فروشگاه اینترنتی مایا

لوبیا رشتی 700 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس دال 700 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۸,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۲۳,۸۰۰ تومان

۲۲,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود کرمانشاهی 900 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش اعلا 900 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۳,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود و لوبیا مخلوط 900 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۳,۶۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس درجه یک پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۴,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریز 900 گرمی پالیز
پالیز

۵ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچی شور 400گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۳۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور گندم 900گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۹,۲۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۴,۰۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۵,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا کپسولی 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۷,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۷,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۳۰,۰۰۰ تومان

۲۹,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۵,۸۵۰ تومان

۱۵,۳۷۴ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود لوبیامخلوط 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۲,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۶,۰۰۰ تومان

۱۵,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود و لوبيا 900گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۵,۹۰۰ تومان

۲۴,۰۸۷ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبريزي 900گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۶,۶۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس دال 900 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۴,۷۸۷ تومان

افزودن به سبد خرید