فروشگاه اینترنتی مایا

هل سبز كريستال 70 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۸۶,۹۰۰ تومان

۷۸,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی نارنجی پانکو
پانکو

۶۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

هل سبز پاکتی 15 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۳۷,۰۰۰ تومان

۳۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گلپر پت 40 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جوش شیرین 150گرمی نمکپاش برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۵,۴۲۰ تومان

۱۴,۹۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر زیره سبز 60 گرمی گلستان
گلستان

۱۵,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی خورشت قیمه 200 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

۴۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر عـصـاره مـرغ 40 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری اسپایسی 1000 گرمی پانکو
پانکو

۶۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر لیمو و زیره 35 گرمی گریندر دار گرین فیلد

۳۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چوب دارچین 50 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گرد لیمو 75 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۱,۷۹۰ تومان

۱۱,۴۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

آویشن 50گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۴۳,۱۴۰ تومان

۴۱,۸۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه 100 گرمی نمکپاش برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۴۶,۵۰۰ تومان

۴۵,۱۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز75 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۱۸,۴۳۰ تومان

۱۷,۸۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 100گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین 100گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۳۷,۶۲۰ تومان

۳۶,۴۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی پلوی زعفرانی 80 گرمی گلستان
گلستان

۱۷,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سیر سلفونی 75 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۵۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین پت 70 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۲۶,۹۰۰ تومان

۲۱,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق پت 70 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۹۰۰ تومان

۱۱,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه پت 90 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۳۶,۹۰۰ تومان

۲۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه سلفون 75 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۲۵,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز پت 90 گرمی برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۴,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید