فروشگاه اینترنتی مایا

لوبیا قمی سلفون 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچی شور 400گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۳,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما آلویی 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا چیتی 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لوبیا کپسولی 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۲۸,۰۰۰ تومان

۲۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخود لوبیامخلوط 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خرما پیارم 400 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۴۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک زردآلو90گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۳,۹۵۰ تومان

۳,۷۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

آلبالو ترش 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۵,۰۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلوچه ترش 180گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۷,۲۰۰ تومان

۶,۸۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک آلبالویی 360 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک آلو 90 گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۳,۹۵۰ تومان

۳,۷۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

شاهدانه شور300گرمی خشکپاک
خشکپاک

۵ %
تخفیف

۱۵,۰۰۰ تومان

۱۴,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد برشته سلفون 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

خلال بادام سلفون 40 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

بادام زمینی با پوست سلفون 350گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

کنجد خام سلفون 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آجیل شور سلفون 450 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

جوپرک سلفون 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

گندم پرک سلفون 300 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

گندم پرک شده سلفون 900گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لوبیا سفید سلفون 900 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

لوبیا چشم بلبلی سلفون 750 گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود

آلبالو ترش وکیوم 180گرمی خشکپاک
خشکپاک

ناموجود