فروشگاه اینترنتی مایا

تخمه ژاپنی 370 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۹,۳۰۰ تومان

۱۸,۷۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو گوشتی 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو مرمری 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴۷,۰۰۰ تومان

۴۵,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان ليموئي 125 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۸۰۰ تومان

۹,۱۱۴ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو گوشتي 50گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 125 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۸۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه شور 40گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۴,۰۰۰ تومان

۳,۷۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه شور 120 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۹,۵۰۰ تومان

۸,۸۳۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 250گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان نمكي 40 گرمي گلستان
گلستان

۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

مغز تخمه آفتابگردان سركه نمكي 40 گرمي گلستان

۱۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۱۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه كدو 300 گرمي برکت

۱۵ %
تخفیف

۳۲,۹۰۰ تومان

۲۷,۹۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 200 گرمی برکت

۳۰ %
تخفیف

۱۸,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه هندوانه بسته سلفوني 250 گرمی برکت

۱۵ %
تخفیف

۱۵,۹۰۰ تومان

۱۳,۵۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زميني نمکي ناتلز

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 50 گرممی ناتلز

۲۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۱,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بادام زمینی فلفلی 40 گرمی گلستان
گلستان

۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه ژاپني 250 گرمي برکت

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو گوشتي 150 گرمی برتر
برتر

۷ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه کدو مشهدی 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۳,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه آفتابگردان 200 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۱۰,۸۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

آجیل سویا 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۳ %
تخفیف

۹,۰۰۰ تومان

۸,۷۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

تخمه مرمري 300گرمی برکت

ناموجود

بادام زمینی سرکه نمکی 40 گرمی گلستان
گلستان

ناموجود