فروشگاه اینترنتی مایا

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۴۳,۹۰۰ تومان

۳۸,۶۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۴۸,۹۰۰ تومان

۴۳,۰۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۷,۹۰۰ تومان

۳۳,۳۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا چشم بلبلي 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس ریز سلفون 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۴۴,۹۰۰ تومان

۴۰,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا رشتی

۵ %
تخفیف

۴۱,۰۰۰ تومان

۳۸,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۳۱,۸۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود کرمانشاهی (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۳۴,۷۵۰ تومان

۳۳,۰۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۲۳,۱۲۵ تومان

۲۱,۹۶۹ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۲۹,۳۷۵ تومان

۲۷,۹۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۲۴,۳۷۵ تومان

۲۳,۱۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش900 گرمی ( استند آپ ) گلستان
گلستان

۷ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۷,۸۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۷ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۰,۵۹۷ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۲,۹۰۰ تومان

۴۷,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود سلفون 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۶,۴۵۰ تومان

۱۵,۶۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حبوبات مخلوط نخودو لوبيا 900گرمي(استندآپ)گلستان
گلستان

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۰,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۴۲,۹۰۰ تومان

۳۷,۷۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۳۰,۷۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پوست کنده بسته سلفونی 800 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۷۰۰ تومان

۱۷,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۱,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۶,۹۰۰ تومان

۴۲,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۱,۵۰۰ تومان

۳۷,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید