فروشگاه اینترنتی مایا

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶۶,۹۰۰ تومان

۶۰,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۶۷,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶۲,۹۰۰ تومان

۵۶,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس ریز سلفون 900گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۷۹,۵۰۰ تومان

۶۷,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش900 گرمی ( استند آپ ) گلستان
گلستان

۸ %
تخفیف

۶۶,۹۰۰ تومان

۶۱,۵۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۸ %
تخفیف

۵۸,۹۰۰ تومان

۵۴,۱۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900گرمی برکت
برکت

۷ %
تخفیف

۶۹,۷۰۰ تومان

۶۴,۸۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۲,۹۰۰ تومان

۶۵,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶۵,۹۰۰ تومان

۵۹,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۶۷,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک بسته سلفونی 900 گرمی برکت
برکت

۷ %
تخفیف

۴۹,۷۰۰ تومان

۴۶,۲۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۰,۹۰۰ تومان

۶۳,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۶۷,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچــوبه 75 گرمی گلستان
گلستان

۷ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۳,۸۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه لیمو فـلفلی 75 گرمی گلستان
گلستان

۷ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۷۸۷ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه 900گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۷۹,۷۰۰ تومان

۶۷,۷۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش 900گرمی برکت

۶ %
تخفیف

۶۹,۵۰۰ تومان

۶۵,۳۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900گرمی برکت

۷ %
تخفیف

۹۹,۷۰۰ تومان

۹۲,۷۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا سفيد 900گرمی برکت

۷ %
تخفیف

۶۵,۹۰۰ تومان

۶۱,۲۸۷ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود لوبیا 900گرمی برکت

۷ %
تخفیف

۷۴,۶۰۰ تومان

۶۹,۳۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود 900گرمی برکت

۷ %
تخفیف

۷۹,۸۰۰ تومان

۷۴,۲۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا كپسولي 900 گرمی برکت

۷ %
تخفیف

۹۹,۷۰۰ تومان

۹۲,۷۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبريزي 900گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۷۲,۴۵۰ تومان

۶۷,۳۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا قرمز900گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۷۸,۰۰۰ تومان

۷۲,۵۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید