فروشگاه اینترنتی مایا

سوخاری پولکی250گرمی کریسپی ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۳,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آردبرنج 240 گرمی ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جوپرک ملک
ملک

۲۰ %
تخفیف

۹,۲۰۰ تومان

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج جعبه ای تیستی
تیستی

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۳۰۰ تومان

۱۳,۷۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر پیراشکی 15 عددی پمینا کاله
کاله

۳ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۹,۳۰۳ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری200 گرمی پانکو
پانکو

۲۵ %
تخفیف

۱۸,۶۰۰ تومان

۱۳,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 200 گرمی تند پانکو
پانکو

۲۵ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۴,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 450 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۸,۷۵۰ تومان

۸,۴۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرك 200گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۰,۵۰۰ تومان

۹,۷۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 900 گرمی گلستان
گلستان

۳ %
تخفیف

۱۶,۹۰۰ تومان

۱۶,۳۹۳ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر جوانه جو 220 گرمی تژین
تژین

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر جوانه گندم 250 گرمی تژین
تژین

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 200گرمی نارنجی پانکو
پانکو

۲۵ %
تخفیف

۱۸,۸۰۰ تومان

۱۴,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده 900گرمی ابراکت
ابراکت

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج فله سیفی(کیلوگرم)

۳۲,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی ساده پانکو
پانکو

۲۵ %
تخفیف

۶۴,۵۰۰ تومان

۴۸,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد تمپورا 500 گرمی پانکو
پانکو

۲۵ %
تخفیف

۲۵,۷۰۰ تومان

۱۹,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی ساده پانکو
پانکو

۲۵ %
تخفیف

۶۴,۵۰۰ تومان

۴۸,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده بسته سلفونی 800 گرمی گلیران
گلیران

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۲۵۰ تومان

۲۰,۰۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد نخودچي 80گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۸,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آردسوخاری200گرمی ملک
ملک

ناموجود

پودر سوخاری پفکی ملک
ملک

ناموجود

پودر سوخاری زعفرانی سحرخیز
سحرخیز

ناموجود