فروشگاه اینترنتی مایا

عدس ریز 900 گرم برتر
برتر

ناموجود

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

ناموجود

لوبيا چشم بلبلي 900گرمی برکت
برکت

ناموجود

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

ناموجود

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

ناموجود

عدس ریز سلفون 900گرمی برکت
برکت

ناموجود

لوبیا رشتی

ناموجود

لوبیا چشم بلبلی (کیلوگرم )

ناموجود

لوبیا سفید (کیلوگرم )

ناموجود

لپه (کیلوگرم )

ناموجود

عدس اصلی (کیلوگرم )

ناموجود

لوبیا قرمز (کیلوگرم )

ناموجود

نخود کرمانشاهی (کیلوگرم )

ناموجود

ماش (کیلوگرم )

ناموجود

لوبیا چیتی ایرانی (کیلوگرم )

ناموجود

لوبیا چیتی 450 گرمی برتر
برتر

ناموجود

نخود و لوبيا 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

لوبيا سفيد 450گرمی برتر
برتر

ناموجود

مخلوط نخود ولوبيا 450گرمي(استندآپ)گلستان
گلستان

ناموجود

لوبیا چشم بلبلی سلفون 750 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لوبیا سفید سلفون 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

باقلا زرد سلفون 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

ماش900 گرمی ( استند آپ ) گلستان
گلستان

ناموجود

دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

ناموجود