فروشگاه اینترنتی مایا

دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۵,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش900 گرمی ( استند آپ ) گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۸,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۶,۹۰۰ تومان

۳۳,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قمی سلفون 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود سلفون 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۶,۴۵۰ تومان

۱۵,۶۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

حبوبات مخلوط نخودو لوبيا 900گرمي(استندآپ)گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۱,۷۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک جو 200 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۵,۸۷۲ تومان

۵,۱۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۵۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۵ %
تخفیف

۱۴,۶۰۰ تومان

۱۳,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 200 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۵,۸۷۲ تومان

۵,۱۶۷ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۵ %
تخفیف

۳۸,۹۰۰ تومان

۳۶,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۵ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۳,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۸,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۷,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک بسته سلفونی 900 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۱۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 450گرم برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۶,۹۵۰ تومان

۶,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۱۲ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۱,۵۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۷,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 450 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۲۰,۹۰۰ تومان

۱۹,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچــوبه 75 گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 100 گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید