فروشگاه اینترنتی مایا

برنج دودی اعلاء

۸ %
تخفیف

۳۴,۷۲۳ تومان

۳۱,۹۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج لاشه دودی اعلاء

۸ %
تخفیف

۲۲,۵۳۰ تومان

۲۰,۷۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج عنبربو

۸ %
تخفیف

۲۲,۹۲۸ تومان

۲۱,۰۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

سرلاشه هاشمی

۸ %
تخفیف

۲۱,۸۸۶ تومان

۲۰,۱۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج فجر

۸ %
تخفیف

۲۷,۹۲۸ تومان

۲۵,۶۹۴ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج خوشپخت ایرانی کیسه 5 کیلویی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۱۱۰,۵۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی 5 کیلوئی شمشاد

۳ %
تخفیف

۱۱۶,۰۰۰ تومان

۱۱۲,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج نیم دانه کیسه 2.5 کیلویی مهمان دوست
مهمان دوست

۳ %
تخفیف

۴۸,۷۵۰ تومان

۴۷,۲۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای سیفی

۸ %
تخفیف

۲۹,۶۸۷ تومان

۲۷,۳۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج کشت دوم (کیلوگرم)

۸ %
تخفیف

۳۱,۷۴۷ تومان

۲۹,۲۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دودی مهمان دوست کیسه 2.5 کیلویی
مهمان دوست

۳ %
تخفیف

۷۴,۵۰۰ تومان

۷۲,۲۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج ممتاز هاشمی مهمان دوست کیسه 1 کیلویی
مهمان دوست

۳ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۱,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دم سیاه(کیلوگرم)

۸ %
تخفیف

۳۱,۷۴۷ تومان

۲۹,۲۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم فریدونکنار(کیلوگرم)

۸ %
تخفیف

۳۱,۵۰۶ تومان

۲۸,۹۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

نیم دانه هاشمی(کیلوگرم)

۸ %
تخفیف

۱۸,۲۴۱ تومان

۱۶,۷۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی بی نظیر ماهنیسا(کیلوگرم)

۸ %
تخفیف

۳۱,۵۰۶ تومان

۲۸,۹۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی 4.5 کیلویی پردیس
پردیس

۱۱۲,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای 900 گرمی طارم ایرانی
گلستان

۳۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج 2.26 کیلویی گلستان
گلستان

۶۷,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج یک کیلویی گلستان
گلستان

۳۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم استخوانی

ناموجود

برنج ندا 5 کیلوئی شمشاد

ناموجود

برنج شیرودی (کیلوگرم)

ناموجود

برنج ممتاز هاشمی مهمان دوست کیسه 5 کیلویی
مهمان دوست

ناموجود