فروشگاه اینترنتی مایا

برنج پنج ستاره متقالی 10کیلویی - آبی جدید فلاح

۳۷۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دو بار کشت 10 کیلویی سبزفلاح

۴۴۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج پنج ستاره 5 کیلویی فلاح

۱۸۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج نیم دانه پنج ستاره 10 کیلویی فلاح

۲۶۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هندی 10کیلویی دو غزال
دوغزال

۲۰۵,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج 10 کیلویی کاج فلاح

۲۶۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج مجلسی معطر 10 کیلوئی پردیس
پردیس

۳۱۹,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قــهــوه ای 900 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

۳۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم استخوانی

۵ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۵,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج عنبربو

۵ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۶,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سرلاشه هاشمی

۵ %
تخفیف

۲۱,۱۰۰ تومان

۲۰,۰۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج فجر

۵ %
تخفیف

۲۸,۱۰۰ تومان

۲۶,۶۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج خوشپخت ایرانی کیسه 5 کیلویی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۱۱۰,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی 5 کیلوئی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱۲,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج نیم دانه کیسه 2.5 کیلویی مهمان دوست
مهمان دوست

۳ %
تخفیف

۴۸,۷۵۰ تومان

۴۷,۲۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای سیفی

۵ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی (کیلوگرم)

۵ %
تخفیف

۲۶,۵۰۰ تومان

۲۵,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دم سیاه(کیلوگرم)

۵ %
تخفیف

۳۴,۱۰۰ تومان

۳۲,۳۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم فریدونکنار(کیلوگرم)

۵ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۳۱,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

نیم دانه هاشمی(کیلوگرم)

۵ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۴,۷۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی بی نظیر ماهنیسا(کیلوگرم)

۵ %
تخفیف

۳۳,۱۰۰ تومان

۳۱,۴۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی 4.5 کیلویی پردیس
پردیس

۱۵۷,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای 900 گرمی طارم ایرانی
گلستان

۳۳,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج 2.26 کیلویی گلستان
گلستان

۸۵,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید