فروشگاه اینترنتی مایا

پودر سوخاری 100 گرمی جلالی
جلالی

۳۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید آشپزخانه مزرعه
مزرعه

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج 80گرمی سلفون برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۳,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج فله سیفی

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۶۳۹ تومان

۱۶,۶۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 200 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

۷ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاري 200 گرمی جعبه برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900گرمی برکت
برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی ساده پانکو
پانکو

۳۰ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۳۴,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد تمپورا 500 گرمی پانکو
پانکو

۳۰ %
تخفیف

۱۸,۵۰۰ تومان

۱۲,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی ساده پانکو
پانکو

۳۰ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۳۴,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید 600 گرمی قوطی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد گندم 500 گرم برفود
برفود

۲۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر یوفکا 700 گرمی ای دو

۱۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد نخودچي 80گرمی برکت

۲۰ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 900 گرمی زر ماکارون

۷ %
تخفیف

۷,۵۵۰ تومان

۷,۰۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج 650 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۹,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 75 گرمی الیت
الیت

ناموجود

پودر سوخاری 85 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

آرد 500 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

آرد 900 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

آرد سبوس دار 900 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

گندم پوست کنده بسته سلفونی 800 گرمی گلیران
گلیران

ناموجود

آرد سفید 600 گرم برتر
برتر

ناموجود

آرد سفید گندم 500 گرمی زر ماکارون

ناموجود