فروشگاه اینترنتی مایا

بلغورجو 900 گرمی گلزار
گلزار

۷ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۹,۲۵۴ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک شده بسته سلفونی 450 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۷,۴۰۰ تومان

۶,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۳۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۹,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچــوبه 75 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۶۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 100 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۶۳۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه لیمو فـلفلی 75 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۱,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۵۰ تومان

۲۶,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۴,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا چشم بلبلي 450گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۹۵۰ تومان

۱۵,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۵,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا سفيد 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

باقلا زرد 900گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۳,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود لوبیا 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۰,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودولوبیا 900 گرمی گلزار
گلزار

۷ %
تخفیف

۲۸,۵۰۰ تومان

۲۶,۵۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیاقرمز جگری 900 گرمی گلزار
گلزار

۷ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی گلزار
گلزار

۷ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا كپسولي 900 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۲,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا قمي 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۰,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود 900 گرمی گلزار
گلزار

۷ %
تخفیف

۲۰,۳۰۰ تومان

۱۸,۸۷۹ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود 900 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۱۴,۹۷۰ تومان

۱۳,۹۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه 900 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۷ %
تخفیف

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۱,۲۹۷ تومان

افزودن به سبد خرید