فروشگاه اینترنتی مایا

تخمه آفتاب گردان آبلیمویی سنجابک
سنجابک

۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان بزرگ نمکی 120گرمی مزمز
مزمز

۱۵ %
تخفیف

۶,۰۰۰ تومان

۵,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان ليمويي 100 گرمي گلستان
گلستان

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان گلپري 100 گرمي گلستان
گلستان

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان نمكي 100 گرمي گلستان
گلستان

۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پسته با پوست شور بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۶۴,۹۰۰ تومان

۵۸,۴۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز بادام شور بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۶۲,۹۰۰ تومان

۵۶,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال بادام 100 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۹۰۰ تومان

۲۶,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز گردو 300 گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۷۳,۹۰۰ تومان

۶۶,۵۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز گردو 150 وکیوم گرمی برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۸,۹۰۰ تومان

۳۵,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خلال بادام 80 گرم كريستال

۱۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۷,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه ژاپنی 370 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۹,۳۰۰ تومان

۱۸,۷۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۵,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان ليموئي 125 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۵۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه شور 40گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 125 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو گوشتي 50گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۷,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه شور 120 گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۹,۲۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 250گرمی برتر
برتر

۳ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۳,۲۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زميني نمکي ناتلز

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه ژاپني 250 گرمي برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو 300 گرمي برکت

۱۰ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۲۹,۶۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 200 گرمی برکت

۳۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید