فروشگاه اینترنتی مایا

کالباس مرغ و قارچ  ویژه خانواده 55% گوشت مرغ شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۸۲,۴۴۵ تومان

۷۸,۳۲۳ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس ممتاز ویژه 500 گرمی 70% گوشت قرمز شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۷۹,۸۶۸ تومان

۷۵,۸۷۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مرغ ویژه خانواده 60% گوشت مرغ شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۷۵,۴۸۹ تومان

۷۱,۷۱۵ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس خشک ویژه خانواده 60% گوشت قرمز شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۸۸,۷۵۷ تومان

۸۴,۳۱۹ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل ویژه 500 گرمی 55% گوشت قرمز شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۵۹,۳۸۶ تومان

۵۶,۴۱۷ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر معمولی 500گرمی 30% گوشت 5عددی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۳۵,۹۹۲ تومان

۳۴,۱۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

شنیسل سینه مرغ 90% پاکت دسته دار 950گرمی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۲۲۱,۵۷۰ تومان

۲۱۰,۴۹۲ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل تند و فلفلی پاکت دسته دار 950گرمی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۹۸,۵۴۷ تومان

۹۳,۶۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

ناگت مرغ و پنیر ویژه 70درصد سلفونی 450گرمی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۷۸,۵۸۰ تومان

۷۴,۶۵۱ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر ممتاز 500گرمی 60%گوشت 5 عددی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۷۱,۱۰۹ تومان

۶۷,۵۵۴ تومان

افزودن به سبد خرید

مرغ برگر 500گرمی 60%گوشت 5عددی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۵۸,۳۵۵ تومان

۵۵,۴۳۷ تومان

افزودن به سبد خرید

زغالی برگر 90% گوشت 4 عددی 400گرمی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۱۰۱,۱۲۴ تومان

۹۶,۰۶۸ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر ویژه 90% گوشت 400 گرمی 4 عددی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۹۶,۶۱۵ تومان

۹۱,۷۸۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کباب لقمه ویژه 70% گوشت 450 گرمی 9عددی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۷۶,۰۰۴ تومان

۷۲,۲۰۴ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل لبنانی پاکت دسته دار 950 گرمی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۹۱,۳۳۳ تومان

۸۶,۷۶۶ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک برگر 500 گرمی 90% گوشت 4 عددی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۱۰۹,۴۹۷ تومان

۱۰۴,۰۲۲ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل لبنانی 15% گوشت قرمز 450 گرمی شام شام
شام شام

۵ %
تخفیف

۴۱,۴۸۰ تومان

۳۹,۴۰۶ تومان

افزودن به سبد خرید

فیله مرغ کنتاکی 400 گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

ناگت مرغ و پنیر 70 درصد شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس هات داگ 55 درصد شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس 40 درصد مارتادلا خانواده شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

چیلی برگر 400 گرمی 60% گوشت 4 عددی شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس مخصوص 60% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود