فروشگاه اینترنتی مایا

وانیل 20 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۵,۰۰۰ تومان

۳۱,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لواشک پذیرائی 150 گرمی برتر
برتر

۱۳,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته آشي 500 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر هل سبز سلفون 10 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۸۰۰ تومان

۱۷,۸۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوپ قارچ نیمه آماده 70گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۷,۴۹۰ تومان

۶,۷۴۱ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی جعفری 70گرمی برتر
برتر

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی شوید 50گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لیمو عمانی 130 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۱,۹۰۰ تومان

۲۸,۷۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آلوچه قرمز250گرمی برتر
برتر

۱۲,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

انجیر خشک450گرمی درجه1 برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۱۱۸,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

جوش شیرین 150گرمی نمکپاش برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۰۰۰ تومان

۱۰,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنسرو مخلوط سبزيجات 380گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۹,۹۰۰ تومان

۱۷,۹۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

رشته پلویی 400 گرمی برتر
برتر

۱۲,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیره پلوئی 20 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۰۰۰ تومان

۱۱,۷۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

زیره سبز 40 گرمی برتر
برتر

۱۳,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی پلو 70 گرمی برتر
برتر

۷,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سبزی خشک قورمه 70گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۰۰ تومان

۱۱,۲۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پرک سوخاری 800 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۳۶,۵۰۰ تومان

۳۲,۸۵۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر زیره سبز 40 گرمی برتر
برتر

۱۶,۰۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشک 500گرمی برتر
برتر

۲۰,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کشک 700گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۹,۰۰۰ تومان

۲۶,۱۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

پودر زیره سبز نمکپاش 75 گرمی برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۲۲,۰۰۰ تومان

۱۹,۸۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

آرد سفید 500 گرم برتر
برتر

۱۰ %
تخفیف

۷,۹۰۰ تومان

۷,۱۱۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کنجد برشته 120گرمی برتر
برتر

۱۶,۵۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید