فروشگاه اینترنتی مایا

آرد سبوس دار 900 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۹,۹۹۰ تومان

۹,۴۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی جامبو شلز 40*60 تک ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی جامبو شلز 23*65 تک ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۱۳,۹۰۰ تومان

۱۳,۲۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی ساده 1/5 تک ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۵,۸۵۰ تومان

۵,۵۵۸ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک موزی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۸,۹۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک شکلاتی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۲۰,۹۰۰ تومان

۱۹,۸۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا گراندی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا فوسیلی سبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۸,۴۹۰ تومان

۸,۰۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا شلزسبزیجات 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۸,۴۹۰ تومان

۸,۰۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا حیات وحش 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنه ریگاته 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۶,۵۰۰ تومان

۶,۱۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پیکولی نیمه آماده سبزیجات کچاپ 180 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

پنه نیمه آماده سبزیجات تنوری 180 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۹,۴۰۵ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی فیبردار قطر 1،5، 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۸,۹۰۰ تومان

۸,۴۵۵ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی غنی شده با روی 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۷,۹۹۰ تومان

۷,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،7 ، 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۷,۹۹۰ تومان

۷,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،4 ، 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۷,۹۹۰ تومان

۷,۵۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،2 ، 700 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۷,۹۵۰ تومان

۷,۵۵۲ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی آلفابت 500 گرمی تک‎ماکارون
تک ماکارون

۵ %
تخفیف

۴,۴۵۰ تومان

۴,۲۲۸ تومان

افزودن به سبد خرید

پاستا نیمه آماده پروانه ای سبزیجات قارچ و پنیر تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

کورن فلکس شکری 375 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

سوپ نیمه آماده فیدلی (ورمیشل) سبزیجات تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

آرد 500 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود

آرد 900 گرمی تک ماکارون
تک ماکارون

ناموجود