فروشگاه اینترنتی مایا

ماش سبز 900 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۴۳,۹۰۰ تومان

۳۷,۳۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبيا چشم بلبلي 900گرمی برکت
برکت

۵ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۷,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۴۸,۹۰۰ تومان

۴۱,۵۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید 900 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۳۷,۹۰۰ تومان

۳۲,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس ریز سلفون 900گرمی برکت
برکت

۵ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۴,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا رشتی

۵ %
تخفیف

۴۱,۰۰۰ تومان

۳۸,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چشم بلبلی (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۳۱,۸۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود کرمانشاهی (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۲۳,۱۲۵ تومان

۲۱,۹۶۹ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی ایرانی (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۳۷,۵۰۰ تومان

۳۵,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لپه (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۴۵,۶۲۵ تومان

۴۳,۳۴۴ تومان

افزودن به سبد خرید

عدس اصلی (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۳۲,۲۵۰ تومان

۳۰,۶۳۸ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۲۹,۳۷۵ تومان

۲۷,۹۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید (کیلوگرم )

۵ %
تخفیف

۲۴,۳۷۵ تومان

۲۳,۱۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

مخلوط نخود ولوبيا 450گرمي(استندآپ)گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۱۱,۵۵۰ تومان

۱۰,۹۷۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماش900 گرمی ( استند آپ ) گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۸,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی (استند آپ) گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۱,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا جگری 900گرمی برکت
برکت

۵ %
تخفیف

۴۱,۹۰۰ تومان

۳۹,۸۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قمی سلفون 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حبوبات مخلوط نخودو لوبيا 900گرمي(استندآپ)گلستان
گلستان

۵ %
تخفیف

۲۲,۹۰۰ تومان

۲۱,۷۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا قرمز 900 گرمیی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۴۲,۹۰۰ تومان

۳۶,۴۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دال عدس 900 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۳۹,۹۰۰ تومان

۳۳,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برفود نخود  900 گرمی برفود
برفود

۱۵ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۲۹,۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا سفید بسته سلفونی 900 گرمی گلیران
گلیران

۵ %
تخفیف

۳۸,۹۰۰ تومان

۳۶,۹۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید