فروشگاه اینترنتی مایا

حبوبات مخلوط نخودو لوبيا 900گرمي(استندآپ)گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۱,۷۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک جو 200 گرمی برفود
برفود

۳۰ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۴,۴۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۲۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۲۹,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

۳۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۲,۹۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۳۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۳,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۹,۲۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پوست کنده بسته سلفونی 800 گرمی گلیران
گلیران

۱۵ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۹,۲۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پرک 200 گرمی برفود
برفود

۳۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۴,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۵ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۲۷,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۵ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۳۱,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک بسته سلفونی 900 گرمی برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۳۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۲۷,۹۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغورجو 900 گرمی گلزار
گلزار

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۵۰ تومان

۸,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 450گرم برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۶,۹۵۰ تومان

۵,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۳۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۱۹,۴۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۱۵ %
تخفیف

۳۶,۰۰۰ تومان

۳۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچــوبه 75 گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 100 گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه لیمو فـلفلی 75 گرمی گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۶,۹۰۰ تومان

۳۳,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۵,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود لوبیا 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۴,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود 900گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید