فروشگاه اینترنتی مایا

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۴۹,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۱,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس ریز سلفون 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۴۴,۹۰۰ تومان

۴۰,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش (کیلوگرم )

رایگان

افزودن به سبد خرید

عدس اصلی (کیلوگرم )

رایگان

افزودن به سبد خرید

ماش900 گرمی ( استند آپ ) گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۴۴,۹۰۰ تومان

۴۳,۵۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۱,۹۱۳ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵۲,۹۰۰ تومان

۴۷,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک جو 200 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۴۹,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پوست کنده بسته سلفونی 800 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۲۵۰ تومان

۲۰,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 200 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۰,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۴۱,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۶,۹۰۰ تومان

۴۲,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۱,۵۰۰ تومان

۳۷,۳۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۴۳,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۳,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 450گرم برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۲,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 450 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۲۰,۹۰۰ تومان

۲۰,۲۷۳ تومان

افزودن به سبد خرید