فروشگاه اینترنتی مایا

خمیر پیراشکی 15 عددی پمینا کاله
کاله

۳ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۹,۳۰۳ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری200 گرمی پانکو
پانکو

۳۰ %
تخفیف

۱۸,۶۰۰ تومان

۱۳,۰۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 200 گرمی تند پانکو
پانکو

۳۰ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 450 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۱,۸۰۰ تومان

۱۱,۴۴۶ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 900 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۹,۵۰۰ تومان

۱۸,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر جوانه جو 220 گرمی تژین
تژین

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر جوانه گندم 250 گرمی تژین
تژین

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 200گرمی نارنجی پانکو
پانکو

۳۰ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده 900گرمی ابراکت
ابراکت

۱۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۶,۹۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج فله سیفی(کیلوگرم)

۴۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900گرمی برکت
برکت

۱۵ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۰,۳۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی ساده پانکو
پانکو

۳۰ %
تخفیف

۶۴,۵۰۰ تومان

۴۵,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد تمپورا 500 گرمی پانکو
پانکو

۳۰ %
تخفیف

۲۵,۷۰۰ تومان

۱۷,۹۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی ساده پانکو
پانکو

۲۵ %
تخفیف

۶۴,۵۰۰ تومان

۴۸,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده بسته سلفونی 800 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۲۵۰ تومان

۲۰,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد گندم 500 گرم برفود
برفود

۵ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد نخودچي 80گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۶,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 900 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوخاری پولکی250گرمی کریسپی ملک
ملک

ناموجود

آردسوخاری200گرمی ملک
ملک

ناموجود

پودر سوخاری پفکی ملک
ملک

ناموجود

آردبرنج 240 گرمی ملک
ملک

ناموجود

جوپرک ملک
ملک

ناموجود