فروشگاه اینترنتی مایا

برنج دوبار کشت 5کیلویی فلاح

۲۵۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دودی شیرودی 5 کیلویی فلاح

۱۸۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قــهــوه ای 900 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

۵ %
تخفیف

۴۰,۹۰۰ تومان

۳۸,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دودی اعلاء(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۴۰,۵۵۰ تومان

۳۸,۱۱۷ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج لاشه دودی اعلاء(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۵,۰۹۰ تومان

۲۳,۵۸۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج عنبربو(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۹,۸۳۰ تومان

۲۸,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرلاشه هاشمی

۶ %
تخفیف

۲۴,۶۱۰ تومان

۲۳,۱۳۳ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم استخوانی(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۰,۷۷۰ تومان

۲۸,۹۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج فجر(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۲,۰۳۰ تومان

۳۰,۱۰۸ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی 5 کیلوئی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۷۱,۰۰۰ تومان

۱۶۵,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج ندا 5 کیلوئی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج خوشپخت ایرانی کیسه 5 کیلویی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای سیفی

۶ %
تخفیف

۳۶,۱۲۰ تومان

۳۳,۹۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی (کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۰,۷۷۰ تومان

۲۸,۹۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج کشت دوم (کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۴۰,۱۶۰ تومان

۳۷,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دم سیاه(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۸,۱۹۰ تومان

۳۵,۸۹۹ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم فریدونکنار(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۷,۴۵۰ تومان

۳۵,۲۰۳ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی بی نظیر ماهنیسا(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۶,۹۷۰ تومان

۳۴,۷۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج ستاره مازندران 10کیلویی فلاح

ناموجود

برنج طارم 5 کیلوئی مهماندوست

ناموجود

برنج فجر 5 کیلوئی مهماندوست

ناموجود

برنج دودی 5 کیلویی فلاح

ناموجود

برنج پنج ستاره متقالی 10کیلویی - آبی جدید فلاح

ناموجود

برنج دو بار کشت 10 کیلویی سبزفلاح

ناموجود