فروشگاه اینترنتی مایا

نبات سفید500گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۴۰۰ تومان

۲۶,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نبات زعفرانی 10 عددی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی خشک کوکو 50 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی خشک نعناع 50 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۳۰۰ تومان

۱۱,۹۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی خشک جعفری 50 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۱۰۰ تومان

۱۱,۷۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی خشک گشنیز 50 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۴۰۰ تومان

۱۲,۹۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی خشک شوید 50 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۴۰۰ تومان

۱۲,۰۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه گوشت100گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۶,۶۰۰ تومان

۱۴,۹۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر سیر 100 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۷۰۰ تومان

۱۴,۱۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سماق 80 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۲۸,۸۰۰ تومان

۲۵,۹۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کلاسیک 400 گرمی پاکتی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۱۵,۸۰۰ تومان

۱۰۴,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای کلاسیک 400 گرم پاکتی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۳۰,۱۰۰ تومان

۲۷,۰۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

چای ارل گری 400 گرمی سحر خیر
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱۰۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

خاکشیر150گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

نخودچی کشمش350 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۰۰۰ تومان

۳۸,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی خشک آش 50 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی خشک قرمه سبزی 50 گرمی سحر خیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی خشک پلویی 50 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ادویه پلویی 100گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

دارچین 70 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۲۱,۶۰۰ تومان

۱۹,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زردچوبه 90 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۸۰۰ تومان

۱۴,۲۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل سیاه 85 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۴۰۰ تومان

۲۴,۶۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلفل قرمز 80 گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۹۰۰ تومان

۱۶,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر لیمو100گرمی سحرخیز
سحرخیز

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۸۰۰ تومان

۱۲,۴۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید