فروشگاه اینترنتی مایا

پودر گلپر 75گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر زیره سبز 40 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک سوخاری 800 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۶,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر زیره سبز نمکپاش 75 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کاری  75 گرمی سلفونی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۸,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لیمو فلفل 35 گرمی گریندر دار گرین فیلد

۷ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۲۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه 40 گرمی گرین دار گرین فیلد

۷ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۹۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سفید 50 گرمی گریندردار گرین فیلد

۷ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۵,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاري 200 گرمي ساده پانکو
پانکو

۲۰ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاري 200 گرمي نارنجي پانکو
پانکو

۲۰ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۱,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاري 200 گرمي تند پانکو
پانکو

۲۰ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۱,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری اسپایسی 1000 گرمی پانکو
پانکو

۲۰ %
تخفیف

۵۳,۲۰۰ تومان

۴۲,۵۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر آویشن سلفونی تیستی
تیستی

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۲۰۰ تومان

۱۸,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک صورتی 100 گرمی گریندر دارگرین فیلد

۷ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۱۹,۹۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر آویشن 54 گرمی گرین فیلد

۷ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۱۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل سیاه 91 گرمی گرین فیلد

۷ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۵,۷۱۷ تومان

افزودن به سبد خرید

چوب دارچین 50 گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۵,۲۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق قرمز نمکپاش 100 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۲۰,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سياه بسته سلفوني 75 گرمی گلیران
گلیران

۵ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۳,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گرد لیمو 75 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۰,۰۰۰ تومان

۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی سالاد 75 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آویشن 75گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آویشن 50گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 600 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۳۵,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید