فروشگاه اینترنتی مایا

پاستا میکس معمولی 500 گرمی مانا
مانا

ناموجود

پاستا پاپیون 500 گرمی مانا
مانا

ناموجود

پاستای نیمه آماده با طعم گوجه و ریحان مانا
مانا

ناموجود

پاستای نیمه آماده با طعم پنیر و کاری مانا
مانا

ناموجود

پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ مانا
مانا

ناموجود

رشته آشی 500 گرمی مانا
مانا

ناموجود

پاستا نیمه آماده با طعم کچاپ 180 گرمی 12 عددی مانا
مانا

ناموجود

پاستا اسپریلا 500 گرمی مانا
مانا

ناموجود

پاستا فرمی 500 گرمی مانا
مانا

ناموجود

لازانیا سریع پخت 450 گرمی 12 عددی مانا-N108
مانا

ناموجود

لازانیاسریع پخت 250 گرمی 10 عددی مانا-N110
مانا

ناموجود

لازانیا 200 گرمی 15 عددی مانا -N106
مانا

ناموجود

لازانیا سبزیجات 300 گرمی 10 عددی مانا-N104
مانا

ناموجود

لازانیا 500گرمی20 عددی مانا-N102
مانا

ناموجود

لازانیا 300گرمی20 عددی مانا-N100
مانا

ناموجود

پاستا ورمیشل آشیانه ای300 گرمی 10 عددی مانا-N56
مانا

ناموجود

پاستاورمیشل‏500‏گرمی 20 عددی مانا-N26
مانا

ناموجود

اسپاگتی 1.2 700 گرمی 20 عددی مانا-N160
مانا

ناموجود

اسپاگتی 1.4 1000 گرمی 16 عددی مانا -N156
مانا

ناموجود

اسپاگتی 1.4 500 گرمی 30 عددی مانا -N154
مانا

ناموجود

اسپاگتی 1.4 700 گرمی 20 عددی مانا-N152
مانا

ناموجود

اسپاگتی فیبر گندم و چغندر 500 گرمی 30 عددی مانا-N138
مانا

ناموجود

اسپاگتی لینگوینی 700 گرمی 20 عددی مانا -N172
مانا

ناموجود

اسپاگتی غنی شده 500 گرمی 30 عددی مانا-N126
مانا

ناموجود