فروشگاه اینترنتی مایا

پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ مانا
مانا

۱۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستای نیمه آماده با طعم گوجه و ریحان مانا
مانا

۱۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشی 500 گرمی مانا
مانا

۱۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 500گرمی20 عددی مانا-N102
مانا

۲۵,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستاورمیشل‏500‏گرمی 20 عددی مانا-N26
مانا

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.2 700 گرمی 20 عددی مانا-N160
مانا

۲۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی فیبر گندم و چغندر 500 گرمی 30 عددی مانا-N138
مانا

۳۴,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.6 700 گرمی 20 عددی مانا-N122
مانا

۲۴,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پنه بزرگ 500 گرمی 20 عدی مانا-N54
مانا

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پنه کوچک بالشتی 500 گرمی 20 عددی مانا-N38
مانا

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا مته سبزیجات 500 گرمی 20 عددی-N48
مانا

۳۰,۰۷۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا نیمه آماده با طعم پیتزا 145 گرمی
مانا

۱۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا نیمه آماده با طعم تنوری 145 گرمی
مانا

۱۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا شیپوری 500 گرمی 20 عددی مانا -N64
مانا

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستای نیمه آماده با طعم پنیر و کاری مانا
مانا

ناموجود

پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ 180 گرمی 12 عددی مانا
مانا

ناموجود

پاستا اسپریلا 500 گرمی مانا
مانا

ناموجود

پاستا فرمی 500 گرمی مانا
مانا

ناموجود

لازانیا سریع پخت 450 گرمی 12 عددی مانا-N108
مانا

ناموجود

لازانیاسریع پخت 250 گرمی 10 عددی مانا-N110
مانا

ناموجود

لازانیا 200 گرمی 15 عددی مانا -N106
مانا

ناموجود

لازانیا سبزیجات 300 گرمی 10 عددی مانا-N104
مانا

ناموجود

لازانیا 300گرمی20 عددی مانا-N100
مانا

ناموجود

پاستا ورمیشل آشیانه ای300 گرمی 10 عددی مانا-N56
مانا

ناموجود