فروشگاه اینترنتی مایا

ماکارونی رشته ای 1.5 900 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارانی فرمی مته ای سبزیجات 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۹,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی رشته ای 1/5 1000 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی 1.5 رشته ای سبزیجات 500 گرمی زر
زرماکارون

۱۰,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک قهوه جعبه مقوایی 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر کیک براونی جعبه مقوایی 400 گرم زر ماکارون
زرماکارون

۷ %
تخفیف

۲۳,۰۰۰ تومان

۲۱,۳۹۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فرمی مدل آشیانه ای بسته سلفونی 300 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۹,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فرمی مته ای بسته سلفونی گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 400 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۶,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 2/5 کیلویی زر ماکارون
زرماکارون

۳۶,۳۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آش 500 گرمی زر ماکارون
زرماکارون

۱۱,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۲۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لازانیا 300 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۴,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی فانتزیا میکس 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی جامبو شلز 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی سبزیجات مخلوط 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 900 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۷,۴۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،5، 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۹,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی گرامینیا 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۷,۳۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

اسپاگتی قطر 1،2، 700 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۸,۶۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی سبزیجات 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی آشیانه ای 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۲,۹۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فتوچینی 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ماکارونی پروانه ای سبزیجات 500 گرمی زرماکارون
زرماکارون

۱۱,۹۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید