فروشگاه اینترنتی مایا

مربای بالنگ شیشه ای315 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۲۱,۹۹۰ تومان

۱۷,۵۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای زردآلو شیشه 570 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۲۴,۴۹۰ تومان

۱۹,۵۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای پرتقال شیشه 830گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۹۹۰ تومان

۲۷,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای هویج شیشه 285 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۹,۹۹۰ تومان

۷,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای سیب شیشه 830گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۲۷,۴۹۰ تومان

۲۱,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای تمشک شیشه 830گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۴۵,۴۹۰ تومان

۳۶,۳۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای هویج شیشه بلند315 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۹۹۰ تومان

۹,۵۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای آلبالو شیشه 285 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۱,۷۹۰ تومان

۹,۴۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

عسل شیشه 600گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۴۵,۴۹۰ تومان

۳۶,۳۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای توت فرنگی شیشه بلند315 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۹۹۰ تومان

۱۱,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای زردآلو شیشه بلند310 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۸,۹۹۰ تومان

۱۵,۱۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا به شیشه 310 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۹۹۰ تومان

۱۲,۷۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای هلو شیشه بلند310 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۹,۹۹۰ تومان

۷,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای گل 315 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۵,۹۹۰ تومان

۱۲,۷۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای انجیر 310 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۴۹۰ تومان

۹,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا به 225 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۵,۹۹۰ تومان

۴,۷۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای گل محمدی 840گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۳۲,۹۹۰ تومان

۲۶,۳۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای توت فرنگی 830گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۳۱,۸۹۰ تومان

۲۵,۵۱۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای آلبالو 315 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۶,۹۹۰ تومان

۱۳,۵۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا توت فرنگی مولدینگ225 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۶,۹۹۰ تومان

۵,۵۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربا انجیر مولدینگ225 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۴,۹۹۰ تومان

۳,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای هویج زعفران شیشه بلند310 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۱۴,۹۹۰ تومان

۱۱,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مرباتوت فرنگی شیشه 570 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۲۶,۴۹۰ تومان

۲۱,۱۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مربای بالنگ شیشه 570 گرمی شانا
شانا

۲۰ %
تخفیف

۳۴,۹۹۰ تومان

۲۷,۹۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید