فروشگاه اینترنتی مایا

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۶۶,۹۰۰ تومان

۶۳,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا چشم بلبلي 900گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۷۵,۹۰۰ تومان

۶۴,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۷۱,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۶۲,۹۰۰ تومان

۵۹,۷۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس ریز سلفون 900گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۶۹,۹۰۰ تومان

۵۹,۴۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش900 گرمی ( استند آپ ) گلستان
گلستان

۶۶,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۴۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۵۷,۹۰۰ تومان

۴۹,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۲۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۷۲,۹۰۰ تومان

۶۹,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۷۱,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۲۵ %
تخفیف

۴۵,۹۰۰ تومان

۳۴,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۲۵ %
تخفیف

۵۸,۰۰۰ تومان

۴۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۲۵ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۰,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۲۵ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۴۴,۹۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه تبریزی 900 گرمی برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۷۰,۹۰۰ تومان

۶۷,۳۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 900 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۷۴,۹۰۰ تومان

۷۱,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۲۵ %
تخفیف

۷۶,۹۰۰ تومان

۵۷,۶۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس 450 گرمی (استند آپ ) گلستان
گلستان

۴۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 450 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۲۰,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 450 گرمی (استند آپ ) گلستان
گلستان

۱۵,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 100 گرمی گلستان
گلستان

۱۸,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه لیمو فـلفلی 75 گرمی گلستان
گلستان

۱۵,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه 900گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۶۴,۹۰۰ تومان

۵۵,۱۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید