فروشگاه اینترنتی مایا

نمک پت 500 گرم برفود
برفود

۳۰ %
تخفیف

۳,۳۰۰ تومان

۲,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر پیاز 99 گرمی گرین فیلد

۵ %
تخفیف

۱۴,۵۰۰ تومان

۱۳,۷۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودرسیر پت 70 گرم برفود
برفود

۳۵ %
تخفیف

۸,۲۵۰ تومان

۵,۳۶۲ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سیر 80گرم سلفون برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۳۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سیر 75 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

۵ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۳۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه کاری 500 گرمی هاتی کارا

۵ %
تخفیف

۳۴,۹۰۰ تومان

۳۳,۱۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین گلستان

۵ %
تخفیف

۱۲,۹۰۰ تومان

۱۲,۲۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 75 گرمی هاتی کارا

۵ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۵۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق 70 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۶۰۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه کاری 75 گرمی هاتی کارا

۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

چاشنی کاری گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۰,۹۰۰ تومان

۱۰,۵۷۳ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه کبابی 80 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۶۳۳ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک تصفیه کریستاله یددار 500 گرمی ( پت ) گلستان
گلستان

۵,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه 400 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۸,۱۰۳ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز 400 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۷,۹۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه کاری 400 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۲۴,۹۰۰ تومان

۲۴,۱۵۳ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز 80 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۶۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

نمک تصفیه کریستاله یددار180 گرمی (پت )گلستان
گلستان

۲,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل پاپریکا گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۶۶۳ تومان

افزودن به سبد خرید

آویشن خشک گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۵,۴۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز سلفونی 75 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۵,۹۰۰ تومان

۵,۷۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین سلفونی 75 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۳,۵۰۰ تومان

۱۳,۰۹۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آویشن 35 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۱,۵۴۳ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سیر 40 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۵,۵۰۰ تومان

۵,۳۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید