فروشگاه اینترنتی مایا

خمیر یوفکای سمبوسه 420 گرمی 9595

۸,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

گندم پوست کنده 900گرمی ابراکت
ابراکت

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید آشپزخانه مزرعه
مزرعه

۳۵ %
تخفیف

۱۱,۰۰۰ تومان

۷,۱۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج 80گرمی سلفون برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۴,۹۰۰ تومان

۴,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج فله سیفی

۱۲ %
تخفیف

۱۹,۶۳۹ تومان

۱۷,۲۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

جو پرک 200 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

۷ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاري 200 گرمی جعبه برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بلغور جو 900گرمی برکت
برکت

۱۰ %
تخفیف

۱۱,۹۰۰ تومان

۱۰,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی ساده پانکو
پانکو

۱۰ %
تخفیف

۴۸,۵۰۰ تومان

۴۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد 900 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۹,۹۹۰ تومان

۹,۴۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سبوس دار 900 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۹,۹۹۰ تومان

۹,۴۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد تمپورا 500 گرمی پانکو
پانکو

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 1000 گرمی ساده پانکو
پانکو

۱۰ %
تخفیف

۴۸,۵۰۰ تومان

۴۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید 600 گرمی قوطی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۰۰۰ تومان

۱۲,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد گندم 500 گرم برفود
برفود

۱۰ %
تخفیف

۶,۸۰۰ تومان

۶,۱۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خمیر یوفکا 700 گرمی ای دو

۱۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد نخودچي 80گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۴,۵۰۰ تومان

۴,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 500 گرمی زر ماکارون

۷ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۶,۴۱۷ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 900 گرمی زر ماکارون

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد برنج 650 گرمی شاهسوند
شاهسوند

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۹۰۰ تومان

۱۹,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سوخاری 100 گرمی جلالی
جلالی

ناموجود

پودر سوخاری 75 گرمی الیت
الیت

ناموجود

پودر سوخاری 85 گرمی آماده لذیذ
آماده لذیذ

ناموجود

آرد 500 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود