فروشگاه اینترنتی مایا

دوغ نعنایی پونه نایلونی کاله
کاله

ناموجود

دوغ 3 لیتری کاله
کاله

ناموجود

دوغ بدون گاز گرمادیده (ویژه) 1،5لیتری کاله
کاله

ناموجود

بستنی شکلاتی 280 گرمی کاله
کاله

ناموجود

بستنی قهوه 280 گرمی کاله
کاله

ناموجود

بستنی تیرامیسو با قهوه 650 گرمی کاله
کاله

ناموجود

بستنی معجون 280 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس سماق 250 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس سرکه نعناع 250 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس گوجه پیاز سوفریتو 250 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس کچاپ 830 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس کچاپ300 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس کچاپ630 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس مایونز900 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس هزار جزیره 450 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس انار سالادی 240 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس زیرو830 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس فلفل 275 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس خردل 300 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس انار 265 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس تارتار 230 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس چیلی تای 260 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس ماست 450 گرمی کاله
کاله

ناموجود

سس فرانسوی 450 گرمی کاله
کاله

ناموجود