فروشگاه اینترنتی مایا

سوپ جو هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ قارچ هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ ماست آذری 70 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ زرشک و گوجه فرنگی 70 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

حلیم 75 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

۳ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ پاکت 70 گرمی پاتری سوپ

۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات پاکت 75 گرمی پاتری سوپ

۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو 70 گرمی سبزان
سبزان

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ ورمیشل سبزان
سبزان

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ 70 گرمی سبزان
سبزان

۳ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات 70گرمی سبزان
سبزان

۱۰ %
تخفیف

۳,۵۰۰ تومان

۳,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو پاکت 75 گرمی پاتری سوپ

ناموجود

سوپ قارچ پاکت 75 گرمی پاتری سوپ

ناموجود

سوپ قارچ 70 گرمی سبزان
سبزان

ناموجود