فروشگاه اینترنتی مایا

برنج دوبار کشت 5کیلویی فلاح

۲۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج ستاره مازندران 10کیلویی فلاح

۲۹۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دودی شیرودی 5 کیلویی فلاح

۱۵۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج پنج ستاره متقالی 10کیلویی - آبی جدید فلاح

۳۷۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دو بار کشت 10 کیلویی سبزفلاح

۴۴۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج پنج ستاره 5 کیلویی فلاح

۱۸۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج نیم دانه پنج ستاره 10 کیلویی فلاح

۲۷۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هندی 10کیلویی دو غزال
دوغزال

۲۰۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج 10 کیلویی کاج فلاح

۲۷۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قــهــوه ای 900 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

۲۸,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج لاشه دودی اعلاء(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم استخوانی(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج عنبربو(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرلاشه هاشمی

۶ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۶۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج فجر(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۸,۱۰۰ تومان

۲۶,۴۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج خوشپخت ایرانی کیسه 5 کیلویی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای سیفی

۶ %
تخفیف

۳۲,۰۰۰ تومان

۳۰,۰۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی (کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دم سیاه(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۴,۶۰۰ تومان

۳۲,۵۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم فریدونکنار(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۳,۹۰۰ تومان

۳۱,۸۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

نیم دانه هاشمی(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۴,۸۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی بی نظیر ماهنیسا(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۴,۵۰۰ تومان

۳۲,۴۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج 2.26 کیلویی گلستان
گلستان

۸۵,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم 5 کیلوئی مهماندوست

ناموجود