فروشگاه اینترنتی مایا

کالباس مرغ و قارچ  ویژه خانواده 55% گوشت مرغ شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس ممتاز ویژه 500 گرمی 70% گوشت قرمز شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس مرغ ویژه خانواده 60% گوشت مرغ شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس کوکتل ویژه 500 گرمی 55% گوشت قرمز شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس خشک ویژه خانواده 60% گوشت قرمز شام شام
شام شام

ناموجود

فیله مرغ کنتاکی 400 گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

همبرگر معمولی 500گرمی 30% گوشت 5عددی شام شام
شام شام

ناموجود

شنیسل سینه مرغ 90% پاکت دسته دار 950گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

ناگت مرغ و پنیر 70 درصد شام شام
شام شام

ناموجود

ناگت مرغ و پنیر ویژه 70درصد سلفونی 450گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

فلافل تند و فلفلی پاکت دسته دار 950گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس هات داگ 55 درصد شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس 40 درصد مارتادلا خانواده شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

چیلی برگر 400 گرمی 60% گوشت 4 عددی شام شام
شام شام

ناموجود

همبرگر ممتاز 500گرمی 60%گوشت 5 عددی شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس مخصوص 60% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

مرغ برگر 500گرمی 60%گوشت 5عددی شام شام
شام شام

ناموجود

لقمه برگر 30% گوشت 12 عددی شام شام
شام شام

ناموجود

چیزبرگر 60% گوشت 4 عددی 400 گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس کوکتل دودی 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

ناگت مرغ 70% پاکت دسته دار 950 گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

همبرگر ویژه 90% گوشت 400 گرمی 4 عددی شام شام
شام شام

ناموجود

زغالی برگر 90% گوشت 4 عددی 400گرمی شام شام
شام شام

ناموجود