فروشگاه اینترنتی مایا

ماکارونی رشته ای 1.5 900 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۵ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۹,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارانی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۹,۳۰۰ تومان

۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی رشته ای 1/5 1000 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۵ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۶۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی 1.5 رشته ای سبزیجات 500 گرمی زر
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۹,۷۰۰ تومان

۹,۰۲۱ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک قهوه جعبه مقوایی 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک براونی جعبه مقوایی 400 گرم زر ماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۱۷,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۲۰ %
تخفیف

۶,۹۰۰ تومان

۵,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید گندم 900 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۲۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۰,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فرمی مدل آشیانه ای بسته سلفونی 300 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۹,۴۰۰ تومان

۷,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فرمی مته ای بسته سلفونی گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۱۵ %
تخفیف

۷,۳۶۰ تومان

۶,۲۵۶ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۱۱,۲۰۰ تومان

۸,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 400 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۶,۶۰۰ تومان

۴,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 2/5 کیلویی زر ماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۳۶,۳۰۰ تومان

۲۷,۲۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۳ %
تخفیف

۲۲,۵۰۰ تومان

۱۹,۵۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 300 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۳ %
تخفیف

۱۰,۸۵۰ تومان

۹,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فانتزیا میکس 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۱۷,۵۰۰ تومان

۱۶,۲۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سبزیجات فوسیلی 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۹,۳۰۰ تومان

۸,۶۴۹ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سبزیجات مخلوط 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۹,۳۰۰ تومان

۶,۹۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 900 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۱۷,۴۰۰ تومان

۱۳,۰۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۹,۹۰۰ تومان

۷,۴۲۵ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی گرامینیا 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۵ %
تخفیف

۶,۴۰۰ تومان

۵,۴۴۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،2، 700 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۳ %
تخفیف

۸,۶۰۰ تومان

۷,۴۸۲ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی سبزیجات 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۲۵ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۹,۷۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید