۳ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۳۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حلواشکری پسته ای 250گرمی باز

ناموجود

ارده شکلاتی  400 گرم بیسفود
بیسفود

ناموجود

ارده ممتاز 450 گرمي برسام
برسام

ناموجود

ارده شکلات قهوه طعم دار 300 گرمی ترنگ

ناموجود

ارده شکلات شیری طعم دار 300 گرمی ترنگ

ناموجود

حلوا ارده پسته ای 500 گرمی ترنگ

ناموجود

حلوا ارده ممتاز500 گرمی ترنگ

ناموجود

حلوا ارده ممتاز 800 گرمی ترنگ

ناموجود

ارده ممتاز500 گرمی ترنگ

ناموجود

حلوا شکری ساده 880 گرمی عقاب
عقاب

ناموجود

حلوا شکری خلال پسته ای 880 گرمی عقاب
عقاب

ناموجود

حلوا کنجدی بسته 16 عددی ترنگ

ناموجود

ارده ممتاز بیسفود

ناموجود

کنجد نمکی 120 گرمی عقاب
عقاب

ناموجود

کرم کنجد ساده 350 گرمی عقاب
عقاب

ناموجود

کرم کنجد بدون شکر 350 گرمی عقاب
عقاب

ناموجود