فروشگاه اینترنتی مایا

شکلات مینی شمشی سفید 335 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۰,۴۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسمارتیز اسمارتون 30 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۲۵ %
تخفیف

۳,۰۰۰ تومان

۲,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تخته ای سفید قالبی 450گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تلخ 80گرمی 60% پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۱۷,۰۰۰ تومان

۱۵,۸۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تلخ 80گرمی 72% پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۱۸,۰۰۰ تومان

۱۶,۷۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد لقمه ای سلفونی 350 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۲۵ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۲۷,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کاکائو 100 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پارمیدا سنگی پاکتی 400گرمی
پارمیدا

۲۵ %
تخفیف

۳۹,۰۰۰ تومان

۲۹,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پارمیدا سنگی کریستال پاپیونی 400 گرمی
پارمیدا

۲۵ %
تخفیف

۴۹,۰۰۰ تومان

۳۶,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد لقمه ای کاکائویی 350 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۲۵ %
تخفیف

۳۹,۵۰۰ تومان

۲۹,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات شوکودراژه کاکائویی کریستال 370 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۲۵ %
تخفیف

۵۲,۰۰۰ تومان

۳۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مینی شمشی تلخ 335 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۴,۱۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مینی شمشی 335 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۲,۳۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات پاکتی مخلوط 4 طعم 330گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۴۸,۹۰۰ تومان

۴۵,۴۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تلخ سلفونی 84 درصد330 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۵۹,۹۰۰ تومان

۵۵,۷۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تلخ سلفونی 72 درصد330 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۵۴,۹۰۰ تومان

۵۱,۰۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تلخ سلفونی 60 درصد330 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۴۹,۹۰۰ تومان

۴۶,۴۰۷ تومان

افزودن به سبد خرید

کرم کاکائو فندقی تیوپی 40 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۲۵ %
تخفیف

۷,۵۰۰ تومان

۵,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مخلوط سلفونی320 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۴۸,۹۰۰ تومان

۴۵,۴۷۷ تومان

افزودن به سبد خرید

اسمارتون شکلاتی پارمیدا
پارمیدا

۲۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۳,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تلخ سلفونی 96 درصد 320 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۶۴,۹۰۰ تومان

۶۰,۳۵۷ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تابلت تلخ 96 درصد 80 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۲۰,۰۰۰ تومان

۱۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات تابلت تلخ 84 درصد 80 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۱۹,۰۰۰ تومان

۱۷,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات صبحانه فندوقی شیشه ای 35 گرمی پارمیدا
پارمیدا

۷ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید