فروشگاه اینترنتی مایا

مربای هلو شیشه بلند310 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۸۹۰ تومان

۱۱,۶۰۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای گل 315 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۴۹۰ تومان

۱۱,۲۴۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای انجیر 310 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۴۹۰ تومان

۹,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا به 225 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۵,۹۹۰ تومان

۵,۳۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا سیب 225 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۵,۱۹۰ تومان

۴,۶۷۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای به 830گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۲۸,۴۹۰ تومان

۲۲,۷۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای گل محمدی 840گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۸۹۰ تومان

۲۲,۳۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای بالنگ 840گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۳۹,۹۹۰ تومان

۳۵,۹۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای توت فرنگی 830گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۳۱,۸۹۰ تومان

۲۵,۵۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای آلبالو 315 گرمی شانا
شانا

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۹۹۰ تومان

۱۲,۵۹۱ تومان

افزودن به سبد خرید