فروشگاه اینترنتی مایا

برنج دوبار کشت 5کیلویی فلاح

۲۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دودی شیرودی 5 کیلویی فلاح

۱۵۷,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دو بار کشت 10 کیلویی سبزفلاح

۴۴۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج لاشه دودی اعلاء(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۴,۳۶۰ تومان

۲۲,۸۹۸ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج عنبربو(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۹,۲۵۲ تومان

۲۷,۴۹۷ تومان

افزودن به سبد خرید

سرلاشه هاشمی

۶ %
تخفیف

۲۳,۸۹۶ تومان

۲۲,۴۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم استخوانی(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۹,۸۷۰ تومان

۲۸,۰۷۸ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج فجر(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۰,۴۸۸ تومان

۲۸,۶۵۹ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی 5 کیلوئی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۷۱,۰۰۰ تومان

۱۶۵,۸۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج خوشپخت ایرانی کیسه 5 کیلویی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج ندا 5 کیلوئی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای سیفی

۶ %
تخفیف

۳۵,۰۷۰ تومان

۳۲,۹۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی (کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۲۹,۵۸۰ تومان

۲۷,۸۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج کشت دوم (کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۹,۳۷۵ تومان

۳۷,۰۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دم سیاه(کیلوگرم)

۸ %
تخفیف

۳۷,۰۸۰ تومان

۳۴,۱۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم فریدونکنار(کیلوگرم)

۸ %
تخفیف

۳۶,۳۵۹ تومان

۳۳,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نیم دانه هاشمی(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۱۷,۲۰۱ تومان

۱۶,۱۶۹ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی بی نظیر ماهنیسا(کیلوگرم)

۸ %
تخفیف

۳۵,۹۰۰ تومان

۳۳,۰۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج ستاره مازندران 10کیلویی فلاح

ناموجود

برنج طارم 5 کیلوئی مهماندوست

ناموجود

برنج فجر 5 کیلوئی مهماندوست

ناموجود

برنج دودی 5 کیلویی فلاح

ناموجود

برنج پنج ستاره متقالی 10کیلویی - آبی جدید فلاح

ناموجود

برنج پنج ستاره 5 کیلویی فلاح

ناموجود