فروشگاه اینترنتی مایا

پاستای نیمه آماده با طعم گوجه و ریحان مانا
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستای نیمه آماده با طعم پنیر و کاری مانا
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ مانا
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشی 500 گرمی مانا
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا اسپریلا 500 گرمی مانا
مانا

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فرمی 500 گرمی مانا
مانا

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا سریع پخت 450 گرمی 12 عددی مانا-N108
مانا

۲۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا سبزیجات 300 گرمی 10 عددی مانا-N104
مانا

۱۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 300گرمی20 عددی مانا-N100
مانا

۱۴,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا ورمیشل آشیانه ای300 گرمی 10 عددی مانا-N56
مانا

۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستاورمیشل‏500‏گرمی 20 عددی مانا-N26
مانا

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.4 1000 گرمی 16 عددی مانا -N156
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.4 500 گرمی 30 عددی مانا -N154
مانا

۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.4 700 گرمی 20 عددی مانا-N152
مانا

۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی فیبر گندم و چغندر 500 گرمی 30 عددی مانا-N138
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی لینگوینی 700 گرمی 20 عددی مانا -N172
مانا

۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی غنی شده 500 گرمی 30 عددی مانا-N126
مانا

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.6 700 گرمی 20 عددی مانا-N122
مانا

۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی 1.6 1000 گرمی 16 عددی مانا-N120
مانا

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا روتینی بزرگ 500 گرمی 20 عددی مانا -N52
مانا

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا سیم تلفنی 500 گرمی 20 عددی مانا -N40
مانا

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پنه بزرگ 500 گرمی 20 عدی مانا-N54
مانا

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پنه کوچک بالشتی 500 گرمی 20 عددی مانا-N38
مانا

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پفکی 500 گرمی 20 عددی مانا-N36
مانا

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید