فروشگاه اینترنتی مایا

شوکو تون 40 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات شوکو میکس سینگل 65 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات مینی برد تلخ 200 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات مینی برد خالص 200 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات مینی برد سفید200 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات مینی برد مغزدار فندقی 185 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات مینی شمشی سفید 335 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

اسمارتیز اسمارتون 30 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات تخته ای سفید قالبی 450گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات تلخ 80گرمی 72% پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات تلخ 80گرمی 60% پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

کنجد لقمه ای سلفونی 350 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

پودر کاکائو 100 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

پارمیدا سنگی پاکتی 400گرمی
پارمیدا

ناموجود

پارمیدا سنگی کریستال پاپیونی 400 گرمی
پارمیدا

ناموجود

کنجد لقمه ای کاکائویی 350 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات شوکودراژه کاکائویی کریستال 370 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات کادویی طرح کارت پستال232 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات جرقه ای سلفونی900 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات مینی شمشی تلخ 335 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات مینی شمشی 335 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات پاکتی مخلوط 4 طعم 330گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات تلخ سلفونی 84 درصد330 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود

شکلات تلخ سلفونی 72 درصد330 گرمی پارمیدا
پارمیدا

ناموجود