فروشگاه اینترنتی مایا

برنج هندی 10کیلویی دو غزال
دوغزال

۳ %
تخفیف

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۱۹۸,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دودی اعلاء(کیلوگرم)

۵۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج لاشه دودی اعلاء(کیلوگرم)

۳۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج عنبربو(کیلوگرم)

۳۷,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سرلاشه هاشمی

۳۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج فجر(کیلوگرم)

۴۰,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی 5 کیلوئی شمشاد

۳ %
تخفیف

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۲۳۷,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج قهوه ای سیفی

۴۵,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج شیرودی (کیلوگرم)

۳۸,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج کشت دوم (کیلوگرم)

۵۰,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دم سیاه(کیلوگرم)

۴۸,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج طارم فریدونکنار(کیلوگرم)

۴۷,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نیم دانه هاشمی(کیلوگرم)

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج هاشمی بی نظیر ماهنیسا(کیلوگرم)

۴۶,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

برنج دوبار کشت 5کیلویی فلاح

ناموجود

برنج ستاره مازندران 10کیلویی فلاح

ناموجود

برنج طارم 5 کیلوئی مهماندوست

ناموجود

برنج فجر 5 کیلوئی مهماندوست

ناموجود

برنج دودی 5 کیلویی فلاح

ناموجود

برنج دودی شیرودی 5 کیلویی فلاح

ناموجود

برنج پنج ستاره متقالی 10کیلویی - آبی جدید فلاح

ناموجود

برنج دو بار کشت 10 کیلویی سبزفلاح

ناموجود

برنج پنج ستاره 5 کیلویی فلاح

ناموجود

برنج نیم دانه پنج ستاره 10 کیلویی فلاح

ناموجود