فروشگاه اینترنتی مایا

شکلات تلخ با مغز فوندانت نعنا شیرین عسل
شیرین عسل

۵۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات هیس فندقی 42 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات جعبه ای شیری هارمونی 400 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۵۰,۰۰۰ تومان

۴۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مغزدار شیری 100 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۸,۰۰۰ تومان

۷,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مغزدار سفید 100 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۷,۰۰۰ تومان

۶,۶۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات مغزدار شیری 330 گرمی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۴۰,۰۰۰ تومان

۳۸,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

شکلات هیس شیر شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۲,۵۰۰ تومان

۲,۳۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

شیرینی کره ای تی تایم شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت کرمدار لیوانی قلب کاکائو شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت کرمدار لیوانی قلب فندق شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت کرمدار لیوانی قلب توت فرنگی شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت کرمدار لیوانی قلب موز شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت کرمدار لیوانی قلب پرتقال شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۲,۰۰۰ تومان

۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت مغزدار خرمایی های بای شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت مغزدار دو رنگ های بای شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۱,۵۰۰ تومان

۱,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت مغزدار دورنگ های بای شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت مغزدار دورنگ های بای شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۷۰۰ تومان

۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت مغزدار خرمایی جعبه های بای شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۵,۰۰۰ تومان

۴,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت نارگیل شکری پاپل شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت پتی بور باغ وحش شیرین دعسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت پتی بور نارگیلی باغ وحش شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت پتی بور شیر شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت پتی بور وانیل شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۱,۰۰۰ تومان

۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

بیسکویت کرمدار موز شیرین عسل
شیرین عسل

۵ %
تخفیف

۷۰۰ تومان

۶۶۵ تومان

افزودن به سبد خرید