فروشگاه اینترنتی مایا

سوپ مرغ و ورمیشل 60 گرمی نودیلند
نودیلند

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو60 گرمی نودیلند
نودیلند

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ قارچ 60 گرمی نودیلند
نودیلند

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ 61گرمی نودیلند

۷ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو 65 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

۱۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ نیمه آماده پیاز فرانسوی الیت
الیت

۱۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات 65 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

۱۵ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۷,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی مگی

ناموجود

سوپ جو و سبزیجات75 گرمی مگی

ناموجود

سوپ جو 75 گرمی مگی

ناموجود

سوپ ورمیشل60گرمی مگی

ناموجود

سوپ جو و قارچ75گرمی مگی

ناموجود

سوپ قارچ نیمه آماده 70گرمی برتر
برتر

ناموجود

سوپ مرغ 70 گرمی برتر
برتر

ناموجود

سوپ جـــو 70 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

ناموجود

بسته فروش ویژه سوپ محتوی 5 عددی اسپرتو
اسپرتو

ناموجود

سوپ مرغ 65 گرمی اسپرتو
اسپرتو

ناموجود

آش رشته 180 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

آش سبزی 180 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

سوپ جو و قارچ 65 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

پودر حلیم 75 گرمی الیت
الیت

ناموجود

سوپ سبزیجات 65 گرمی الیت
الیت

ناموجود

آش جو 180 گرمی الیت
الیت

ناموجود