فروشگاه اینترنتی مایا

سرلاشه هاشمی

۶ %
تخفیف

۴۶,۹۰۰ تومان

۴۴,۰۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج فجر(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۶۳,۰۰۰ تومان

۵۹,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی 5 کیلوئی شمشاد

۳ %
تخفیف

۳۶۲,۵۰۰ تومان

۳۵۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای سیفی

۶ %
تخفیف

۶۹,۱۴۰ تومان

۶۴,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

نیم دانه هاشمی(کیلوگرم)

۶ %
تخفیف

۳۳,۵۰۰ تومان

۳۱,۴۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج پاکستانی سوپر باسماتی  10کیلویی ملحم

ناموجود

برنج دوبار کشت 5کیلویی فلاح

ناموجود

برنج ستاره مازندران 10کیلویی فلاح

ناموجود

برنج طارم 5 کیلوئی مهماندوست

ناموجود

برنج فجر 5 کیلوئی مهماندوست

ناموجود

برنج دودی 5 کیلویی فلاح

ناموجود

برنج دودی شیرودی 5 کیلویی فلاح

ناموجود

برنج پنج ستاره متقالی 10کیلویی - آبی جدید فلاح

ناموجود

برنج دو بار کشت 10 کیلویی سبزفلاح

ناموجود

برنج پنج ستاره 5 کیلویی فلاح

ناموجود

برنج نیم دانه پنج ستاره 10 کیلویی فلاح

ناموجود

برنج هندی 10کیلویی دو غزال
دوغزال

ناموجود

برنج 10 کیلویی کاج فلاح

ناموجود

برنج ايراني شكسته طارم 4.5 كيلويي گلستان
گلستان

ناموجود

برنج ایرانی نیم دانه طارم یک کیلویی گلستان
گلستان

ناموجود

برنج یک کیلویی گلستان
گلستان

ناموجود

برنج ارگانیک 900 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود

برنج مجلسی معطر 10 کیلوئی پردیس
پردیس

ناموجود

برنج قــهــوه ای 900 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

ناموجود