فروشگاه اینترنتی مایا

سوپ جو 65 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جـــو 70 گرمی هاتی کارا
هاتی کارا

۲۲ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۹,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ نیمه آماده پیاز فرانسوی الیت
الیت

۷ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۱,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ مرغ و ورمیشل 70 گرمی هاتی کارا

۲۲ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۹,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ سبزیجات 70 گرمی هاتی کارا

۲۲ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۹,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی مگی

ناموجود

سوپ جو و سبزیجات75 گرمی مگی

ناموجود

سوپ جو 75 گرمی مگی

ناموجود

سوپ جو و قارچ75گرمی مگی

ناموجود

سوپ ورمیشل60گرمی مگی

ناموجود

سوپ قارچ 60 گرمی نودیلند
نودیلند

ناموجود

سوپ جو60 گرمی نودیلند
نودیلند

ناموجود

سوپ مرغ و ورمیشل 60 گرمی نودیلند
نودیلند

ناموجود

سوپ مرغ 61گرمی نودیلند

ناموجود

سوپ قارچ نیمه آماده 70گرمی برتر
برتر

ناموجود

سوپ مرغ 70 گرمی برتر
برتر

ناموجود

بسته فروش ویژه سوپ محتوی 5 عددی اسپرتو
اسپرتو

ناموجود

سوپ مرغ 65 گرمی اسپرتو
اسپرتو

ناموجود

آش سبزی 180 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

آش رشته 180 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

سوپ جو و قارچ 65 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

سوپ جو و گوجه فرنگی 65 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

سوپ سبزیجات 65 گرمی الیت
الیت

ناموجود

پودر حلیم 75 گرمی الیت
الیت

ناموجود