فروشگاه اینترنتی مایا

ناگت مرغ و پنیر ویژه 70درصد سلفونی 450گرمی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۳۸,۱۰۰ تومان

۲۶,۶۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس هات داگ 55 درصد شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۱۹,۷۰۰ تومان

۱۷,۳۳۶ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس 40 درصد مارتادلا خانواده شام شام
شام شام

۱۰ %
تخفیف

۱۴,۲۰۰ تومان

۱۲,۷۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر ممتاز 500گرمی 60%گوشت 5 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۷,۵۰۰ تومان

۲۴,۲۰۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس مخصوص 60% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۱,۰۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

مرغ برگر 500گرمی 60%گوشت 5عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۶,۰۰۰ تومان

۲۲,۸۸۰ تومان

افزودن به سبد خرید

لقمه برگر 30% گوشت 12 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۱۶,۵۰۰ تومان

۱۴,۵۲۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل دودی 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۱۰۰ تومان

۲۲,۰۸۸ تومان

افزودن به سبد خرید

همبرگر ویژه 90% گوشت 400 گرمی 4 عددی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۴۵,۳۰۰ تومان

۳۹,۸۶۴ تومان

افزودن به سبد خرید

کباب لقمه ویژه 70% گوشت 450 گرمی 9عددی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۳۵,۱۰۰ تومان

۲۴,۵۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

استیک برگر 500 گرمی 90% گوشت 4 عددی شام شام
شام شام

۳۰ %
تخفیف

۵۳,۱۰۰ تومان

۳۷,۱۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس کوکتل 55% گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۲۰ %
تخفیف

۱۹,۷۰۰ تومان

۱۵,۷۶۰ تومان

افزودن به سبد خرید

کالباس مرغ خانواده60 درصد شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۳,۹۰۰ تومان

۲۱,۰۳۲ تومان

افزودن به سبد خرید

سوسیس ممتاز 70 % گوشت توری 500گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۲۵,۷۰۰ تومان

۲۲,۶۱۶ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل لبنانی 15% گوشت قرمز 450 گرمی شام شام
شام شام

۱۲ %
تخفیف

۱۷,۱۲۵ تومان

۱۵,۰۷۰ تومان

افزودن به سبد خرید

فلافل تند و فلفلی پاکت دسته دار 950گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

سوسیس کوکتل پنیری 55% گوشت 500گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

چیلی برگر 400 گرمی 60% گوشت 4 عددی شام شام
شام شام

ناموجود

چیزبرگر 60% گوشت 4 عددی 400 گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

زغالی برگر 90% گوشت 4 عددی 400گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

ناگت مرغ 70% پاکت دسته دار 950 گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

فلافل لبنانی پاکت دسته دار 950 گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس مارتادلا 500 گرمی شام شام
شام شام

ناموجود

کالباس لیونرخانواده 55% شام شام
شام شام

ناموجود