فروشگاه اینترنتی مایا

ویفر الیشا جور80گرمی آیدین
آیدین

۱۰ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ویفر کاراملی 14.5 گرمی مینوشا
مینو

۵ %
تخفیف

۵۰۰ تومان

۴۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکوییت ترد نمکی کراکس شیرین عسل
شیرین عسل

۱,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت کرمدار6 تایی تالو
تالو

۷ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکوئیت با مغزکاکائوفندق 125گرمی پانیکو

۱۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکوئیت با مغزکاکائوکارامل 125گرمی پانیکو

۲۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت PANER مستطیلی کرمدار جور115 گرمی آیدین
آیدین

۱۰ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت شیری ۱۴۰ گرمی مادر
ویتانا

۲۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت عسلی ۲۸۰ گرمی مادر
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت نارگیلی ۱۴۰ گرمی مادر
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت نارگیلی ۲۸۰ گرمی مادر
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ویفر کاراملی کاکائویی -فندقی 133 گرمی نیکا ویتانا
ویتانا

۲۵ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۴,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ویفر کاراملی پرتقالی 133گرمی نیکا ویتانا
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ویفر کاراملی وانیلی 133 گرمی نیکا ویتانا
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ویفر کاراملی موز نیکا ویتانا
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ویفر کاراملی پرتقال نیکا ویتانا
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ویفر کاراملی نان کاکائو با کرم نارگیل نیکا ویتانا
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت کرمانژ ۹۶گرمی ویتانا
ویتانا

۲۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت کاکائویی با کرم شیری شکلاتی (تیویکا) ویتانتا
ویتانا

۲۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ویفر لقمه ای با طعم موز ۱۱۰ گرمی نیکا
ویتانا

۲۵ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکوییت جنگل با فرمول مادر
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۱,۸۰۰ تومان

۱,۵۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کراکر نمکی چایوتی بزرگ
ویتانا

۲۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکوئیت کرمدار کاکائو و فندق سیشل لیوانی شونیز
شونیز

۷ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مام بیسکوییت 70 گرمی ویتانا
ویتانا

۱۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید