فروشگاه اینترنتی مایا

پاستا اسپریلا 500 گرمی مانا
مانا

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فرمی 500 گرمی مانا
مانا

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستاورمیشل‏500‏گرمی 20 عددی مانا-N26
مانا

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.2 700 گرمی 20 عددی مانا-N160
مانا

۱۵ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۶,۶۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.4 1000 گرمی 16 عددی مانا -N156
مانا

۱۵ %
تخفیف

۱۱,۴۰۰ تومان

۹,۶۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.4 700 گرمی 20 عددی مانا-N152
مانا

۱۵ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۶,۶۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.6 700 گرمی 20 عددی مانا-N122
مانا

۱۵ %
تخفیف

۷,۸۰۰ تومان

۶,۶۳۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی1.6 500 گرمی 30 عددی مانا-N124
مانا

۱۵ %
تخفیف

۵,۷۵۰ تومان

۴,۸۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا سیم تلفنی 500 گرمی 20 عددی مانا -N40
مانا

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پنه کوچک بالشتی 500 گرمی 20 عددی مانا-N38
مانا

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا یال اسبی 500 گرمی 20 عددی مانا -N34
مانا

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا گوش ماهی کوچک 500 گرمی 20 عددی مانا-N24
مانا

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا مته ای 500 گرمی 20 عددی مانا - N22
مانا

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پروانه کوچک بالشتی 500 گرمی 20 عددی مانا-N62
مانا

۱۵ %
تخفیف

۷,۶۰۰ تومان

۶,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پروانه کوچک سبزیجات500 گرمی 20 عددی مانا-N70
مانا

۱۵ %
تخفیف

۹,۷۰۰ تومان

۸,۲۴۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا سریع پخت 450 گرمی 12 عددی مانا-N108
مانا

ناموجود

لازانیاسریع پخت 250 گرمی 10 عددی مانا-N110
مانا

ناموجود

لازانیا 200 گرمی 15 عددی مانا -N106
مانا

ناموجود

لازانیا سبزیجات 300 گرمی 10 عددی مانا-N104
مانا

ناموجود

لازانیا 500گرمی20 عددی مانا-N102
مانا

ناموجود

لازانیا 300گرمی20 عددی مانا-N100
مانا

ناموجود

پاستا ورمیشل آشیانه ای300 گرمی 10 عددی مانا-N56
مانا

ناموجود

اسپاگتی 1.4 500 گرمی 30 عددی مانا -N154
مانا

ناموجود

اسپاگتی فیبر گندم و چغندر 500 گرمی 30 عددی مانا-N138
مانا

ناموجود