فروشگاه اینترنتی مایا

برنج کشت دوم (کیلوگرم)

۱۵ %
تخفیف

۲۸,۷۹۵ تومان

۲۴,۴۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دودی مهمان دوست کیسه 2.5 کیلویی
مهمان دوست

۳ %
تخفیف

۷۴,۵۰۰ تومان

۷۲,۲۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج ممتاز هاشمی مهمان دوست کیسه 5 کیلویی
مهمان دوست

۳ %
تخفیف

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۱۳۰,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم نایلون 4.5 کیلویی مهماندوست
مهمان دوست

۳ %
تخفیف

۱۱۴,۷۵۰ تومان

۱۱۱,۳۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دم سیاه(کیلوگرم)

۱۵ %
تخفیف

۲۹,۳۹۸ تومان

۲۴,۹۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم فریدونکنار(کیلوگرم)

۱۵ %
تخفیف

۲۶,۰۹۶ تومان

۲۲,۱۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

نیم دانه هاشمی(کیلوگرم)

۱۵ %
تخفیف

۱۴,۵۷۸ تومان

۱۲,۳۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی بی نظیر ماهنیسا(کیلوگرم)

۱۵ %
تخفیف

۲۶,۷۴۷ تومان

۲۲,۷۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی 4.5 کیلویی پردیس
پردیس

۱۱۲,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای 900 گرمی طارم ایرانی
گلستان

۲۸,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج 2.26 کیلویی گلستان
گلستان

۶۷,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج یک کیلویی گلستان
گلستان

۳۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی (کیلوگرم)

ناموجود

برنج ممتاز هاشمی مهمان دوست کیسه 1 کیلویی
مهمان دوست

ناموجود

برنج خوش پخت ایرانی 5 کیلویی پردیس
پردیس

ناموجود

برنج خوش پخت ایرانی 10 کیلویی پردیس
پردیس

ناموجود

برنج هندی دانه بلند 1121 بهروز

ناموجود

برنج ایرانی 10 کیلویی گلستان
گلستان

ناموجود

برنج ایرانی 4.5 کیلویی گلستان
گلستان

ناموجود

برنج 4.5 کیلویی گلستان
گلستان

ناموجود

برنج 10 کیلویی گلستان
گلستان

ناموجود