فروشگاه اینترنتی مایا

پودر سیر 100گرمی برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۸,۷۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل سياه 85 گرمی گرين فيلد

۸ %
تخفیف

۷۷,۹۰۰ تومان

۷۱,۶۶۸ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی نارنجی پانکو
پانکو

۲۰ %
تخفیف

۶۸,۵۰۰ تومان

۵۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گلپر پت 40 گرمی برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۵,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر زیره سبز 60 گرمی گلستان
گلستان

۷ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۴۴,۵۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

موسیر گرانول 70 گرمی گلستان
گلستان

۷ %
تخفیف

۴۷,۹۰۰ تومان

۴۴,۵۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 90 گرمی گلستان
گلستان

۷ %
تخفیف

۲۷,۹۰۰ تومان

۲۵,۹۴۷ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی لیمو فلفلی گلستان
گلستان

۷ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۷,۸۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی خورشت قیمه 200 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

۲۲ %
تخفیف

۴۱,۹۰۰ تومان

۳۲,۶۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی مرغ  89گرمی گرین فیلد

۸ %
تخفیف

۶۱,۹۰۰ تومان

۵۶,۹۴۸ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی خورشت 80 گرمی گرین فیلد

۸ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۹,۵۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

سیرو پیاز 35 گرمی گریندر دار گرین فیلد

۸ %
تخفیف

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۴,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک فلفل قرمز20 گرمی گریندر دار گرین فیلد

۸ %
تخفیف

۵۹,۰۰۰ تومان

۵۴,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه 40 گرمی گرین دار گرین فیلد

۲۰ %
تخفیف

۸۵,۰۰۰ تومان

۶۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی سالاد 80 گرمی گرین فیلد

۸ %
تخفیف

۵۳,۹۰۰ تومان

۴۹,۵۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاري 200 گرمي تند پانکو
پانکو

۲۰ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۵,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری اسپایسی 1000 گرمی پانکو
پانکو

۲۰ %
تخفیف

۶۸,۵۰۰ تومان

۵۴,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چوب دارچین 50 گرمی برکت
برکت

۶ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۸,۱۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی سالاد 75 گرمی برتر
برتر

۶ %
تخفیف

۲۴,۴۵۰ تومان

۲۲,۹۸۳ تومان

افزودن به سبد خرید

آویشن 75گرمی برتر
برتر

۶ %
تخفیف

۵۶,۱۸۰ تومان

۵۲,۸۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید

آویشن 50گرمی برتر
برتر

۶ %
تخفیف

۴۳,۱۴۰ تومان

۴۰,۵۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز75 گرمی برتر
برتر

۶ %
تخفیف

۱۸,۴۳۰ تومان

۱۷,۳۲۴ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 100گرمی برتر
برتر

۶ %
تخفیف

۲۸,۳۴۰ تومان

۲۶,۶۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین 100گرمی برتر
برتر

۶ %
تخفیف

۳۷,۶۲۰ تومان

۳۵,۳۶۳ تومان

افزودن به سبد خرید