فروشگاه اینترنتی مایا

پودر کیک براونی 500 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

۵۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پاپ کورن بسته سلفونی 500 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 500 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۸,۰۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 300 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۱,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی جامبو شلز 23*65 تک ماکارون
تک ماکارون

۴۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک کاپوچینو 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵۹,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک موزی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک پرتقالی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک توت فرنگی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا نیم پخت شیاردار 450گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۴۹,۵۰۰ تومان

۴۸,۰۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا نیم پخت شیاردار 250 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۳۲,۵۰۰ تومان

۳۱,۵۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی هورنلی گراب 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی میکس 500 گرمی تک‎ماکارونی
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی قطر 2،8، 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۶۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی قطر 3،5، 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۹,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا گراندی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فیدلی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا سبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۱,۵۰۰ تومان

۲۰,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فیدلی سبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا پروانه ای سبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۳ %
تخفیف

۲۹,۵۰۰ تومان

۲۸,۶۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا شویینگ هورنلی500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا شلزسبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۲۸,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید