فروشگاه اینترنتی مایا

گلپر 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۲,۶۰۰ تومان

۱,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل قرمز 90 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دان فلفل سیاه 60 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۸,۸۰۰ تومان

۶,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل قرمز 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۲,۸۷۰ تومان

۲,۰۰۹ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل سفید گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۱۵,۹۸۰ تومان

۱۱,۱۸۶ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۲,۴۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زنجبیل 50 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۳,۳۰۰ تومان

۲,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی ذرت 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۴,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی جوجه کباب 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۴,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی کباب 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۴,۵۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جوهرلیمو 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه قوطی 90 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه 80 گرمی گلها
گلها

۳۰ %
تخفیف

۳,۳۵۰ تومان

۲,۳۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل قرمز 60 گرمی الیت
الیت

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر فلفل سیاه 70 گرمی الیت
الیت

۵ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره پیاز 80 گرمی الیت
الیت

۵ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۳,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره سیر 80 گرمی الیت
الیت

۵ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۳,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره گوساله 80 گرمی الیت
الیت

۵ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۳,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره گوساله 48 عددی الیت
الیت

۵ %
تخفیف

۱۹,۲۰۰ تومان

۱۸,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره مرغ 80 گرمی الیت
الیت

۵ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۳,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پک 3 عددی عصاره زعفران الیت
الیت

۲۵ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۱۶,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره زعفران 8 عددی آماده لذیذ
آماده لذیذ

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره مرغ 80 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

۵ %
تخفیف

۳,۲۰۰ تومان

۳,۰۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

عصاره بره 80 گرمی الیت
الیت

۵ %
تخفیف

۱۹,۲۰۰ تومان

۱۸,۲۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید